Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Lýdia Gašparovičová Riaditeľka
 
 
Mgr. Jarmila Hacajová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: MŠ 2.J
 
 
Mgr. Adriána Královičová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Jana Kvasnicová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Erika Bartoňová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Lucia Belicová Učiteľka
 
 
Mgr. Drahomíra Benciová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
 
 
Mgr. Anna Bošnáková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Stanislava Božeková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
 
 
Gabriela Brezovská Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 4.A
 
 
Mgr. Miroslav Cibulka Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lenka Čáliková Učiteľka
 
 
Mgr. Božena Demovičová Triedna učiteľka: MŠ 1.J
 
 
Nikola Drinková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 3.A
 
 
Renáta Drobná Triedna učiteľka: MŠ 1.B
 
 
Mgr. Beáta Ďugová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
PaedDr. Slávka Franková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Daša Gergelyová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 1.A
 
 
Ing. Katarína Gottwaldová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Andrea Guľová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Denisa Gumbírová Triedna učiteľka: MŠ 4.B
 
 
Mgr. Denisa Hanáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mgr. Katarína Haščíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Kristína Horáčková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
Jana Chmúrová Triedna učiteľka: MŠ 3.A
 
 
Zuzana Idunková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 1.B
 
 
PaedDr. Katarína Jakabovičová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 1.J
 
 
Mgr. Jana Jakubcová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
 
 
Mgr. Lucia Janáčková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
 
 
Mgr. Simona Klačanská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
 
 
Milada Klasovská Triedna učiteľka: MŠ 4.A
 
 
Andrea Knoblochová Triedna učiteľka: MŠ 3.J
 
 
Mgr. Zita Kochanová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
 
 
Eva Kollárová Triedna učiteľka: MŠ 2.A
 
 
Mgr. Eva Kollarovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
PaedDr. Gabriela Koreňová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.D
 
 
Viera Križanová Triedna učiteľka: MŠ 1.A
 
 
Adriána Kubálová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 3.B
 
 
Mgr. Anna Kukučková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
Zástupca v triede: VII.C
 
 
Mgr. Bohuslava Kukučková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
PaedDr. Martina Landrišičová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Bc. Drahomíra Lištjaková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 4.B
 
 
Mgr. Zuzana Malčeková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Marková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Andrea Masárová Triedna učiteľka: MŠ 3.B
 
 
PaedDr. Richard Matovič Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Denisa Miklošovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Mináriková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Alena Nováková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Nováková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
 
 
Mgr. Stanislav Očkovský Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.A
 
 
Mgr. Nataša Osvaldová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jozef Pikna Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Tatiana Róthová Triedna učiteľka: MŠ 2.B
 
 
PaedDr. Ingrid Rýzková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Daniela Sekáčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Petra Selecká Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 3.J
 
 
Mgr. Oľga Siváková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
 
 
Mgr. Paulína Skoczyková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 2.J
 
 
Mgr. Zuzana Slivová Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Smolková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
PaedDr. Mária Svitoková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Šaradínová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
PaedDr. Tomáš Šimek Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: V.A
 
 
Mgr. Katarína Šimková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Štroncerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
 
 
Bc. Ivana Šuranová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 2.B
 
 
Dagmar Tomašovičová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 2.A
 
 
Mgr. Radomír Vařák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Alena Viceníková Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
 
 
Mgr. Miriama Vislocká Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Vlčková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
 
 
Zuzana Frišová Vychovávateľka
Zástupca v triede: II.B
 
 
Mgr. Andrea Chlpatá Vychovávateľka
Zástupca v triede: II.C
 
 
Zdenka Ištvancová Vychovávateľka
Zástupca v triede: II.A
 
 
Bc. Ľubica Kobetičová Vychovávateľka
Zástupca v triede: II.D
 
 
Ľubica Skýpalová Vychovávateľka
Zástupca v triede: I.A
 
 
Karolina Sládkovičová Vychovávateľka
Zástupca v triede: IV.C
 
 
Ľubica Stillerová Vychovávateľka
Zástupca v triede: I.D
Zástupca v triede: III.E
Zástupca v triede: VIII.B
 
 
Jana Suhayová Vychovávateľka
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: III.D
 
 
Alena Šantová Vychovávateľka
Zástupca v triede: III.C
 
 
Mgr. Slavomíra Šimončičová Rozvrh
Psychologička
 
 
Mgr. Kristína Valkó Vychovávateľka
 
 
Danka Vančová Vychovávateľka
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: III.B
 
 
Bc. Blažena Vranovičová Vychovávateľka
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: V.D

© aScAgenda 2021.0.1274 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2021

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900- mzdová ekonómka - sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria