Navigácia

 • 17. 1. 2022

  Aktualizovali sme modul Kariérna poradkyňa

 • 30. 11. 2021

  Vážení zákonní zástupcovia,dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu epidemickú situáciu, po rokovaní Pandemického strediska Trnavského samosprávneho kraja, vydáva riaditeľa RÚVZ Trnava rozhodnutie, na základe ktorého sa od 01.12.2021 DO ODVOLANIA prechádza v okresoch Trnava, Piešťany a Skalica na dištančnú formu výučby pre 2. stupeň základných škôl, t. j. pre žiakov 5. až 9. ročníka. Vzdelávanie Vášho dieťaťa bude zabezpečované dištančne, podrobnejšie informácie k prechodu a realizácii dištančného vzdelávania pripravujeme a budú Vám zaslané prostredníctvom správy cez EduPage.

 • 30. 11. 2021  
 • Týždeň vedy a techniky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň vedy a techniky.

  Týždeň vedy a techniky

   

        V novembri sa pri príležitosti Týždňa vedy a techniky mnohé triedy zmenili na malé zážitkové centrum vedy. Žiaci na vyučovacích hodinách riešili rôzne fyzikálno-chemické záhady. Zmenili sa tak na malých vedcov a vedkyne, skúmali a experimentovali v skupinách aj jednotlivo, pod heslom: ,,Zaži vedu naživo.“

  Na hodinách chémie: 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.B (PaedDr. Franková) žiaci prezentovali svoje prezentácie a plagáty o slávnych chemikoch, objaviteľoch chemických prvkov. Na hodinách chémie žiaci prezentovali pokusy: chemické sopky, samonafukovacie balóny, vyrábali ,,gumené,, vajíčka a lávové lampy.  

        Žiaci v IX.A triede (Ing. Gottwaldová, PhD.) si urobili v stredu 10.11.2021 na chémii a na angličtine projektový deň. Na chémii robili pokus Slonia zubná pasta, ktorú vyrábali z rôznych chemikálií. Svoje pokusy si žiaci sami zostrihali do videa.

        Týždeň vedy a techniky si žiaci 9.A triedy pripomenuli aj na hodinách anglického jazyka (Ing. Gottwaldová, PhD.). Naučili sa po anglicky základné pojmy z chémie a následne vypracovali projekty z daného pokusu v angličtine. Zo všetkých plagátov a projektov deviataci vytvorili nástenku /pri učebni nemeckého a anglického jazyka/.

        Na hodinách fyziky: 6.A, 6.B, 6,C (Mgr. Kochanová) si žiaci vytvorili a prezentovali svoje modely hydraulických zariadení. Zaujímavými pokusmi demonštrovali vlastnosti kvapalín a plynov. Žiaci ôsmeho ročníka: 8.C, 8.B na hodinách fyziky (Mgr. Štroncerová) prezentovali svoje práce o slávnych fyzikoch, experimentovali pri tvorbe dúhy, vyrábali spektroskopy.

        Na hodinách biológie: 7.A, 7.B (PaedDr. Franková) žiaci prezentovali svoje práce o významných biológoch a ich objavoch.

        Piataci: 5.C (Mgr. Viceníková) na hodinách geografie a techniky vytvorili a prezentovali model Slnečnej sústavy a vytvorili aj 3D model Zeme.

        Na hodinách techniky: 6.A, 6.B (PaedDr. Franková, Mgr. Horáčková) žiaci prezentovali svoje práce na tému: ,,Slávni objavitelia.“

        Týždeň vedy a techniky si pripomenuli aj naši prváci: 1. B (Mgr. Poláková). Na hodine výtvarnej výchovy si pozreli dokument o slovenských vedcoch a objaviteľoch, rozprávali sa o práci vedcov. Svoju predstavu o vedcoch aj nakreslili.

        Na záver iba skonštatujem, že ma veľmi teší záujem žiakov o experimentovanie a o vedu. Popularizácia vedy a techniky je veľmi potrebná, a to nielen počas Týždňa vedy a techniky, ale počas celého roka.

        Na našej škole na hodinách prírodovedných predmetov zažívame vedu naživo každý deň. Pevne verím, že spoločnou cestou, snahou a vzájomnou spoluprácou budú hodiny chémie, fyziky či biológie naďalej zaujímavé a aj žiaci budú mať pocit, že škola je hrou.

  Videa z tejto akcie si môžete pozrieť tu : https://spartakovska.edupage.org/customize/files.php

   

   

                                                                                                     PaedDr. Slávka Franková

   

   

   

   

 • MŠ V jame 3 - Žabky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - Žabky.

  Ľudské telo

 • MŠ V jame 3 - žabky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame 3 - žabky.

  V Kalokagatii modelujeme z hliny

 • MŠ V jame - slniečka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V jame - slniečka.

  Tešíme sa z novej preliezky

 • MŠ Spartakovská - 4.11. - Deň materských škôl

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ Spartakovská - 4.11. - Deň materských škôl.

  Dnes sme spolu so všetkými deťmi oslávili Deň materských škôl. Práve tento deň je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky u nás na Slovensku, pretože dňa 4.11.1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická, ktorá vystihla špecifikum didaktiky MŠ už v jej počiatkoch :„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

 • MŠ Spartakovská - 1A, 3A - Skúmame, bádame

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ Spartakovská - 1A, 3A - Skúmame, bádame.

 • Sviatočná tajnička
  31. 10. 2021 Nový školský rok sa sotva začal a už tu máme posledný októbrový večer. Usilovne pripravujeme vianočné číslo časopisu Bubienok. Dnes Vám posielame jednu sviatočnú tajničku. 
  Sviatocna_tajnicka.pdf
 • MŠ V Jame 3 - Kvietky - Spinkáme

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V Jame 3 - Kvietky - Spinkáme.

 • MŠ V Jame 3 - Žabky - Fitkids

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V Jame 3 - Žabky - Fitkids.

  pohybovka

 • MŠ V Jame 3 - Slniečka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V Jame 3 - Slniečka.

  Púšťanie šarkana

 • MŠ V Jame 3 - Divadielko - Jabĺčko

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ V Jame 3 - Divadielko - Jabĺčko.

 • 27. 10. 2021
   
 • Projektový deň - Deň knižníc

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektový deň - Deň knižníc.

 • učiaca sa Trnava

  Do fotogalérie bol pridaný nový album učiaca sa Trnava.

  Festival UČIACA SA TRNAVA

   

        Dňa 22.10.2021 sa trieda 6.A a 7.B zúčastnili festivalu Učiaca sa Trnava. Festival je projekt celoživotného učenia sa a budovania učiaceho sa mesta, ktorý organizuje mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj, projekt spustili od roku 2021.

        Na festivale si žiaci vyskúšali Veselú vedu, v stánku Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity si pripravili galvanický článok z jablka, pozorovali kvapaliny a ich nevšedné vlastnosti, zamýšľali sa nad záhadou sochy slobody, v tvorivých dielňach žiaci kreatívne pracovali. Záujmu žiakov neunikol ani študentský projekt žiakov Strednej priemyselnej školy dopravnej z Trnavy - elektromobil, ktorým sa prezentovali na medzinárodnej súťaži Shell-eco marathon v Európe. V stánkoch iuventy získali žiaci cenné informácie o rôznych formách vzdelávania. Deň strávený ,,s vedou naživo,, bol efektívne strávený čas.

  PaedDr. Slávka Franková

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria