Navigácia

 • 29. 11. 2022
   

  Úspešný riešiteľ školského kola Technickej olympiády JAKUB REMIŠ žiak 7.A triedy nás 24.11.2022 reprezentoval na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trnave. Okrem svojich technických vedomostí musel Jakub predviesť aj manuálnu zručnosť. O tom, že sa mu darilo svedčí aj umiestnenie:  3. miesto. 

  Diplom a vecné ceny mu odovzdal riaditeľ školy Ing. Roman Mihalička.  Gratulujeme!

  Žiaka na olympiádu pripravovala Mgr. Zita Kochanová

 • Vianočné aranžovanie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočné aranžovanie.

 • Aurelium

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Aurelium.

  AURÉLIUM – zážitkové centrum vedy

        Dňa 16.11.2022 sme sa na exkurzii s ôsmakmi dotkli vedy v Auréliu.

        Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti.         

        Veda ako veda nie je vždy atraktívna, ľudia sa jej často vyhýbajú, pretože majú pocit, že je to príliš komplikovaná vec. Účel centra vedy je vzdelávať interaktívnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Presvedčiť mládež, že aj veda môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Ako v škole i v centre vedy je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby. Prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote.

  Čo sme zažili v Auréliu?

        Po vzhliadnutí laserovej šou sme si pozreli a vypočuli Teslov svet, kde nám bola predstavená teslova cievka. Ďalej sme už bádali samostatne, za súčinnosti pracovníkov centra vedy. Videli a vyskúšali sme si model veternej elektrárne, termálne zrkadlo, ktoré zobrazuje tepelný obraz v reálnom čase, modely stirlingovho a benzínového motora, vyrobili sme si energiu bicyklovaním a na van de Grafovom generátore, získali sme informácie o zdrojoch svetla, vyskúšali sme si Archimedovu skrutku. V akustickej miestnosti sme si zahrali nielen na xylofóne ale aj na tibetských  misách, sledovali sme premietané akustické vlnenie povrchu kvapaliny. Hľadali sme ťažiská, roztáčali farebných vĺčikov a skladali spektrum farieb do svetla, písali sme si odkazy morzeovkou. Vyskúšali sme elektromagnetické delo, obdivovali sme vystavené autá. A veľa ďalšieho..

  Prečo názov Aurelium zážitkové centrum vedy ? Za názvom zážitkového centra vedy Aurelium je oveľa viac ako sa na prvý pohľad zdá. Je odvodený od krstného mena rodáka z Liptovského Mikuláša prof. Ing. Aurela Stodolu, ktorý bol významný slovenský fyzik, technik a zakladateľ teórie parných a plynových turbín. Dokonca bol profesorom Alberta Einsteina, ktorého známy citát „Dôležité je neprestať sa pýtať“  je mottom zážitkového centra vedy Aurelium.

        Centrum vedy je určené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so zreteľom na mládež. My sme Aurélium navštívili pri príležitosti Týždňa vedy a techniky, ktorý si v mesiaci november pripomíname. Ak ste Aurélium ešte nenavštívili – my – účastníci exkurzie Vám zažiť vedu naživo v Auréliu vrelo odporúčame.

  PaedDr. Slávka Franková

  Čo povedali o exkurzii naši žiaci?

  Deň 16.11. som si naozaj veľmi užila. Celé Aurélium sa mi moc páčilo. Neviem si vybrať ktorý exponát najviac. Dnešný deň som si užila a hodnotím 10/10. Ďakujem veľmi pekne za úžasnú exkurziu.   /Ella Witnerová, 8.A/

  Najviac ma na exkurzii zaujalo komunikovanie morzeovkou, laserová šou a hra na testovanie svojich reflexov /Lea Janošková, 8.A/

  Najviac sa nám páčili hologramy v malej miestnosti a elektrizujúca guľa. Zažili sme veľa nezabudnuteľných zážitkov. /Oliver Blažek, Andrej Temňák, 8.A/

  Po úvodnej laserovej šou sme si mohli vyskúšať rôzne exponáty. Aj napriek veľmi veľkému výberu mňa najviac zaujala malá hračka vĺčik. V zážitkovom centre vedy mali drevený typ. Som rád, že vďaka tejto exkurzii som zistil, že aj takáto vec má niečo spoločné s fyzikou. Taktiež sa mi páčila aj zvuková miestnosť, pekná výstava áut a spravil som pravdepodobne nový rekord v pexese, ktoré sa tam dalo zahrať. /Matúš Masarovič, 8.A/

  Okrem laserovej šou sa mi páčilo stanovište s morzeovkou a prechod svetla vo vode. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Ďakujem. /Gabika Machovcová, 8.A/

  Cievku som už videl na videách ale naživo prvý krát v Auréliu. Zaujal ma aj svetelný lúč odrazený od povrchu vody a princíp fotoaparátu. Vo zvukovej miestnosti som si vyskúšal netradičné hudobné nástroje. Myslím si, že veľa z vystavovaných exponátov môže pomôcť k lepšiemu pochopeniu vedy. /Tomáš Mrva, 8.A/

  Zaujala ma manta (lietajúca elektráreň). Bola to vlastne vzducholoď plnená héliom s otvorom. Využíva usmernený tlak vetra na sústavu za sebou radených vrtúľ a rotorov. Najlepšie bolo, že sme si mohli všetko vyskúšať. /Patrik Paulík, Patrik Sláma, 8.A/

  Páčil sa mi stroj na odosielanie morzeovky, príklad Pytagorovej vety v realite a modely motorov. Mohli sme si vyskúšať v skutočnosti mnohé modely, ktoré poznáme z hodín fyziky. Absolútne najlepšie hodnotím Teslovu cievku upravenú tak, aby vydávala zvuk v rôznych frekvenciách. Zahrala nám zvučku ružového Pantera a zvučku z pirátov z Karibiku. /Adam Ligač, 8.A/

  Páčili sa mi pokusy s vodou a optická miestnosť. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná, odporúčam toto centrum navštíviť. Myslím si, že výrok Jána Amosa Komenského ,,škola hrou,, je pre Aurélium veľmi výstižné a pravdivé. /Kristína Horváthová, 8.A/

  V Teslovom svete bol zaujímavý Jakobov rebrík a tiež Teslova cievka, ktorá hrala rôzne melódie. Zaujali ma pokusy na zotrvačnosť, pokus na prúdenie vzduchu podľa Bernoulliho princípu prúdenia. Ďalej ma zaujala morzeovka, ktorou sme si mohli písať a pokusy na optické ilúzie. Ešte raz by som si exkurziu zopakoval. /Michal Koštrna, 8.A/

  Mne sa najviac páčila Teslova cievka, ktorá vzduchom prenášala energiu a zároveň na základe úprav hrala hudbu. Zábavné boli pokusy v hudobnej miestnosti, kde bol aj inštrument, ktorý vytváral zvuk na základe pohybu ruky okolo kovových tyčí. /Matúš Bley, 8.A/

  V Auréliu sme videli množstvo fyzikálnych a technických stanovíšť. Najviac ma zaujala hra na postreh, kde bolo pri zobrazení svetla potrebné čo najrýchlejšie stlačiť svoje tlačidlo. Celkovo sa mi v Auréliu páčilo, určite odporúčam toto zážitkové centrum navštíviť. /Zoja Reháková, 8.A/

  V Auréliu som sa dozvedela veľa vecí, ktoré som nevedela alebo som ich po vyskúšaní exponátov lepšie pochopila. Ďakujem za peknú a poučnú exkurziu. /Sofia Palušková, 8.A/

  Chcem študovať na zdravotníckej škole a aj preto ma zaujalo meranie srdcovej koherencie. /Karin Kraľovičová, 8.A/

  Najviac sa mi páčilo pozorovanie pod mikroskopom a optické ilúzie. Rada by som išla na viac takýchto exkurzií. /Alžbeta Belanová, 8.B/

  Zaujali ma hry na precvičenie reflexov a laserová šou. Exkurzia bola zaujímavá a poučná. /David Ševeček, 8.B/

  Zaujal ma Perpetuum mobile = stroj, ktorý by mal fungovať bez spotreby inej energie. Jeho skonštruovaním sa zaoberal už Leonardo da Vinci, ale neúspešne, lebo nie je možné zostrojiť stroj, ktorý by dodával mechanickú energiu bez toho, aby nespotreboval inú energiu. Zaujali ma aj manta=lietajúca elektráreň, solenoid=druh cievky a informácie o Nicolovi Teslovi. /Dominika Drábeková, 8.C/

  Zaujala ma morzeovka a van de Grafov generátor. /Patrícia Čambálová, 8.C/

  Po vzhliadnutí laserovej šou nám zamestnanec Aurélia predstavil 3 Teslove vynálezy. Následne sme si mohli vyskúšať všetky vystavené exponáty. Páčilo sa mi v miestnosti, kde bola prezentovaná optika a hudobná miestnosť. Rád by som poďakoval pani učiteľkám za dobrú exkurziu. /Max Linkeš, 8.C/

  V Auréliu ma zaujali hry na precvičenie reflexov, prístroj na Morseove správy, šošovky, ktoré práve preberáme na fyzike, tabuľa po ktorej sa dalo kresliť svetlom z mobilu a veľa ďalšieho. Dokonca som mala pocit, akoby sa tam vždy zjavilo niečo nové, čo som si dovtedy nevšimla. /Bea Hyžná, 8.C/

  Z exponátov a aktivít, ktoré sme si mohli vyskúšať, si neviem vybrať jednu najlepšiu, lebo všetky boli niečím zaujímavé. V Auréliu sa mi veľmi páčilo, rada by som tam išla aj o rok. /Liana Taffernerová, 8.B/

  V Auréliu sa mi páčila úvodná svetelná šou s lasermi, prednáška ,,Teslov svet,, a výstava automobilov. Zaujala ma aj hudobná miestnosť a miestnosť s optickými ilúziami. Páčil sa mi aj prístup zamestnancov Aurélia k nám návštevníkom, boli milí a ochotní všetko predviesť, vysvetliť, odpovedať na naše otázky. /Lukáš Baša, 8.B/

  V Auréliu bolo super, dozvedela som sa veľa nových informácií. Mohli sme sa pohybovať voľne od experimentu k experimentu, tak aby nás pri jednom nebolo naraz veľa a tým pádom každý si mohol všetko vyskúšať. V zážitkovom centre to mali dobre zorganizované. /Emma Císarová, 8.B/

  V Auréliu bolo veľmi veľa zaujímavého: optika, akustika, biológia, fyzika, chémia a iné druhy vedy. Najviac sa mi páčila Morseho abeceda – tam som si písala s mojimi  kamarátkami. /Yarina Kuklina, 8.B/

  V Auréliu je veľa vedy a zábavy, je to super centrum, veľa som sa tam naučila. /Sára Krajčovičová, 8.B/

  Najviac ma zaujal van de Grafov generátor, ktorý dokázal demonštrovať vznik statickej elektriny a jej účinky. Videli sme zbierku minerálov a hornín, sami sme si skúšali rôzne pokusy. V Auréliu bolo super. /Lucia Kollarovičová, 8.B/

   

   

   

   

   

 • 18. 11. 2022

  Aktualizovali sme modul O škole

 • Exkurzia na Pedagogickej fakulte

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia na Pedagogickej fakulte.

  Exkurzia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity

   

  Dňa 10.11.2022 sa žiaci 8.B triedy zúčastnili exkurzie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Na katedru chémie nás pozvali pri príležitosti Týždňa vedy a techniky, ktorý si v novembri pripomíname.

  Študentky a študenti chémie nás v chemických laboratóriách prostredníctvom zaujímavých pokusov oboznamovali s novými poznatkami a zároveň s našimi žiakmi spoločne riešili zdanlivé záhady. Dozvedeli sme sa, prečo kvapalina v kužeľovej banke mení farbu jej potrasením a následne sa v kľude vráti kvapaline pôvodná farba, ako je možné, že pena zhorí na dlani ruky, ale nepopáli nás. Videli, počuli a vyskúšali sme si výbuch acetylénu, meranie pH rôznych kvapalín, merania za využitia počítačov, programov, senzorov. Pripravili sme si aj hasiaci prístroj, pozorovali sme rast krištáľov a lávové lampy. Skúmali sme vnútorné zloženie 2 druhov polystyrénu, pozorovali a skúšali sme si vlastnosti zvláštnej kvapaliny-nekvapaliny /nenewtonovská kvapalina/ a vyskúšali sme si trik z filmov – ako vyrobiť nepravú krv.

  Na Pedagogickej fakulte sa nám veľmi páčilo, žiakov pokusy aj samotné chemické laboratóriá veľmi zaujímali. Ďakujeme pekne za pozvanie.

  PaedDr. S. Franková

  A čo napísali o exkurzii žiaci 8.B triedy?

  • Najviac sa nám páčil pokus s ohňom a penou, taktiež lávová lampa bola zaujímavá. Vieme si ju pripraviť aj doma. Veľmi sa nám páčil aj prístup budúcich učiteľov.   Laura Baranovičová a Emmka Císarová

   

  • Videli sme veľa pokusov. Najviac sa mi páčilo, keď sme podpaľovali penu na ruke. Vyskúšala som si všetky pokusy. Študenti, ktorí nám ukazovali pokusy boli veľmi milí, ukázali nám veľa zaujímavých vecí. Taktiež sme rozpúšťali rôzne druhy polystyrénov v acetóne.   Alžbeta Belanová

   

  • Na Trnavskej univerzite sa mi páčili chemické laboratóriá. Z pokusov sa mi najviac páčil pokus ,,rast krištáľov,, a ,,horiaca pena,,. Dozvedela som sa nové poznatky a všetky zaujímavé pokusy som si mohla vyskúšať. Kandidátky a kandidáti, ktorí nám pokusy ukazovali a vysvetľovali boli veľmi milí.   Vanesa Zichnerová

   

  • Mne sa páčilo ako mi horela ruka. Boli tam veľmi zaujímavé pokusy. Do všetkých pokusov som sa zapájal, veľmi ma to bavilo. Zistil som, že biely polystyrén obsahuje 98% vzduchu a rýchlo sa rozpustí v acetóne. Adam Uličný

   

  • Na exkurzii sa nám páčilo, pozorovali sme chemické reakcie. Najviac sa nám páčilo ako sme si podpaľovali ruku a ako sme sledovali výbuch acetónu.   Illia Reznichenko, Denis Zaiats

   

  • Najviac sa mi páčil výbuch, horiaca ruka a zvláštna tekutina, ktorá sa správala raz ako tekutina a inokedy ako pevná látka. Študenti zaujímavo všetko vysvetľovali. Lukáš Baša

   

  • Páčil sa nám prístup budúcich pedagógov. Bolo tam veľa zaujímavých pokusov, ktoré sme mali možnosť vyskúšať. Vanesa Vojtíková, Viktória Vančová
 • Veda nás baví

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Veda nás baví.

 • Výchovný koncert

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Výchovný koncert.

  Výchovný koncert spojený s besedou.Žiaci 5.A a 5.B triedy sa v pondelok 24.10.2022 zúčastnili besedy so známym hudobníkom Jurajom Adamom v Dome hudby M. Sch. Trnavského. J. Adam je známy hudobník, basgitarista, ktorý koncertuje s viacerými známymi spevákmi a kapelami, ako je M. Čírová, D. Mirgová, A. Ďurica, M. Jaroš..…Ako hudobník spolupracoval aj v populárnom TV programe Zlaté časy a Chartshow. Beseda bola obohatená aj o hudobné vstupy, ktoré sa žiakom veľmi páčili.Ďakujeme za spestrenie dňa a tešíme sa na ďalšie zaujímavé stretnutie.p.uč. K. Gottwaldová, M. Polónyová

 • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

 • Deň stromov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň stromov.

  Deň stromov

        Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta.  Presný dátum osláv sa v každom štáte alebo regióne líši v závislosti na klimatických podmienkach vhodných k vysádzaniu stromov.

  V stredoeurópskych krajinách bol za dátum  dňa stromov ustanovený  20. október. V tento deň sa schádzajú členovia rôznych organizácií a jednotlivci, aby si pripomenuli  dôležitosť a význam stromov pre život, spoločne ich vysádzali a realizovali ďalšie zaujímavé aktivity a programy.

  Aj žiaci našej školy si Deň stromov pripomenuli.

  Na hodinách techniky žiaci druhého stupňa pripravovali stromy z kartónu a listy, ktoré boli potrebné k ďalším aktivitám. Na pripomenutie si Dňa stromov žiaci vyšších ročníkov: 6.C, 8.A a 8.B triedy pripravili projekty a zaujímavosti o rôznych stromoch. Následne navštívili triedy prvákov /1.A, 1.B, 1.C a 1.D/ a po úvodných informáciách naši prváci povedali svoj sľub prírode. Sľub starší žiaci zapísali na pripravené listy a prváci svoj sľub=list nalepili na strom. Takto vznikli stromy sľubov každej prváckej triedy.

  Žiaci 1.A /Mgr. Benešová/ triedy na hodinách výtvarnej výchovy kreslili stromy na viac spôsobov. Z vytvorených prác si zhotovili nástenku.

  Deti z 2.A /Mgr. Bartoňová/ kreslili rozmanité stromy v jesenných farbách. Druháci z 2.B /Mgr. Benciová/ sa rozprávali o význame stromov a o druhoch stromov, poznávali stromy podľa listov a plodov. Pozreli si film ,, Ako rastie strom,, od semienka po veľký strom. Semienka deti aj dali klíčiť. Deti vyfarbovali jesenné listy, z ktorých si v triede urobili nástenku.

  Deti z 3.D /Mgr. Nováková/ vytvárali obrazy stromov na jeseň a štvrtáci zo 4.D /Mgr. Kukučková/ kreslili na výtvarnej výchove rôzne stromy, z obrázkov si vytvorili v triede nástenku. 

  Žiaci 3.A na hodine angličtiny /Mgr. Medárová/ vytvorili plagáty stromov, kde pomenovali jednotlivé časti stromu. S  pani učiteľkou sa porozprávali o prínose stromov pre životné prostredie a človeka, taktiež si vysvetlili premeny stromov v rôznych ročných obdobiach a obohatili si slovnú zásobu v anglickom jazyku.

  Aj žiaci 3.A /Mgr. Guľová/ sa svojimi aktivitami pridali ku Dňu stromov. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí zo života stromov a ich dôležitosť v našom živote vyjadrili svojim plagátom. Deti sa obkresľovali na veľký plagát a obkreslením svojich postáv a rúk vznikol krásny veľký spoločný strom. Taktiež si zhotovili obrázky zvierat zo zozbieraných listov stromov.

  Deti z 3.D /Mgr. Lopošová/ tvorili stromy podľa vlastnej fantázie z listov a konárikov. Zo zhotovených obrázkov si vytvorili v triede výstavu stromov očami detí.

  Na výtvarnej výchove žiaci 4.A triedy /Mgr. Krónerová/ a 4.D triedy /Mgr. Kukučková/ kreslili jesenné stromy a rozprávali sa o význame stromov pre život a vytvorili si jesennú nástenku.

  Žiaci všetkých piatych ročníkov si Deň stromov pripomenuli na výtvarnej výchove /Mgr. Susková/ výtvarnými prácami k téme pozitív a negatív.

  Deň stromov si žiaci našej školy pripomenuli aj hudobne a to na hodine hudobnej výchovy /Mgr. Hodulíková/. Piataci spievali o veľkom listnatom lese.

  Deň stromov si pripomenuli aj žiaci 5.A triedy /Mgr. Kováčiková/ na hodine dejepisu.
  Na Slovensku je mnoho chránených stromov, ale máloktorý má takú históriu a význam pre slovenský národ ako Lipa kráľa Mateja. Tento strom rastúci v blízkosti Bojnického zámku patrí medzi najstaršie nielen u nás, ale aj v Európe. Podľa povesti ju zasadil vtedajší pán Bojníc Matúš Čák Trenčiansky, známy ako “ Pán Váhu a Tatier ”, pravdepodobne v roku 1301. V XV. storočí navštevoval tieto miesta uhorský kráľ Matej Korvín z rodu Hunyadiovcov. Jeho prezývka pochádza z latinského corvinus čo znamená havran. Údajne pod touto lipou organizoval snemy a oslavy, preto sa zaužíval názov Lipa kráľa Mateja. Vo svojom optime dosahoval strom impozantných rozmerov: výška 30 metrov, obvod 12,5 metra a priemer koruny 36 metrov. Na hodine dejepisu sa žiaci o Lipe kráľa Mateja rozprávali a kreslili ju do zošita.

  Na hodinách biológie /Mgr. Očkovský, PaedDr. Šimek/ sa žiaci zaoberali poznávaním lesných drevín, ktoré žiaci zakresľovali do protokolov.

  Žiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry /Mgr. Polónyová/ tvorili básne, hádanky, úvahy, tajničky a vytvorili aj kvízy ku Dňu stromov. V triede 5.A si žiaci na hodine literatúry precvičili svoje schopnosti a tvorivosť v písaní poézie a krátkych textov a zamerali sa na problematiku ochrany stromov. V 6.B boli žiaci tvoriví a vynaliezaví, o čom svedčia aj práce, ktoré p. učiteľke odovzdali. Zapojili sa aj žiaci z triedy 8.B a 9.C, ktorí s nadšením vytvorili úvahy, tvorili poéziu, tajničky, kvízy, ku ktorým pripojili aj milé ilustrácie.

  V rámci Dňa stromov sa žiaci tried 7.C, 8.A a  8.C na hodinách slovenského jazyka /Mgr. Šimková/ venovali vlastnej tvorbe naviazanej na tému stromov. Žiaci sa preukázali svojou kreativitou a fantáziou. Svoje dielka prezentovali pred spolužiakmi.

   

  Žiaci 7.A triedy na hodinách slovenského jazyka /Mgr. Šmičková/ vytvárali kaligram = báseň usporiadanú do obrazca – v tomto prípade do obrázka stromu. Žiaci 7. B triedy /Mgr. Horáčková/  vyrábali z listov lesné zvieratká a vytvorili lesnú zoo na nástenke. Siedmaci zo 7.A /Mgr. Štrocnerová/ na hodine techniky  hrabali a zametali lístie v školskom areáli. Na hodinách chémie v 8. ročníku /Ing. Gotwalldová, PhD./ žiaci pri preberaní chemických prvkov pripravili ,,Stromy prvkov,,.

  Žiaci ôsmych ročníkov na hodine fyziky /Mgr. Kochanová/ vysvetľovali prečo sú listy na stromoch v lete zelené a na jeseň menia farbu.

  Deň stromov si pripomenuli aj deti v školskom klube:11. oddelenie, deti zo 4.D a 3.B /Bc. Kobetičová/. Spoločne sa rozprávali o významnej úlohe stromov pre náš život. Ocenili, že sa i v okolí školy vytvárajú podmienky pre lepší spoločný život ľudí i živočíšstvo. Následne si spoločne zhotovili papierové jesenné stromy.

  Na Deň stromov sa deti zo 7. oddelenia /p. Idunková/ pripravovali niekoľko dní. Každé dieťa si vybralo jeden strom, ktorý nakreslilo. Na papier napísalo indície k danému stromu, z ktorých pani vychovávateľka vymyslela báseň – a tak vznikla prvá kniha. Deti svoj strom nakreslili aj na veľký kartón, ktorému dali tvár i dušu. V piatok predviedli pre kamarátov z 2., 3. a 4. oddelenia ŠKD náučné divadlo o význame a ochrane stromov.  

  Deti z našej školy opäť dokázali, že sú veľmi kreatívne a že im naša príroda nie je ľahostajná.

   

   

  PaedDr. S. Franková – koordinátor environmentálnej výchovy

   

  V rámci Dňa stromov sa žiaci tried VII.C, VIII.A a  VIII.C na hodinách SJL venovali vlastnej tvorbe naviazanej na tému stromov. Žiaci sa preukázali svojou kreativitou a fantáziou. Svoje dielka prezentovali pred spolužiakmi. V prílohe sú tie najlepšie výsledky ich tvorivosti.

   

  Jeseň

  Dni sa už skracujú,
  ľudia sa sťažujú.
  Lístie padá, zas je mokro,
  milá moja, zatvor okno.

  Kráčam si s košíkom cez lesy,
  milý môj,  kdeže si?
  Z diaľky na mňa dubák hľadí,
  s farbou lístia pekne ladí.

  Pred oblokom stromy sú,
  lastovičky kdeže sú ?
  Všetky farby na ňom svietia,
  snáď nám zasa neodletia.

   

  Kristína Horváthová, 8.A

   

  Farebná jeseň

  Farbičkami tromi
  jeseň farbí stromy.
  Maľuje a ráta,
  žltá, hnedá, zlatá.

  Opadalo žlté lístie,
  že už bude spať.
  Ale vetrík povedal mu,
  že ho bude kolísať.

  Najprv zľahka
  potom silno sa spustí,
  až na stromoch
  nezostanú vôbec žiadne listy.

  O preteky s vetrom letia,
  pôjdu spolu na kraj sveta.
  Preleteli veľkú diaľku,
  pristáli až v našom parku.

   

  Ella Wittnerová, 8.A

   

  Prefíkaná jeseň

  Jeseň sa nám začala,

  všetky stromy sfarbila.

  Prišla znovu, nečakane,

  rýchlo a prefíkane.

   

  Fúkal silný vetríček,

  studenil mi malíček.

  Bundu si už vyťahujem,

  moc sa tomu neradujem.

   

  Opäť fúka, padá dážď,

  musím si dať pršiplášť.

  Teraz chytro do záhrady,

  pre tie dary od prírody.

   

  Všetko sme už pozberali,

  na zimu sa nachystali.

  Je to jasné, je to tu,

  jeseň ide do kvetu!

   

  Patrik Paulík, 8.A

   

  Iba strom

  Predstavte si, že ste strom. Najprv si poviete, že to je iba “strom” a nič zaujímavé. Iba tak stojí a prizerá sa, ako ho ľudia obchádzajú bez mihnutia oka. Ono to však môže byť interesantné. Zvádzať boje s počasím, chorobami a starobou, keď si uvedomíte, že sa nemôžete brániť ani hýbať. Nenechajte sa však uniesť. Aj tak vás raz vyrúbu.  Jeden stredne veľký strom dokáže vyprodukovať dostatok kyslíka až pre 4 ľudí za deň. Čo je pekné, ale ak si uvedomíte, že to dýchajú aj takí, čo si to nezaslúžia…. Každému listnatému stromu na jeseň odpadnú a na jar zase narastú listy. Keď sa nad tým zamyslíte, na jedného človeka by to bolo až veľa paradoxov. Čiže jediné, čo nám ostáva, je dúfať a modliť sa, aby sme nič také nemuseli znášať. Ďakujeme našim stromom.

  Už to nie je len taký “obyčajný strom”, že ?

  Adam Ligač, 8.A

   

   

   

   

  Krásna jeseň

   

  Jeseň je tu už k nám prišla

  farebné listy padajú stíška.

  Stromy už nie sú zelené,

  zahalila ich farba jesene.

   

  Ľudia začínajú chodiť v kabátoch,

  už budeme v zimných pazúroch.

  Ježkovia sa po zemi prechádzajú,

  jabĺčka na svojich chrbtoch majú.

   

  I ja sa prechádzam po tejto krásnej zemi,

  celý v gaštanoch zavalený.

  Jeseň je tu už k nám prišla,

  z krásy fauny a flóry vzišla.

   

  Tibor Šefčík, VII.C 

   


  Naša jeseň

  Listy sú znova farebné,
  môžeme sa radovať zase.
  Veľa listov, veľa zimy,
  jablká už sú na zemi.

  Jeseň mám veľmi rada,
  rada, prerada.
  U nás doma je teplúčko,
  a vonku svieti slniečko.

  Stromy sú veľké a pekné,
  čistý znak jesene.
  Listy už opadávajú,
  medvede už sa na zimu chystajú.

  Stromy pripravené na zimu,
  a ja  doma pri čajíku.
  Musíme sa dobre obliekať,
  a na jeseň sa v lístí vyvaľovať.

  Jeseň je veľmi veselá,
  a ja lístím chránená.
  Naša jeseň
  zase spieva svoju pieseň.

   

  Viktória Megová, VII.C

   

   

  Farebná jeseň

  Jeseň je farebná,
  hnedožltozelená,
  farba je všade,
  po zemi aj v blate.

  Chodím si po lese,
  nájdem aj na plese
  dubáky jedlé,
  muchotrávky jedovaté.

  Jeseň je krásna,
  pekná a maľovaná,
  Listy sú rôzne,
  malé i veľké či pichľavé.

  Robím si selfie,
  lebo mám záber pekný.
  Listy už opadávajú
  a zimné časy prichádzajú.

  Matej Spěvák, VII.C  Jeseň
  Gaštany nám  padajú,
  deti majú zábavu.
  Zem pokrýva perina,
  z listov pekne sfarbená.

  Ovocie sa zberá,
  na zem veľa popadá.
  Je  chutné a sladučké,
  veľa ho tam nájdete.

  Stromy listy strácajú,
  o zelenú farbu prichádzajú.
  Vietor veje stromami,
  rozháňa listy na konári.

  Už je tu zas
  ten jesenný čas.

   

  Paulína Kubeková, VII.C

   

   

   

   

   

  Prichádza jeseň

   

  Na jeseň stromy rastú,

  červené a žlté aj hnedé sú.

  Fádne lesy pomaly sa menia,

  svoje listy na farby premenia.

   

  Na zemi farebný koberec utkajú,

  keď všetky ich listy opadajú.

  Slnečné lúče sa na spánok ukladajú,

  jesenné dažde nás častejšie polejú.

   

  Aj zvieratá vedia, že je ten čas,

  veď počujú už jesenný hlas.

  Ktorý ich volá pripraviť sa,

  aby v zime mali z čoho najesť sa.  

  Terézia  Kormaňáková, VII.C

  Krásne jesenné obdobie

  O stromy sa starať musíme,

  kyslík a prírodu potrebujeme. 

  Bez kyslíka zle by bolo,

  nič by tu už neprežilo.

   

  Teraz máme krásnu jeseň,

  listy na stromoch spievajú svoju pieseň.

  Listy sú už  sfarbené,

  červené, žlté, zelené.

   

  Zo školy deti idú rýchlo von,

  gaštany, listy a veľký zhon.

  Všetci sa už veľmi tešia,

  deti kričia: „Rýchlo, rodičia!“

   

  Do lístia sa všetky deti schovali

  a rodičia ich hľadali.

  Toto obdobie je veľmi krásne,

  aj stromy sú veľmi šťastné.

                                                                                                                   

  Natália Kollarovičová, VII.C                                       

                                                                                                                           

   

   

   

   

   

 • Noc výskumníkov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc výskumníkov.

 • Ekotopfilm

        Dňa 11.10.2022 sa žiaci 4.C, 4.D, 5.C, 5.D triedy a dňa 12.10.2022 žiaci 4.A, 4.B triedy zúčastnili festivalu EKOTOPFILM – festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. V krátkych náučných filmoch sme sa dozvedeli o príčinách a dôsledkoch globálneho otepľovania. Zaujímavé filmy poukázali na to, ako malými každodennými skutkami môžeme zmeniť svet. Po pozretí filmov viedli organizátori so žiakmi krátku debatu o ich názoroch na filmy. Do tejto debaty sa žiaci našej školy aktívne zapájali.

        V ďalšej časti festivalu EKOTOPFILM mala p. Vráblová zo slovenských elektrární príhovor o rôznych typoch elektriny, o výhodách a nevýhodách rôznych typov elektrární. Následne sa žiaci vyjadrili ako by vedeli šetriť s energiou.

        Na záver festivalu všetci žiaci dostali malý zápisník a pero – vyrobené z recyklovateľných materiálov.

  Festival EKOTOPFILM sa nám všetkým páčil a už teraz sa tešíme na budúci školský rok.

  Fotky si môžete pozrieŤ vo fotogalérii

   

  PaedDr. S. Franková – koordinátor environmentálnej výchovy

 • 3. 10. 2022

  Aktualizovali sme modul O škole

 • 26. 9. 2022
   
 • 9. 9. 2022

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • 31. 8. 2022

  Aktualizovali sme modul O škole

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria