Navigácia

Záujmové útvary

Záujmové útvary v šk. roku 2022/2023

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY       2022/2023

1.stupeň  

KRÚŽOK

TRIEDA, DEŇ

MENO UČITEĽA

Angličtina hrou

2.roč.-štvrtok

 Mgr. Medárová

  

Angličtina hrou

2.roč.-štvrtok

 

Mgr. Šimková

Angličtina hrou

2.roč.-štvrtok

 

Mgr. Kukučková

Angličtina hrou

2.roč.-štvrtok

 

Mgr. Osvaldová

Spevácky

1.stupeň-utorok

 

PaedDr.Landrišičová

Nemecký jazyk

1.a 2.roč.-utorok

 

Mgr.Mináriková

Výtvarný         

1.stupeň-pondelok

 

Mgr.Kollarovičová

Šikovné ruky

1.stupeň-štvrtok

 

Mgr. Guľová

Nemecký jazyk

3.a4.roč.štvrtok-   

od 14.00

Mgr. Mináriková   

Futbalový

piatok – 1.a2.stupeň

Od 14.00 

Mgr. Pikna

Just dance

Piatok 13.30-15.00-1.stupeň

Ing. Gottwaldová

 

Hravo a tvorivo

1.stupeň

štvrtok

Mgr.Haščíková

 

Pohybové hry

1.a2.stupeň

Pond.14.50-15.35

Mgr. Bigoš

 

 

 

2.stupeň                                                        

KRÚŽOK

 TRIEDA, DEŇ

MENO UČITEĽA

Príprava na T9 SJL

9.A streda

14.00-15.00

Mgr. Božeková

Hudobný krúžok

 2.stup.-utorok

Mgr.Hodulíková

Spolu to zvládneme

9.C pon.13.40,

9.A-str.12.45

Mgr. Janáčková

Katechéza

9.roč. piat.-kostol-1 hod.

Mgr.Pikna      

    

Príprava na testovanie

 

SJL T9  9.B

Pond.12.45-13.45

Mgr.Božeková

Výtvarný krúžok

 2.stup.

Mgr.Susková

 

Školský časopis

Nepravidelne

                    

Mgr. Malčeková  

Krúžok čitateľských aktivít

5.roč.- utorok

Mgr. Šmičková

Basketbal

Streda-chlap.14.50-15.35

Mgr. Bigoš

Dramatický

2.stupeň,utorok a štvr. 14.00-14.45

Mgr. Kováčiková

Veda nás baví

2.stup.

Mgr. Franková

Príprava na testovanie

T9 MAT  - utorok

Mgr. Nováková

Matematický

7.roč. Pon. 14.00

Mgr. Sekáčová

 

Matematický

6.roč. Ut.  14.00

Mgr. Sekáčová

 

Príprava na testovanie

 T9 SJL    - 9.C

pondelok                   

Mgr. Polónyová

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria