• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Letný denný tábor 2024

    • 30. 6. 2024
    • LETNÝ DENNÝ TÁBOR 2024

     ČINNOSŤ V ČASE: od 8:00 do 15:30 hod.

     POPLATOK: 50 €

     DIEŤA MÁ MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA DO 22.05.2024.

     PRIHLÁSENÉ DIEŤA PRINESIE DO 22.05.2024:

     - podpísaný informovaný súhlas rodiča,

     - prekopírovanú kartičku poistenca,

     - vyplnený spôsob odchodu dieťaťa domov (samo, rodič),

    • Letný denný tábor 2024: Čítať viac
    • Výtvarná súťaž

    • 17. 6. 2024

    • Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže Moja najobľúbenejšia hračka, ktorú Štátny archív v Trnave vyhlásil v troch kategóriách pre žiakov MŠ a ZŠ trnavského regiónu, do ktorej bolo prihlásených 186 výtvarných prác z materských a základných škôl. Víťazné práce sú súčasťou výstavy, zorganizovanej pri príležitosti Svetového dňa hier s názvom Od plyšového medvedíka po šach.
     V rámci III. kategórie získal 1. miesto Adam Adámek zo 6.c, 2. miesto získala Veronika Krištofíková z 8.A a na 3. mieste sa umiestnil Jakub Nižnanský z 8.C.
     Srdečne im blahoželáme!

    • Výtvarná súťaž: Čítať viac
    • MDD2024

    • 17. 6. 2024
    • Medzinárodný deň detí, je sviatok detí,ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta .Každoročne 1.júna .V tento rok nám tento deň pripadol na sobotu a keďže do školičky cez víkend nechodíme, oslavu sme si v ŠKD posunuli na pondelok 3.júna. Detičkám sme pripravili popoludnie plné hier,zábavy,súťaží,kde si vyskúšali svoju šikovnosť, súťaživosť, vytrvalosť, odvahu.Po úspešnom ukončení rôznych disciplín ich čakala sladká odmena. Na záver sme si spoločne zatancovali.Bol to veľmi pekný deň,ktorý patril práve im...

    • MDD2024: Čítať viac
    • STRETNUTIE S PANI PREZIDENTKOU

    • 11. 6. 2024
    • Žiak našej školy, Dávid Tóth (7.B) sa 25.5.2024 stretol s našou pani prezidentkou. Pozvanie získal na základe nezištnej pomoci staršej pani. Pani zostala zamknutá v bývalej botanickej záhrade na Prednádraží. Okolo nej prešlo niekoľko ľudí a pomoc jej odmietli. Dávid sa však postaral o to aby sa pani dostala šťastne domov. Tento krásny čin sme ako škola prihlásili do programu Detský čin roka. Práve jeho čin bol vybratý medzi päť NAJ činov v kategórii "Pomoc ľuďom".Pani prezidentka si pozvala do Primaciálneho paláca všetky deti, ktoré boli do tohto projektu zapojené. Nášmu Dávidovi sa podarilo s pani prezidentkou chvíľu porozprávať. Odovzdal jej pozdrav od nás a ona nám na oplátku popriala veľa úspechov.Mgr. Daniela Sekáčová

    • STRETNUTIE S PANI PREZIDENTKOU: Čítať viac
   • EXKURZIA
    • EXKURZIA

    • 10. 6. 2024
    • 7.6.2024 sme so žiakmi 6.B triedy navštívili Centrum popularizácie fyziky v Trnave. Na úvod p. Mgr. Jozef Viskupič – predseda Trnavského samosprávneho kraja spolu s p. Martinom Magáthom – generálnym riaditeľom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. a s p. Mgr. Karolom Petríkom hlavným lektorom spolu slávnostne otvorili Centrum popularizácie fyziky v Trnave. Témou medzipredmetovej fyzikálno-environmentálnej prednášky boli prírodné zdroje energie: vodná, slnečná, veterná a geotermálna energia. Po zaujímavej prednáške mali lektori centra prichystané ukážky fotovoltaiky, fungovania autíčka či loďky na solárny pohon.

    • EXKURZIA: Čítať viac
    • Vyhodnotenie zberu papiera

    • 7. 6. 2024
    • VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA – MÁJ 2024

     Triedy - ZŠ

     1. 6.C 3 605 kg Ø 144,2 kg
     2. 9.A 3 113,5 kg Ø 124,5 kg
     3. 6.B 1 656,5 kg Ø 66,3 kg
     4. 3.C 1 400 kg Ø 58,4 kg

     JEDNOTLIVCI ZŠ

     1.Viktória Ištvancová 6.C 2 550 kg

    • Vyhodnotenie zberu papiera: Čítať viac
     • Priateľskí učitelia
     • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Moderná budova
     • Naša škola ponúka úžasné prostredie v ktorom sa deti cítia dobre
     • Centrum pre všetkých
     • Moderné vonkajšie priestory ponúkajú možnosti pre všetkých