Navigácia

 • MŠ V jame 3 - Žabky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Žabky .

  Domáce zvieratká

 • MŠ V jame 3 - Žabky - počítame, maľujeme

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Žabky - počítame, maľujeme.

  počítame, maľujeme

 • MŠ V jame 3 - Žabky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Žabky.

  v našej triede

 • MŠ V jame 3 - Kvietky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Kvietky.

  spolu je nám dobre

 • MŠ V jame 3 - Slniečka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Slniečka.

  V triede

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

  Od 3.5.2021 je zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) povinný predložiť triednej pani učiteľke čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Povinnosť sa týka nielen zákonných zástupcov detí navštevujúcich ZŠ ale aj detí navštevujúcich MŠ. 

   

   

 • Oznam - testovanie 1.5.2021

  Vážení rodičia,


  vedenie školy pripravovalo na sobotu (1.5.2021) testovanie antigénovými testami pre žiakov druhého stupňa a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl. Testovanie bolo pripravované už minulý týždeň v súlade v tom čase platnými nariadeniami zo strany nadriadených orgánov.

  Dňa 27.4.2021 bolo zverejnené Uznesenie vlády SR č. 215/2021, podľa ktorého je potrebné preukazovanie sa negatívnym testom v školách a školských zariadeniach pre žiakov a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl len v okresoch vo 4.stupni varovania (čierne okresy).

  Na základe toho sa plánované sobotné testovanie ruší a zákonní zástupcovia v prípade potreby môžu využiť odberné miesta, ktoré sú na území mesta zriadené Ministerstvom zdravotníctva a využiť objednávanie na testovanie prostredníctvom webovej stránky https://korona.gov.sk/.

 • Ekotopfilm online 2021!
  27. 4. 2021

  Dnes večer 27.4. 2021 o 19:00 máte možnosť sledovať Ekotopfilm online!
  Link na dokument Oko medveďahttps://fb.me/e/26qiAy51s
  Ak budete sledovať, napíšte nám vaše dojmy na spartakovsky.bubienok@gmail.com.
  Prajeme pekný zvyšok dňa!

 • Príbeh na pokračovanie a recenzia
  26. 4. 2021 Dnes Vám prinášame príbeh na pokračovanie s názvom Vyhráme? a recenziu filmu Booksmart. Chystáme pre Vás prvé tlačené číslo Bubienka v tomto roku, v ktorom nájdete aj obľúbeného Žolíka. Vaša RR
  Co_je_nove_-_Booksmart01.pdf
  A_co_dalej_Vyhrame(1).pdf
 • Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

  Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

   

  Vážení rodičia,

  v zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021.

   

  Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. 

   

  MŠ V jame 3 je spádovou materskou školou pre ulice:

  • Starohájska
  • Vladimíra Clementisa od č. d. 25 do č. 41
  • V jame

  ZŠ s MŠ Spartakovská 5 a EP MŠ Spartakovská 6 sú spádovou materskou školou pre ulice:

  • Vladimíra Clementisa (od č. d. 1 – 24 a od č. d. 70 – 83)
  • Hlboká ( časť od Starohájskej ulice po Ulicu Spartakovská)
  • Spartakovská (okrem č. d. 10 – 19)

  Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.

   

  Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl bude prebiehať od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou, alebo naskenovanej podpísanej prihlášky zaslanej mailovou poštou na email:

  Elokované pracovisko Spartakovská 5 a 6, Trnava - msspartakovska@ms.trnava.sk

  Elokované pracovisko V jame 3, Trnava -  msvjame3@gmail.com  

  Prihlášku môžete osobne vložiť do schránky pri vchode na elokovanom pracovisku V Jame 3 alebo do schránky ZŠ Spartakovská 5.

  Rodič môže podať žiadosť aj osobne bez prítomnosti dieťaťa, je nutné dodržať všetky bezpečnostné pokyny, ktoré vyžaduje aktuálne platná legislatíva. Zápis  bude prebiehať v dňoch:

  3. 5. - 6. 5. 2021  v čase prevádzkových hodín MŠ 6,30 - 16,30

   

  Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

   

  Podmienky prijímania :

  - prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

  - deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

   

  Ostatné podmienky prijímania:             

  - dieťa, ktoré má v MŠ súrodenca,

  - dieťa, ktoré dovŕšilo 4 roky,

  - dieťa, o ktoré sa stará osamelý rodič,

  - dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky k 1.9.2021

   

  Prijímame deti s osvojenými hygienickými a sebaobslužnými návykmi.

   

  ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS.docx

   

   

   

   

 • Víkendové čítanie
  16. 4. 2021

  Prinášame Vám ďalšie príspevky - oddychovky na víkend. Báseň o neposlušnej wifine, zaujímavosti o gepardovi a príbeh na pokračovanie. Vaša redakčná rada :)
  neposlusna_wi-fi_-basen.pdf
  Vsimli_sme_si_-_Gepard.pdf

  A_co_dalej_knock__knock_01.pdf

 • Ďalšie rubriky
  25. 3. 2021 Prečítajte si ďalšie zaujímavé príspevky z dielne našich žiakov a sladký receptík od Lucky.
  Mali_a_velki_umelci_-_Donus_a_Bozlin.pdf
  English_fun_page_-_Future_of_my_best_friend.pdf
  Ako_na_to_recept.pdf
 • Príbeh na pokračovanie a fashion kútik
  17. 3. 2021 Dnes si môžete prečítať, ako pokračuje príbeh o psíkovi Katy a prinášame Vám aj kúsok zo sveta módy. 
  A_co_dalej_-_Mops_Katy_01.pdf
  fashion_kutik_01.pdf
 • O škole
  16. 3. 2021 V dnešnom príspevku si môžete prečítať o Dni otvorených dverí na Pedagogickej fakulte.
  o_skole_-_DOD.pdf
 • PREVÁDZKA MŠ A ŠkD od 8.3.2021

  Vážení rodičia,

  v zmysle nového uznesenia Vlády SR, Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a stanoviskom RÚVZ bude aj naďalej prebiehať prevádzka materských škôl a školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

  Mesto Trnava naďalej konzultuje aktuálnu epidemiologickú situáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a pripravujeme plán návratu detí do materských škôl a na 1. stupeň základných škôl.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900- mzdová ekonómka - sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria