Navigácia

Plán práce

na školský rok 2022/2023

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
Adresa školySpartakovská 5
Telefón033/3236901
E-mailsekretariat@zsspartaktt.edu.sk
WWW stránkahttps://spartakovska.edupage.org
ZriaďovateľMesto Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Lýdia Gašparovičová32369010918540870sekretariat@zsspartaktt.edu.sk
ZRŠ 2.stup.Mgr. Adriána Královičová3236903  
ZRŠ 1.stup.Mgr. Jana Kvasnicová3236903  
ZRŠ MŠ V jame 3Mgr. Jarmila Hacajová3236799  
ZRŠ MŠ Spartakovská 5, 6Mgr. Dáša Gergelyová3236769  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Stanislava Božeková 
pedagogickí zamestnanciEva Kollárová 
ostatní zamestnanciJozefína Mrvová 
zástupcovia rodičovIng. Lenka Klimentová, PhD. 
 Ing. Petra Hudáková 
 Mgr. Zuzana Gašparovičová 
 Mgr. Daniela Sekáčová 
zástupca zriaďovateľaIng.Bohuslava Rumanová 
poslanci MZMgr. Magdaléna Eliášová 
 Ing. Vladimír Ekhardt 
 Emanuel Gronský 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDMgr. Andrea Chlpatá  
MZ 1.- 4.ročníkPaedDr. Martina Landrišičova  
PK SJL-DEJMgr. Stanislava BožekováSLJ,DEJ,ILI,RŠF 
PK MAT-FYZ-INFMgr. Lucia JanáčkováMAT,FYZ,INF 
PK CJMgr. Denisa HanákováANJ,NEJ,RUJ 
PK výchovných predmetovPaedDr.Gabriela KoreňováTEV,VYV,OBV,ETV,NBV,TEH 
PK prírodovedné predmetyMgr. Alena ViceníkováGEG,CHE,BIO 
výchovná komisiaMgr. Lýdia Gašparovičová  
enviromentálna komisiaPaedDr.Slávka Franková  
koordinátor ŠkVPPaedDr. Tomáš Šimek  
koordinátor IKTMgr. Stanislav Očkovský  
vedenie školskej kronikyMgr.Eva Kollarovičová  
koordinátor prevencie soc.patologických javovMgr. Slavomíra Šimončičová, PaedDr. Gabriela Koreňová  
koordinátor testovania žiakov 5. a 9.ročníkaMgr. Adriána Královičová  
koordinátor finančnej gramotnostiPaedDr. Katarína Smolková  
koordinátor enviromentálnej výchovyPaeddr.Slávka Franková  
koordinátor dopravnej výchovyMgr. Nataša Osvaldová  
školská zdravotníčkaMgr. Jana Kvasnicová  
školská psychologička, výchovná poradkyňaMgr. Slavomíra Šimončičová  
kariérová poradkyňaMgr. Denisa Hanáková  
vedúca ŠJJana Vöröšová  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Lýdia Gašparovičováriaditeľka  
Mgr. Adriána Královičovázástupkyňa technik OPP
Mgr. Jana Kvasnicovázástupkyňa zdravotník
Mgr. Erika Bartoňováučiteľka2.ARozprávkové vretienko, Hollého pamätník , kvety -prízemie
Mgr. Drahomíra Benciováučiteľka2.BMalý počtár
Mgr. Daniel Bigošučiteľ športové súťaže
Mgr. Anna Bošnákováučiteľka3.Cprírodovedná súťaž a vlastivedná súťaž pre 3.a4.roč., kvety -1.posch
Mgr. Stanislava Božekováučiteľka9.Bkabinet SJL, správca učebne ANJ, Olympiáda SJL všetky literárne súťaže
Mgr. Petra Benešováučiteľka1.Anástenka v prístavbe
PaedDr. Slávka Frankováučiteľka olympiáda CHE, vedecká nástenka,nástenka 1.posch E, enviro-nástenka
Ing. Katarína Gottwaldová, PhD.učiteľka5.Bučebne CHE, kabinet CHE, nástenka CHE-2.posch, nástenka pri učebni NEJ
Mgr. Andrea Guľováučiteľka3.AI bobor - súťaž pre 1.stup. nástenka -prístavba
Mgr. Denisa Hanákováučiteľka9.Aolympiáda ANJ, nástenka výchovného poradcu
Mgr. Katarína Haščíkováučiteľka1.Cdistribúcia časopisov pre1.stup,správca kabinetu pre 1.-2. roč., Testovanie TSV - kvety - 1stup
Mgr. Martina Hodulíkováučiteľka kabinet HUV, učebňa NEJ, nástenka NEJ-1.posch. pavilón D, spevácke súťaže na 2.stup.
Mgr. Kristína Horáčkováučiteľka7.Bnástenka ANJ 1.posch.pavilón D
Mgr. Lucia Janáčkováučiteľka5.Csprávca kabinetu MAT, OBN, ETV, matematické súťaže
Mgr. Monika Jurišováučiteľka súťaž IBobor
Mgr. Zita Kochanováučiteľka8.Bsprávca školskej dielne, Olmypiáda z THD, FYZ
Mgr. Eva Kollarovičováučiteľka4.Bzápisnice z pedagog.rád, kronika školy, Pytagoriáda 3.-4.roč., matematické a výtvarné súťaže pre 1.stup.
PaedDr. Gabriela Koreňováučiteľka7.Cnástenka primárnej prevencie, Detský čin roka
Mgr. Lenka Kováčikováučiteľka5.DOlympiáda DEJ, dejepisná nástenka
Mgr. Beáta Krónerováučiteľka4.Ašportové súťaže pre 1.stup.
Mgr. Bohuslava Kukučkováučiteľka4.Dnástenka :3.a4.roč., recitačná súťaž v ANJ na 1.stup.
PaedDr. Martina Landrišičováučiteľka2.Cspevácke súťaže na 1.stup.
Mgr. Zuzana Malčekováučiteľka školský časopis
Mgr. Ivana Medárováučiteľka  
Mgr. Denisa Miklošovičováučiteľka športové súťaže, sklad učební -2.stup., kabinet TSV, náraďovňa, nástenka pri telocvični
Mgr. Marta Minárikováučiteľka1.Bsklad učebníc, distribúcia PZ na 1.stup.
Mgr. Alena Novákováučiteľka  
Mgr. Iveta Novákováučiteľka3.Dliterárne súťaže pre 1.stup., kvety - 1.posch.
Mgr. Stanislav Očkovskýučiteľ9.Csprávca elektronickej schránky, učebni INF 1.posch, nástenka INF, BIO, súťaže I Bobor, IT Fitnes
Mgr. Nataša Osvaldováučiteľka dopravné ihrisko, recitačná súťaž v ANJ pre 1.stup.
Mgr. Jozef Piknaučiteľ správca kabinetu NBV, Biblická olympiáda,. nástenka pri 1.stup.
Mgr. Michaela Polónyováučiteľka5.A 
PaedDr. Ingrid Rýzkováučiteľka3.Bsprávca školskej knižnice, koordinátor čitateľskej gramotnosti, nástenka knižnice
Mgr. Daniela Sekáčováučiteľka6.B 
PaedDr. Katarína Smolkováučiteľka1.Dkvety na 1.stup
Mgr. Silvia Suskováučiteľka  kabinet VYV, výtvarné súťaže na 2.stup.nástenka, Kliprány -2.stupi
Mgr. Lenka Šaradínováučiteľka4.Cnástenka pri 1. 2.stup.
PaedDr. Tomáš Šimekučiteľ8.C správca učebneBIO, kabinet BIO,správca kabinetu audiotechniky,INF 2.posch
Mgr. Katarína Šimkováučiteľka8.Azápisnice z pracovných porád
Mgr. Jana Šmičkováučiteľka7.A 
Mgr. Lucia Štroncerováučiteľka správca kabinetu FYZ, učebne FYZ, nástenka pri učebni FYZ
Mgr.Kristián Kosteckýučiteľ  
Mgr. Alena Viceníkováučiteľka6.Ckabinet GEG, olympiáda z GEG, geografická nástenka
Mgr. Miroslava Vlčkováučiteľka6.A 
Mgr. Slavomíra Šimončičováškolský psychológ  
Zuzana FrišováVychovávateľka výzdoba chodby prízemie 1.stup, vestibul školy
Mgr. Andrea ChlpatáVychovávateľka prímestský tábor
Zuzana IdunkováVychovávateľka  
Zdenka IštvancováVychovávateľka výzdoba chodby - prízemie 1.stup., správca kabinetu ŠKD, herne
Bc. Ľubica KobetičováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch.
Mgr. Zina Lančaričová PódováVychovávateľka  
Mgr. Petra MatúškováVychovávateľka  
Ľubica SkýpalováVychovávateľka výzdoba chodby v prístavbe
Ľubica StillerováVychovávateľka  
Petra MakišováVychovávateľka  
Bc. Ivana LopošováVychovávateľka  
Bc.Martina Kiripolskáasistent učiteľa výzdoba chodby
Mgr. Andrea Chlpatáasistent učiteľa  
Miriam Benedikováasistent učiteľa výzdoba chodby
Mgr. Zina Lančaričová-Pódováasistent učiteľa  
Mgr. Veronika Škamlováasistent učiteľa  
Ľubica Stillerováasistent učiteľa  
Peter Mrvainformátor- údržbár  
Blanka Belanskáinformátorka  
Róbert Gašparovič/Ivan Hupkaúdržbár  
Emil Černý údržbár  
Vladimír Kocian školník  
Jana Vorosovávedúca školskej jedálne  
Lenka OrlickáIná nepedagogická zamestnankyňa  
Sylvia Pokrivčákovákuchárka  
Mária HorváthovákKuchárka  
Helena Horváthovákuchárka  
Gabriela Mužíkovákuchárka  
Andrea Suchoňovákuchárka  
Mgr. Anna Ivanovákuchárka  
Jana Haladová Ekonómka  
Zdenka VaškováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Jozefína MrvováEkonómka  
Jana BezekováIná nepedagogická zamestnankyňa  
    
Božena Bubánováupratovačka  
Yvetta Brešťanskáupratovačka  
Terézia Malovcováupratovačka  
Eva Valentovičováupratovačka  
Darina Voščinárováupratovačka  
Júlia Lackovičováupratovačka PN  
Zuzana Žitňanskáupratovačka  
Zuzana Lukačovičováupratovačka  
Mária Záhorcováupratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43444333331
počet žiakov9071828910879868277764
z toho ŠVVP10262456834
z toho v ŠKD8764726900000292

Organizácia školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7.septembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2023.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné28.-31.10.2022
vianočné23.12.2022 - 7.1.2023
jarné20.2.-24.2.2023

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)
sept-oktober 2022Do školy na bicykli1.a 2.stupMgr. Denisa Miklošovičová
27.10.2022Fidlikanti - výchovný koncert1.stupPaedDr.Martina Landrišičová
30.9.2022Noc výskumníkov6.C, 5.APaedDr. Tomáš Šimek
november 2022I Bobor1.a 2.stup.Mgr. Andrea Guľová, Mgr. Stanislav Očkovský
máj - jún 2023divadelné predstavenie pre 1.stup1.stupPaedDr.Martina Landrišičová
máj 2023divadelné predstavenie 5.,7.,8.,9.ročn.Mgr. Katarína Šimková
24. a 26.4. 2023dopravné ihrisko3.ročMgr. Nataša Osvaldová
september 2022Európský týždeň športu 1.-9.roč.Mgr.Denisa Miklošovičová
24.10.2022Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice1.stupPaedDr. Ingrid Rýzková
máj 2023anglické divadelné predstavenie  Mgr. Denisa Hanáková
máj 2023Planetárium Hlohovec4. ročníkMgr. Beata Krónerová
máj 2023Výchovný koncert2.stup.Mgr. Adriána Královičová
10.11.2022Komparo9. ročníkMgr. Adriána Královičová
17.5.2023Testovanie 5-20225.ročníkMgr. Adriána Královičová
apríl 2023Deň Zeme1.-2.stup.PaedDr.Slávka Franková
apríl 2023zápis žiakov do 1. ročníka Mgr. Jana Kvasnicová
22.3.2023Testovanie žiakov 9. ročníka9.ročníkMgr. Adriána Královičová
4.4.2023náhradný termín Testovanie 99.ročníkMgr. Adriána Královičová
máj 2023zápis do MŠ Mgr. Dáša Gergelyová
máj 2023zber papiera1.- 9. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
13.5.20231.sv.príjímanie3.ročníkMgr. Jozef Pikna
1.6.2023jarmok dobrej náladyŠKDMgr. Andrea Chlpatá
28.5.2023birmovka9.ročníkMgr. Jozef Pikna
23.6. 2023účelové cvičenie2.stup.Mgr. Denisa Miklošovičová
23.6. 2023didaktické hry1. stup.Mgr. Jana Kvasnicová
 Trnavské športové hry  
 Tirnavia Trophy  
školský rok 2022/2023ostatné akcie podľa plánov...MZ, PK  

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
    
5.9.2022 pedagogická poradaŠkolský vzdelávací program
12.10.2022 pedagogická poradaPlán práce školy
23.11.2022 štrvrťročná klasifikačná porada 
25.1.2022 polročná klasifikačná porada 
19.4.2022 trištvrteročná klasifikačná porada 
22.6.2022 koncoročná klasifikačná porada 
30.6.2022 vyhodnocovacia porada vyhodnotenie činnosti

SWOT analýza

Silné stránky školy

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov s viacročnými pedagogickými skúsenosťami.

Záujem pedagogických zamestnancov o odborný rast a rozširovanie si kvalifikácie.

Realizácia adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie a zabezpečenie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov.

Zapájanie pedagógov a žiakov do národných projektov s cieľom naučiť sa používať a ďalej rozširovať získané vedomosti a zručnosti.

Pravidelný a cielene riadený tok finančných prostriedkov v súlade s normatívom na žiaka pre zabezpečenie plynulého edukačného procesu.

Výborná spolupráca vedenia školy so zriaďovateľom.

Výborné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie prevádzky školy.

Otvorenosť školy aj pre žiakov z iných školských obvodov.

Široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít. Kvalitná činnosť ŠKD.

Spolupráca s HK Trnava, s Kalokagatiou CVČ.

Výborná spolupráca školy s Radou rodičov.

Výborná spolupráca s CPPPaP v Trnave. Integrácia žiakov so ZZ vývinovými poruchami učenia v bežných triedach.

Postupné zvyšovanie počtu žiakov. Zrevitalizovaný športový areál školy.

Slabé stránky školy

Potreba zlepšiť výsledky žiakov tak, aby nekončili v nižších ročníkoch. Zlepšiť dochádzku žiakov, znížiť neospravedlnenú absenciu žiakov na vyučovaní, čo úzko súvisí s neprospievaním žiakov.

Príležitosti

Škola je zapojená v projektoch, ktoré dopĺňajú finančný fond a rozpočet školy a vytvárajú nové možnosti aktivít pedagógov i žiakov.

Škola vytvára možnosti edukácie pre cezpoľných žiakov v rámci Otvorenej školy aj pre mimoškolské vzdelávanie širokej verejnosti.

Škola vytvára podmienky pre rozvoj športových aktivít žiakov: hokej a krasokorčuľovanie, florbal, stolný tenis, baseball, volejbal, atletika, ale aj možnosti športových aktivít pre širokú verejnosť.(prenájmy telocviční a areálu školy)

Riziká

Financovanie regionálneho školstva v súvislosti s energetickou krízou.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

V škol.roku 2022/2023 postupujeme podľa Sprievodcu školským rokom 2022/2023 Organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania v základných školách pre škol.rok 2022/23 a ŠVP v 1.- 9.roč. schválený 6.2.2015 pod č. 2015-51301760:1 10AO

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu schváleného pedagogickou radou 5.9.2022.

Schválené hodnotenie prospechu a správania: Hodnotiť vyučovacie výsledky známkou v každom predmete od 1. po 9. ročník okrem NBV, ETV, ILI ,RŠF, TKC a INF na 1.stupni Tieto sa hodnotia slovne.

Jazyk a komunikácia:

Cieľom je zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením. Klásť dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti. plán čitateľskej gramotnosti a plán práce školskej knižnice ropracovať v plánoch MZ a PK.

Spolupracovať s Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Dopĺňať knižný fond školskej knižnice.

V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa zapojíme do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice: V krajine Rozprávkovo. (zodp.PaedDr.Rýzková)

V rámci prevencie čitateľských ťažkostí sa odporúča spolupracovať so špeciálnym pedagógom (PaedDr.Rýzková).

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. ( zodp.všetci vyučujúci)

V tomto školskom roku budeme realizovať rôzne aktivity pre žiakov v rámci hodín dejepisu. (Besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie tém v školskom časopise)

Cudzie jazyky:

Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti, uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda vyučovania , metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu-TPR, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplyvajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio./video-prezentácie riešenia úloh. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopností a druh inteligencie.

Polytechnický charakter výchovno-vzdelávacieho procesu:

V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce. V školskom roku venujeme zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební biológie, fyziky chémie a techniky. Sme pilotnou školou v projekte: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

(zodp.vyučujúci matematiky, biológie, fyziky, chémie)

Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova:

V Školskom vzdelávacom programe budeme rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, enviromentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci prírodovedných predmetov rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie v rozvoji osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. (zodp.všetci vyučujúci)

Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa - koordinátora enviromentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať enviromentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom realizovať enviromentálny program školy.

Zapájať sa do zberu papiera.Zapájať sa do zberu použitého kuchynského oleja. (zodp.Mgr. Viceníková)

Ľudské a detské práva:

V rámci výchovy k ľudským právam vychovávať žiakov v duchu humanizmu so vzdelávaním oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. (zodp.všetci vyučujúci)

V zmysle plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2022-2023 zabezpečíme efektívnu spoluprácu školy , rodičov, mimovládnych organizácii a širokej miestnej komunity. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci výchovných predmetov zapájať žiakov do aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied. (zodp.PaedDr.Koreňová)

V rámci priaznivého multikultúrneho prostredia v škole budeme napomáhať žiakom porozumieť iným kultúram.

(zodp.všetci vyučujúci)

Zdravotnícku osvetu rozvíjať pomocou súťaží, účelových cvičení a didaktických hier. Prvú pomoc zabezpečí Mgr. Kvasnicová, pravidelné dopĺňanie lekárničiek zabezpečí Mgr. Alena Viceníková, PaedDr. Šimek pripravuje žiakov 2. stupňa na súťaž hliadky mladých zdravotníkov.

Zdravý životný štýl

V tomto školskom roku budeme aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl. Aktivity sú rozpracované v Pláne Prevencie a obezity detí a žiakov, ktoré vychádzajú z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025. (zodp.p.Šimončičová)

Bezpečnosť a prevencia

Predchádzať šikanovaniu - dodržiavať rozpracovanie Smernice č.36/2018 Prevencia k riešeniu šikanovania žiakov.Predchádzať šíreniu nelegálnych drog v školskom prostredí. V súlade s odporučaním Rady Európskej únie o prevencií úrazov a zvyšovaní bezpečnosti zlepšovať mechanizmus sledovania a vykazovania úrazov a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie úrazov. (zodp.Mgr. Šimončičová a všetci vyučujúci)

V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča zaviesť opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich ochranu a riešiť vzniknutý problém, v súčinnosti so školským psychológom, prípadne s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom. (zodp.vedenie školy)

V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016-2020 sa odporúča učiteľom a vychovávateľom aplikovať článok 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním vo výchovno-vzdelávacom procese, na triednických hodinách a v mimovyučovacích aktivitách. (zodp.Mgr. Šimončičova všetci vyučujúci)

V súlade c článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa budeme denne kontrolovať pravidelnú dochádzku žiakov do školy, aby sme obmedzili počet žiakov, ktorí školskú dochádzku neukončia. (zodp.triedni učitelia)

Zvyšovanie bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách zabezpečíme prostredníctvom ich teoretického a praktického výcviku na detskom dopravnom ihrisku v Trnave. (zodp.Mgr.Osvaldová)

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - školská integrácia:

Žiak so zdravotným znevýhodnením v základnej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie po predložení žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o školskú integráciu a vyjadrenia poradenského zariadenia k forme vzdelávania na základe diagnostikovaných ŠVVP.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú individuálne integrovaní v bežných triedach základnej školy. Dodržiavať ustanovenie § 55 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. a zásady podľa prílohy č.2 metodického pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporučení príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka. Aj v školskom roku 2022/2023 zabezpečujeme niektorým individuálne integrovaným žiakom asistenta učiteľa. Po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy umožňujeme zákonnému zástupcovi dieťaťa účasť na výchove a vzdelávaní.

Žiaci so ZZ sa učia podľa inovovaných vzdel. programov, zabezpečujeme odborne výučbu ILI, RŠF a TKC.

(zodp. PaedDr.Rýzková, Mgr. Kvasnicová, Mgr. Šimončičová)

Venujeme zvýšenú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia a deťom so zdravotným znevýhodnením (zodp.všetci vyučujúci).

Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii. ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vyplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii nemôže opakovať ročník.

U detí a žiakov so ZZ dôsledne dodržiavame pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňujeme ich potreby vo výchovno-vzdelávacom procese. (zodp.všetci vyučujúci)

Uskutočniť cieľavedomú osvetovú činnosť medzi žiakmi i rodičmi zameranú na ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi. Predchádzať porušovaniu školského poriadku. Vyskytnuvšie sa porušenia školského poriadku treba ihneď riešiť podľa závažnosti priestupku v spolupráci s rodičmi, vo výchovnej komisii, MÚ v Trnave -odbor sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s ÚPSVaR - odbornom sociálnych vecí alebo v spolupráci s políciou.

(zodp.vedenie školy a všetci vyučujúci)

Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, teda na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vzdelávacia činnosť zameraná na prípravu detí na vyučovanie. Tvorí organickú jednotu s výchovným pôsobením rodiny a výchovno-vzdelávacou činnosťou vo vyučovacom procese.

Finančná gramotnosť:

Národný štandard finančnej gramotnosti je zapracovaný v ŠkVP a v učebných osnovách a tématických výchovno-vzdelávacích plánoch tak, aby sa rozvíjala finančná gramotnosť žiakov.

Súťaže:

Celoročne zintenzívniť podporu športu vo všetkých triedach a zvýšiť starostlivosť o športovo talentovanú mládež. Akcie v ŠKD zamerať na zvýšenie fyzickej zdatnosti žiakov, organizačne zabezpečiť LVZ pre 7.ročníky (zodp.:Mgr. Miklošovičová), plavecký kurz pre 3. a 5. .ročníky (zodp.Mgr. Kvasnicová, Mgr. Miklošovičová), školu v prírode (zodp.Mgr. Eva Kollarovičová ), účasť na športových akciách organizovaných Mestským úradom v Trnave, Kalokagatiou CVČ so zameraním na Trnavské športové hry (zodp. Mgr. Bigoš, Mgr. Miklošovičová)

- zapájať sa do kultúrnych súťaží s umeleckým zameraním: Tirnavia trophy, (zodp.vyučujúci 1.-4.roč, SJL,VYV,HUV)

- zapájať sa do športových súťaží. (zodp.vyučujúci TSV)

- naďalej zvyšovať účasť žiakov na predmetových olympiádach. (zodp.všetci vyučujúci)

- vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami" (zodp. vyučujúci polytechni.predmetov: MAT,FYZ,CHE,TEH,)

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Zorganizujeme triedne rodičovské združenia v mesiaci september, november, apríl. 3-krát ročne bude zasadať Rada rodičov. V spolupráci s Radou rodičov na prvých triednych rodičovských združeniach zvoliť triednych dôverníkov a schváliť finančné príspevky Rady rodičov. Zorganizujeme jeden zber papiera. Všetky financie využijeme na skvalitnenie výchovno -vzdelávacieho procesu. (zodp.všetci vyučujúci)

Dvakrát ročne bude zasadať Rada školy a riešiť aktuálne problémy.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

- vychádza z finančných zdrojov poskytovaných MsÚ v Trnave, z rodičovských prípevkov, z príspevkov sponzorov, z financií získaných z prenájmu, z projektov, dvoch zberov papiera.

- materiálne prostriedky získané školou využijeme v maximálnej miere na skvalitňovanie edukačného procesu.

-- budeme pokračovať v maľovaní tried, chodieb

- budeme pokračovať vo výmene podlahovín v triedach a v kabinetoch a na chodbách

- doplnenie a oprava žalúzií v triedach, na chodbách a vo veľkej telocvični, v kuchyni

. úprava výsadby pred budovou školy z projektu

- nátery zárubní dvier, radiátorov - priebežne

-zakúpenie nábytku do tried 1.stupňa - do 3 tried 3.B,C,D

-doplnenie stolov a stoličiek do školskej jedálne

- pokračovať v položení dlažby na chodbe na 1.posch.

- novozariadiť kabinet FYZ,CHEM,BIO na 2.posch.

Požiadať MsÚ v Trnave o financie na nasledovné kapitálové investície:

- revitalizácia športového areálu sa ukončí v mesiaci október-november 2022

- zateplenie MŠ Spartakovská 6

Projekty

Názov projektu: Národný program podpory zdravia

Cieľ: viesť žiakov k zdravému životnému štýlu

Zodpovedná osoba: Mgr. Kvasnicová

Termín: priebežne

Názov projektu: Národný program prevencie HIV-AIDS

Cieľ:ochrana pred ochorením

Zodpovedná osoba: Mgr. Šimončičová

Termín: priebežne

Názov projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Cieľ: zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania

Zodpovedná osoba: PaedDr.Šimek

Termín: priebežne

Názov projektu: Školská knižnica ako informačné a kultúrne centrum školy

Cieľ: rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, podporiť záujem o knihu ako čitateľské médium

Zodpovedná osoba: PaedDr. Rýzková

Termín: priebežne

Názov projektu: Školský časopis - Spartakovský bubienok

Cieľ: rozvoj tvorivosti a kreativity žiakov, motivácia k prezentovaniu vlastnej tvorby

Zodpovedná osoba: Mgr. Malčeková

Termín: 2022/2023

Názov projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Cieľ: Premena tradičnej školy na modernú

Zodpovedná osoba: Mgr. Gašparovičová

Termín: 2022/2023

Názov projektu: Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Cieľ:zavádzanie IKT do vyučovania SJL

Zodpovedná osoba: Mgr. Polónyová

Termín: 2022-2023

Názov projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Cieľ: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Zodpovedná osoba: Mgr. Hanáková

Termín. 2022/2023

Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva (Digi škola)

Cieľ: Zavádzanie internetu a digitálnych interaktívnych technológií do škôl

Zodpovedná osoba:Mgr Lýdia Gašparovičová, Mgr. Očkovský, PaedDr. Šimek

Termín: 2022/2023

Názov projektu: Kurz cudzieho jazyka

Cieľ: Rozvoj komunikácie v slovenskom jazyku u cudzincov

Zodpovedná osoba: Mgr. Haščíková

Termín: 2022/23

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Angličtina hrouMgr. Bohuslava Kukučková
Angličtina hrouMgr. Ivana Medárová
Angličtina hrouMgr. Katarína Šimková
Angličtina hrouMgr. Nataša Osvaldová
BasketbalMgr. Daniel Bigoš
Príprava na T5Mgr. Jana Šmičková
Dramatický krúžokMgr. Lenka Kováčiková
Futbalový krúžokMgr. Jozef Pikna
Hravo a tvorivoMgr. Katarína Haščíková
Just DanceIng. Katarína Gottwaldová, PhD.
KatechézaMgr. Jozef Pikna
Matematický krúžokMgr. Daniela Sekáčová
Nemecký jazyk 1.-2.ročMgr. Marta Mináriková
Nemecký jazyk 3.-4.roč.Mgr. Marta Mináriková
Pohybové hryMgr. Daniel Bigoš
Príprava na T9 SJLMgr. Stanislava Božeková
Príprava na testovanie T9 MATMgr. Alena Nováková
Príprava na testovanie T9 SJLMgr. Michaela Polónyová
Spevácky krúžokPaedDr. Martina Landrišičová
Spolu to zvládnemeMgr. Lucia Janáčková
Šikovné rukyMgr. Andrea Guľová
Školský časopisMgr. Zuzana Malčeková
Veda nás bavíPaedDr. Slávka Franková
VýtvarnýMgr. Eva Kollarovičová
VýtvarnýMgr. Silvia Susková
BaseballMarek Červený
YTA krúžokp. Filípek
Turistický krúžokMgr. Sekáčová Daniela

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Škola vytvára priaznivé psychohygienické podmienky pre žiakov a zamestnancov, ktoré sú v súlade s požiadavkami, ktoré určuje platná legislatíva a Vyhláška 9/2006 Z.z. §2 odsek 2 písmena a. Podmienky sú rozpracované vo Vnútornom poriadku školy, v Prevádzkovom poriadku školy a v Pracovnom poriadku školy. Dodržiavané sú žiakmi aj pedagógmi.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné - inovačné3  MPC Trnava
Adaptačné4  
Aktualizačnévšetci pedag.zamestnanci 2022-2023ZŠ s MŠ Spartakovská 5
Inovačné15  
Špecializačné   
Kvalifikačné4  
Atestačné3  

Vnútroškolská kontrola

Výchovno-vzdelávaciu činnosť kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti využívať pri plánovanvzdelávania pedagogických zamestnancov.

Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu pedagogických zamestnancov, skvalitňovaniu vyučovania, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.

Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov

V rámci kontrolnohospitačnej činnosti odstránime nasledovné opatrenia odporúčané Štátnou školskou inšpekciou:

1. dôsledne vzkonávať kontrolnú činnosť (dokumentácie, hospitácie) a objektívne vyhodnocovať zistenia, v prípade zistenia nedostatkov prijímať adekvátne opatrenia a následne preukázateľne kontrlovať ich plnenie,

2. dôsledne oboznámiť žiakov so školským, poriadkom, s dôrazom na oblasti zýkajúce sa ochrany žiakov proti násiliu a šikanovaniu.

3. pravidelne realizovať celoplošný monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a práznakov šikanovania, vyhodnocovať sitaáciu, v prípade potreby prijímať adekvátne opatrenia a preukázateľne kontrolovať ich plnenie,

4. zaradiť do činnosti všetkých MO interné vzdelávanie zamerané na rozvíjanie vedomostí a zručností učiteľov potrebných pri rozvíjání kľúčových kompetencií žiakov na vyučovaní.

5. zadávať na vyučovacích hodinách úlohy rozvíjajúce vyššie myšlienkové procesy.

6. viesť žiakov na vyučovacích hodinách k sebahodnoteniiu a hodnoteniu výkonov spolužiakov.

7.vytvárať na vyučovycích hodinách príležitosti na prezentovanie hodnotových postojov žiakov.

8. zaraďovať na vyučovacích hodinách činnosti podporujúce vzájomnú komunikáciu a spoluprácu žiakov.

9.zaraďovať na vyučovacích hodinách činnosti rozvíjajúce kompetencie žiakov v oblasti využívania IKT.

10.overať dosiahnutie stanovených cieľov v závere vyučovacích hodín.

Záver

Vypracoval: Mgr. Lýdia Gašparovičová

V Trnave, 12. októbra 2022

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 12.10.2022

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria