Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zsspartaktt.edu.sk alebo 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy 033/3236900-sekretariát 033/3236903-zástupkyňa 033/3236904-ekonómka

 
Pozícia:

Učiteľ telesnej výchovy - vučovanie Tv chlapcov   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2020
Požiadavky:Splnenie vzdelania a kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancvo a Vyhlášky č 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch. Odmeňovanie v zmysle
zákona č .553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 

 
Pozícia:

Učiteľ/ka výtvarnej výchovy, informatiky, technickej výchovy   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2020
Požiadavky:Splnenie vzdelania a kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancvo a Vyhlášky č 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch. Odmeňovanie v zmysle
zákona č .553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900-sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria