• Vitajte na stránkach našej školy
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
      • Zber papiera

       Od 20.5. 2024 do 24.5.2024 prebieha na škole zber papiera. Papier môžete priniesť v čase od 13.00 do 17.00. Prosíme vás by ste nenosili kartóny, lepenky, tvrdé obaly...., nakoľko tieto sa nevykupujú a ak sa nachádzajú v kontajneri škole je sankciovaná. Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť škole, aj životnému prostrediu

      • Búrlivé výšiny

       9. mája 2024 vybraní deviataci a ôsmaci spoločne s pani učiteľkou Šimkovou navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave. Boli sme na večernom predstavení Búrlivé výšiny, ktoré režíroval Marián Amsler. Videli sme mnoho známych hercov, ktorí svoje roly stvárnili perfektne. Predstavenie hovorilo o generačnom príbehu rodiny rozdelenej do dvoch sídiel: Búrlivé výšiny a Drozdovo. Rozprávačom príbehu bola milá opatrovateľka Nelly Daenová (Tatiana Kulíšková). Tá všetko videla, všetko počula a všetko vie. Do posledných detailov príbeh starostlivo vypovedá mladíkovi z Londýna, pánovi Lockwoodovi (Martin Hrónsky), ktorý sa rozhodol ísť na návštevu do sídla a je šokovaný zo znepokojujúceho správania pána domu Heathcliffa (Matúš Beniak, Tomáš Vrávnik). Predstavenie malo mysticko - hororový nádych a poukazovalo na (nie až tak) každodenné problémy rodín. Postavy boli realisticky stvárnené a samotný príbeh

      • Centrum popularizácie fyziky

       13.5.2024 sme so žiakmi 6.A triedy navštívili Centrum popularizácie fyziky v Trnave. Témou medzipredmetovej fyzikálno-environmentálnej prednášky boli prírodné zdroje energie: vodná, slnečná, veterná a geotermálna energia. V priebehu prednášky bola menšia prestávka, počas ktorej lektor zaspieval pieseň k téme a žiaci rozmýšľali nad súťažnými otázkami. Žiaci, ktorí správne zodpovedali na otázky, boli ohodnotení cenami. Lektori centra mali prichystané ukážky fungovania autíčka či loďky na solárny pohon. Takisto sme videli ako pomocou solárnej energie možno rozsvietiť lampu a tiež solárnu energiu uchovať do zásoby. Po prednáške boli žiaci rozdelení do pracovných skupín po šiestich žiakoch. Každá skupina si podľa pracovného postupu a za súčinnosti lektora vyrobila zariadenie, ktoré použila následne na meranie. Žiaci pripravili vodný a veterný mlyn, solárnu pec a solárny kolektor. Funkčnos

      • Výtvarné súťaže

       Žiačka 8. A. VERONIKA KRIŠTOFÍKOVÁ sa umiestnila na 1. mieste vo výtvarnej súťaži NA GAZDOVSKOM DVORE, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Trnave. Veronike k prvenstvu blahoželáme.

       Žiačky 8.A. Zina Lulkovičová a Veronika Krištofíková sa dňa 26.4.2024 zúčastnili na súťaží ZEM JE LEN JEDNA. Túto súťaž organizuje Centrum voľného času v Trnave ku Dňu Zeme. Naše žiačky sa umiestnili na prvom mieste k čomu im gratulujeme!

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Piatok 24. 5. 2024
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje