Navigácia

Plán práce

na školský rok 2020/2021

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
Adresa školySpartakovská 5
Telefón033/3236901
E-mailsekretariat@zsspartaktt.edu.sk
WWW stránkaspartakovska.edupage.org
ZriaďovateľMesto Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Lýdia Gašparovičová32369010918540870sekretariat@zsspartaktt.edu.sk
ZRŠ 2.stup.Mgr. Adriána Královičová3236903  
ZRŠ 1.stup.Mgr. Jana Kvasnicová3236903  
ZRŠ MŠ Mgr. Jarmila Hacajová3236799  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Jana Jakubcová 
pedagogickí zamestnanciEva Kollárová 
ostatní zamestnanciJana Haladová 
zástupcovia rodičovIng. Lenka Klimentová PhD. 
 Ing.Petra Hudáková 
 Andrea Levčíková 
 Ing.Zuzana Kubátková  
zástupca zriaďovateľaIng.Bohuslava Rumanová 
poslanci MZMgr. Magdaléna Eliášová 
 Ing. Vladimír Ekhardt 
 Emanuel Gronský 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDMgr. Andrea Chlpatá  
MZ 1.- 4.ročníkPaedDr. Martina Landrišičova  
PK SJL-DEJMgr. Stanislava BožekováSLJ,DEJ,ILI,RŠF 
PK MAT-FYZ-INFMgr. Lucia JanáčkováMAT,FYZ,INF 
PK CJMgr. Denisa HanákováANJ,NEJ,RUJ 
PK výchovných predmetovPaedDr.Gabriela KoreňováTEV,VYV,OBV,ETV,NBV,TEH 
PK prírodovedné predmetyMgr. Olga SivákováGEG,CHE,BIO 
výchovná komisiaMgr. Lýdia Gašparovičová  
enviromentálna komisiaMgr. Olga Siváková  
koordinátor ŠkVPPaedDr. Tomáš Šimek  
koordinátor IKTMgr. Stanislav Očkovský  
koordinátor pre projektyMgr.Jana Jakubcová  
koordinátor prevencie soc.patologických javovMgr. Slavomíra Šimončičová, PaedDr. Gabriela Koreňová  
koordinátor testovania žiakov 5. a 9.ročníkaMgr. Adriána Královičová  
koordinátor finančnej gramotnostiPaedDr. Katarína Smolková  
koordinátor dopravnej výchovyMgr. Nataša Osvaldová  
školská zdravotníčkaMgr. Jana Kvasnicová  
školská psychologička, výchovná poradkyňaMgr. Slavomíra Šimončičová  
kariérová poradkyňaMgr. Denisa Hanáková  
vedúca ŠJMária Krchová  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
    
Mgr. Lýdia GašparovičováRiaditeľka  
Mgr. Jana KvasnicováZástupkyňa  
Mgr. Adriana KrálovičováZástupkyňa technik OPP
    
Mgr. Benciová DrahomíraUčiteľkaIII.Asprávca kabinetu HUV, spevácke súžaže na 2.stup.
Mgr. Erika BartoňováUčiteľkaII.ARozprávkové vretienko, Hollého pamätníkkvety - prízemie
Mgr. Anna BošnákováUčiteľkaIII.Aprírodovedná súťaž a vlastivedná súťaž 3.-4.roč. kvety - 1.pos,Detský čin roka
Mgr. Stanislava BožekováUčiteľkaVII.B kabinet SJL, správca učebneANJ,Olympiáda SJL všetky literárne súťaže na 2.stup.
Mgr. Čáliková LenkaUčiteľka  
Mgr. Cibulka Miroslavtréner  
PaedDr.Franková SlávkaUčiteľkaV.AOlympiáda Chem, nástenka 1.posch E
Ing. Katarína Gottwaldová PhD.UčiteľkaVIII.Akabinet CHEM, učebňa CHE, nástenka Chémia 2.posch pavilón F, nástenka ANJ 1.posch pavilón D,
Mgr. Andrea GuľováučiteľkaI.AI bobor súťaž - 1.st
Mgr. Beáta ĎugováUčiteľkaIII.Cšportové súťaže I.stup., distribúcia časopisov na I.stup
Mgr. Denisa HanákováUčiteľkaVII.A Olymp ANJ, nástenky výchovného poradcu 1.poschodie pavilon F
Mgr. Katarína HaščíkováUčiteľkaI.Ckabinet roč.1.-4.
Mgr. Kristína HoráčkováUčiteľkaV.Bnástenka CJ, 1.posch. pavil.B, recitačná súťaž v ANJ pre 3.a4.roč.
Mgr. Jana JakubcováUčiteľkaVI.Czápisnice z pracovných porád, geografická nástenka na 1.posch pavilón B,
Mgr. Lucia JanáčkováUčiteľkaVIII.Bsprávca kabinetu MAT a ETV, OBV matema.súťaže
Mgr. Zita KochanováUčiteľkaVI.Bsprávca školskej dielne, Fyzikálna a Technická olympiáda
Mgr. Eva KollarovičováUčiteľkaIV.Azápisnice z pedagogických rád, kronika školy, Pytagoriáda 3.-4. roč., matematické súťaže, výtvarné súťaže 1.-4.roč.
PaedDr. Gabriela KoreňováUčiteľkaV.DDetský čin roka, nástenka primárnej prevecie
Mgr. Simona KlačanskáUčiteľkaII.D 
Mgr. Anna KukučkováUčiteľkaVII.C 
Mgr. Bohuslava KukučkováUčiteľkaIV.Bnástenka pri 3.-4.,roč., Šaliansky Maťko
PaedDr. Martina LandrišičováUčiteľkaIV.Cspevácke súťaže
Mgr. Mária MarkováUčiteľkaII.BMalý počtár
Mgr. Zuzana MalčekováUčiteľka školský časopis, správca kabinetu CJ
PaedDr. Richard MatovičUčiteľ športové súťaže 2.stup.
Mgr. Marta MinárikováUčiteľkaI.Bsklad učebníc I.stup., súťaž: Malý počtárdistribúcia PZ na I.stup,
Mgr. Denisa MiklošovičováUčiteľka športové súťaže 2.stup.
Mgr. Iveta NovákováUčiteľkaIII.Eliterárne súťaže 1.stup. kvety 1.posch.
Mgr. Alena NovákováUčiteľka  
Mgr. Stanislav OčkovskýUčiteľIX.Aelektron.schránka,nástenka BIO1.posch pavilón F a nástenka BIO 2.posch. učebňa INF I IBobor
Mgr. Nataša OsvaldováUčiteľka dopravná výchova, recitačná súťaž v ANJ pre 3. a 4.roč.
Mgr. Jozef PiknaUčiteľ správca kabinetu NBV, Biblická olympiáda, nástenka príze.C,
PaedDr. Ingrid RýzkováUčiteľkaIII.Bsprávca školskej knižnice, koordinátor čitateľskej gramotnsti, nástenka knižnice
Mgr. Oľga SivákováUčiteľkaVI.Aenviromentálna nástenka 1.posch.poschodie pavilón B, sklad učebníc - 2.stup.GEG olympiáda
Mgr. Daniela Sekáčová učiteľka  
Mgr. Zuzana SlivováUčiteľka  
PaedDr. Katarína SmolkováUčiteľkaI.D 
Mgr. Lenka ŠaradínováUčiteľkaII.Cnástenka pri 1.-2.roč.
PaedDr. Mária SvitokováUčiteľka Detský čin roka
PaedDr. Tomáš ŠimekUčiteľ správca učebne INF2, kabinet audiotechniky, internetová stránka školy, správca učebne BIO a kabinet BIO
Mgr. Katarína ŠimkováUčiteľka  
Mgr. Lucia ŠtroncerováUčiteľkaIX.Bnástenka na 2.posch pavilón F- Fyzika, učebňa Fyz, kabinet Fyz
Mgr. Radomír Vařákučiteľ  
Mgr. Alena ViceníkováUčiteľkaIX.Ctechnik BOZP,kabinet GEG-DEJ, Dejepisná olympiáda,nástenka DEJ- 1.posch, pavilón F panel 1výtvarné súťaže na 2.stup., kabinet VYV.
Mgr.Miroslava VlčkováučiteľkaV.C 
Mgr. Miriama Vislockáučiteľka  
Zuzana FrišováVychovávateľka výzdoba chodby prízemieI.stup.
Mgr. Andrea ChlpatáVychovávateľka výzdoba chodby , kronika ŠKD
Zdenka IštvancováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup. prízemie, kabinet ŠKD
Bc. Ľubica KobetičováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup.
Ľubica SkýpalováVychovávateľka  
Ľubica StillerováVychovávateľka výzdoba chodby prízemie I.stup.
Alena ŠantováVychovávateľka  
Jana SuhayováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup.
karolína SládkovičováVychovávateľka  
Danka VančováVychovávateľka výzdoba chodby prízemie I.stup.
Bc. Blažena VranovičováVychovávateľka  
Miriam Benedíkováosobný asistent  
Bc. Martina Kiripolskáosobný asistent  
Mgr. Zina Lančaričováosobný asisten  
Jana HaladováEkonómka  
Jozefína MrvováEkonómka  
Zdenka VaškováIný nepedag.pracovník  
Mária Krchovávedúca stravovne  
Jana VöröšováMDIná nepedagogická zamestnankyňa  
Lenka Orlická   
Alena GabrielováKuchárka  
Terézia Hertingerovápomocná kuchárka  
    
Helena HorváthováKuchárka  
Mária Horváthovápomocná kuchárka  
Gabriela MužíkováKuchárka  
Andrea Suchoňovákuchárka  
Lídia Vlachovičovápomocná kuchárka  
Eva ŠkolnikovičováKuchárka  
    
Božena Bubánová Upratovačka  
Vladimír KocianŠkolník  
Yvetta BrešťanskáUpratovačka  
Darina Voščinárováupratovačka  
Eva Valentovičováupratovačka  
Emília SaganováUpratovačka  
Mária ŠmucerováUpratovačka  
Terézia MalovcováUpratovačka  
Peter MrvaInformátor -údržbár  
Anna VargováInformátorka  
Mgr. Silvia Suskováučiteľka MD
Mgr. Lucia Šergovičováučiteľka MD
Mgr. Vladimíra Ondrejovičovávychovávateľka MD
Mgr. Jana Šmičkováučiteľka MD
Mgr. Natália Fridrichováučiteľka MD
Mgr. Lucie Melicherováučiteľka MD
Mgr. Veronika Perháčová učiteľka MD
Mgr. Kristína Valkóvychovavateľka MD

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried44534332331
počet žiakov8492108789277835771742
z toho ŠVVP 1 24382626
z toho v ŠKD72859452     303

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 25.januára 2021.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 23. júna 2021.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné29.10.-30.10.2020
vianočné23.12.2020 - 7.1.2021
polročné1.2.2021
veľkonočné prázdniny1.4.-6.4.2021
jarné1.3 -5.3.2021

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)
september 2020Plavecký kurz3.roč.Mgr. Jana Kvasnicová
máj 2021divadelné predstavenie 5.,7.,8.,9.ročn.Mgr. Stanislava Božeková
november 2020Čas premien6.,roč.dievčatáMgr. Adriána Královičová
apríl 2021dopravné ihrisko1.-4.ročMgr. Nataša Osvaldová
september 2020Európský týždeň športu 1.-9.roč.Mgr.Denisa Miklošovičová
21.9-2.10.2020Zber papiera1. - 9. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
26.10.2020Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice1. a 2.stup.PaedDr. Ingrid Rýzková
máj 2021anglické divadelné predstavenie  Mgr. Denisa Hanáková
máj 2021Planetárium Hlohovec4. ročníkMgr. Iveta Nováková
jún 2021výchovný koncert2 -3.ročníkMgr. Jana Kvasnicová
máj 2021Škola zážitkov -výchovný koncert2.stup.Mgr. Adriána Královičová
12.11.2020Komparo9. ročníkMgr. Adriána Královičová
19.5.2021Testovanie 5-20205.ročníkMgr. Adriána Královičová
január 2021LVK7. ročníkPaedDr. Richard Matovič
marec 2020Deň narcisov1.a 2.stup.vedenie školy v spolupráci s nadáciou
    
apríl 2021zápis žiakov do 1. ročníka Mgr. Jana Kvasnicová
24.3.2021Testovanie žiakov 9. ročníka9.ročníkMgr. Adriána Královičová
14.4 a15.4.2021náhradný termín Testovanie 99.ročníkMgr. Adriána Královičová
máj 2021zápis do MŠ Bc. Ivana Šuranová
máj 2021zber papiera1.- 9. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
 1.sv.príjímanie3.ročníkMgr. Jozef Pikna
1.6.2020jarmok dobrej náladyŠKDMgr. Andrea Chlpatá
 birmovka9.ročníkMgr. Jozef Pikna
23.6. 2021účelové cvičenie2.stup.PaedDr. Richard Matovič
23.6. 2021didaktické hry1. stup.Mgr. Jana Kvasnicová
 Trnavské športové hry  
 Tirnavia Trophy  
školský rok 2020/2021ostatné akcie podľa plánov...MZ, PK  

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
    
2.9.2020 pedagogická poradaŠkolský vzdelávací program a Inovovaný školský program
14.10.2020 pedagogická poradaPlán práce školy
18.11.2020 štrvrťročná klasifikačná porada 
25.1.2021 polročná klasifikačná porada 
21.4.2021 trištvrtročná klasifikačná porada 
23.6.2021 koncoročná klasifikačná porada 

SWOT analýza

Silné stránky školy

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov s viacročnými pedagogickými skúsenosťami.

Záujem pedagogických zamestnancov o odborný rast a rozširovanie si kvalifikácie.

Realizácia adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie a zabezpečenie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov.

Zapájanie pedagógov a žiakov do národných projektov s cieľom naučiť sa používať a ďalej rozširovať získané vedomosti a zručnosti.

Pravidelný a cielene riadený tok finančných prostriedkov v súlade s normatívom na žiaka pre zabezpečenie plynulého edukačného procesu.

Výborná spolupráca vedenia školy so zriaďovateľom.

Výborné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie prevádzky školy.

Otvorenosť školy aj pre žiakov z iných školských obvodov.

Široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít. Kvalitná činnosť ŠKD.

Spolupráca s HK Trnava, s Kalokagatiou CVČ.

Výborná spolupráca školy s Radou rodičov.

Výborná spolupráca s CPPPaP v Trnave. Integrácia žiakov so ZZ vývinovými poruchami učenia v bežných triedach.

Postupné zvyšovanie počtu žiakov.

Slabé stránky školy

Potreba zrevitalizovať športový areál školy.

Potreba zlepšiť výsledky žiakov tak, aby nekončili v nižších ročníkoch. Zlepšiť dochádzku žiakov, znížiť neospravedlnenú absenciu žiakov na vyučovaní.

Príležitosti

Škola je zapojená v projektoch, ktoré dopĺňajú finančný fond a rozpočet školy a vytvárajú nové možnosti aktivít pedagógov i žiakov.

Škola vytvára možnosti edukácie pre cezpoľných žiakov v rámci Otvorenej školy aj pre mimoškolské vzdelávanie širokej verejnosti.

Škola vytvára podmienky pre rozvoj športových aktivít žiakov: hokej,rýchlokorčuľovanie a krasokorčuľovanie, florbal, stolný tenis, volejbal, atletika, ale aj možnosti športových aktivít pre širokú verejnosť.(prenájmy telocviční a areálu školy)

Riziká

Nedostatočné financovanie regionálneho školstva, a teda nedodržanie zámerov vytýčených v rámci štúdie Milénium a platnej legislatívy.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

V škol.roku 2020/2021 postupujeme podľa Sprievodcu školským rokom 2020/2021 Organizáciou a podminekami výchovy a vzdelávania v základných školách pre škol.rok 2020/21 a ŠVP v 1.- 9.roč. schválený 6.2.2015 pod č. 2015-51301760:1 10AO

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu schváleného pedagogickou radou 2.9.2019 .

Schválené hodnotenie prospechu a správania: Hodnotiť vyučovacie výsledky známkou v každom predmete od 1. po 9. ročník okrem NBV, ETV, ILI ,RŠF, TKC a INF na 1.stupni Tieto sa hodnotia slovne.

Jazyk a komunikácia:

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením. Klásť dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti. plán čitateľskej gramotnosti a plán práce školskej knižnice ropracovať v plánoch MZ a PK.

Spolupracovať s Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Dopĺňať knižný fond školskej knižnice.

V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa zapojíme do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. (zodp.PaedDr.Rýzková)

V rámci prevencie čitateľských ťažkostí sa odporúča spolupracovať so špeciálnym pedagógom (PaedDr.Rýzková).

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. ( zodp.všetci vyučujúci)

V školskom roku 2020/2021 budeme realizovať rôzne aktivity pre žiakov v rámci hodín dejepisu. (Besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie tém v školskom časopise)

Cudzie jazyky:

Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti, uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda vyučovania , metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu-TPR, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplyvajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio./video-prezentácie riešenia úloh. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopností a druh inteligencie.Medzinárodné partnerské projekty riešime v rámci projektu Mladí mailujú-eTwinning. (zodp.vyučujúce cudzích jazykov)

Naďalej organizovať školské kolá olympiád. (zodpovedná Mgr.Hanáková) Od 3.ročníka prejsť na výučbu ANJ podľa učebnice Project 1.

Polytechnický charakter výchovno-vzdelávacieho procesu:

V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce. V školskom roku 2020/2021 venujeme zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební biológie, fyziky chémie a techniky. Sme pilotnou školou v projekte: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

(zodp.vyučujúci matematiky, biológie, fyziky, chémie)

Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova:

V Školskom vzdelávacom programe budeme rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, enviromentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci prírodovedných predmetov rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie v rozvoji osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. (zodp.všetci vyučujúci)

Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa - koordinátora enviromentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať enviromentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom realizovať enviromentálny program školy.

Zapájať sa do zberu papiera.Zapájať sa do zberu použitého kuchynského oleja. (zodp.Mgr. Siváková)

Ľudské a detské práva:

V rámci výchovy k ľudským právam vychovávať žiakov v duchu humanizmu so vzdelávaním oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. (zodp.všetci vyučujúci)

V zmysle plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2020-2021 zabezpečíme efektívnu spoluprácu školy , rodičov, mimovládnych organizácii a širokej miestnej komunity. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci výchovných predmetov zapájať žiakov do aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied. (zodp.PaedDr.Koreňová)

V rámci priaznivého multikultúrneho prostredia v škole budeme napomáhať žiakom porozumieť iným kultúram.

(zodp.všetci vyučujúci)

Zdravotnícku osvetu rozvíjať pomocou súťaží, účelových cvičení a didaktických hier. Prvú pomoc zabezpečí Mgr. Kvasnicová, pravidelné dopĺňanie lekárničiek zabezpečí Mgr. Alena Viceníková, PaedDr. Šimek pripravuje žiakov 2. stupňa na súťaž hliadky mladých zdravotníkov.

Zdravý životný štýl

V školskom roku 2020/2021 budeme aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl. Aktivity sú rozpracované v Pláne Prevencie a obezity detí a žiakov, ktoré vychádzajú z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025.

Bezpečnosť a prevencia

Predchádzať šikanovaniu - dodržiavať rozpracovanie Smernice č.36/2018 Prevencia k riešeniu šikanovania žiakov.Predchádzať šíreniu nelegálnych drog v školskom prostredí. V súlade s odporučaním Rady Európskej únie o prevencií úrazov a zvyšovaní bezpečnosti zlepšovať mechanizmus sledovania a vykazovania úrazov a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie úrazov. (zodp.Mgr. Šimončičová a všetci vyučujúci)

V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča zaviesť opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich ochranu a riešiť vzniknutý problém, v súčinnosti so školským psychológom, prípadne s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom. (zodp.vedenie školy)

V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016-2020 sa odporúča učiteľom a vychovávateľom aplikovať článok 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním vo výchovno-vzdelávacom procese, na triednických hodinách a v mimovyučovacích aktivitách. (zodp.Mgr. Šimončičova všetci vyučujúci)

V súlade c článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa budeme denne kontrolovať pravidelnú dochádzku žiakov do školy, aby sme obmedzili počet žiakov, ktorí školskú dochádzku neukončia. (zodp.triedni učitelia)

Zvyšovanie bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách zabezpečíme prostredníctvom ich teoretického a praktického výcviku na detskom dopravnom ihrisku v Trnave. (zodp.Mgr.Osvaldová)

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - školská integrácia:

Žiak so zdravotným znevýhodnením v základnej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie po predložení žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o školskú integráciu a vyjadrenia poradenského zariadenia k forme vzdelávania na základe diagnostikovaných ŠVVP.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú individuálne integrovaní v bežných triedach základnej školy. Dodržiavať ustanovenie § 55 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. a zásady podľa prílohy č.2 metodického pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporučení príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka. Aj v školskom roku 2020/2021 zabezpečujeme niektorým individuálne integrovaným žiakom asistenta učiteľa. Po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy umožňujeme zákonnému zástupcovi dieťaťa účasť na výchove a vzdelávaní.

Žiaci so ZZ sa učia podľa inovovaných vzdel. programov, zabezpečujeme odborne výučbu ILI, RŠF a TKC.

(zodp. PaedDr.Rýzková, Mgr. Kvasnicová, Mgr. Šimončičová)

Venujeme zvýšenú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia a deťom so zdravotným znevýhodnením (zodp.všetci vyučujúci).

Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii. ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vyplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii nemôže opakovať ročník.

U detí a žiakov so ZZ dôsledne dodržiavame pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňujeme ich potreby vo výchovno-vzdelávacom procese. (zodp.všetci vyučujúci)

Uskutočniť cieľavedomú osvetovú činnosť medzi žiakmi i rodičmi zameranú na ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi. Predchádzať porušovaniu školského poriadku. Vyskytnuvšie sa porušenia školského poriadku treba ihneď riešiť podľa závažnosti priestupku v spolupráci s rodičmi, vo výchovnej komisii, MÚ v Trnave -odbor sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s ÚPSVaR - odbornom sociálnych vecí alebo v spolupráci s políciou.

(zodp.vedenie školy a všetci vyučujúci)

Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, teda na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vzdelávacia činnosť zameraná na prípravu detí na vyučovanie. Tvorí organickú jednotu s výchovným pôsobením rodiny a výchovno-vzdelávacou činnosťou vo vyučovacom procese.

Finančná gramotnosť:

Národný štandard finančnej gramotnosti je zapracovaný v ŠkVP a v učebných osnovách a tématických výchovno-vzdelávacích plánoch tak, aby sa rozvíjala finančná gramotnosť žiakov. 24 vyučujúcich ukončilo vzdelávanie "Finančná gramotnosť do škôl" v spolupráci s MPC Trnava.

Súťaže:

Celoročne zintenzívniť podporu športu vo všetkých triedach a zvýšiť starostlivosť o športovo talentovanú mládež. Akcie v ŠKD zamerať na zvýšenie fyzickej zdatnosti žiakov, organizačne zabezpečiť LVZ pre 7.ročníky (zodp.:PaedDr.Matovič), plavecký kurz pre 3. a 5. .ročníky (zodp.Mgr. Kvasnicová, Mgr. Miklošovičová), školu v prírode (zodp.Mgr.Nováková ), účasť na športových akciách organizovaných Mestským úradom v Trnave, Kalokagatiou CVČ so zameraním na Trnavské športové hry (zodp. PaedDr. Matovič, Mgr. Miklošovičová)

- zapájať sa do kultúrnych súťaží s umeleckým zameraním: Tirnavia trophy, (zodp.vyučujúci 1.-4.roč, SJL,VYV,HUV)

- zapájať sa do športových súťaží - Trnavské športové hry. (zodp.vyučujúci TSV)

- naďalej zvyšovať účasť žiakov na predmetových olympiádach. (zodp.všetci vyučujúci)

- vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami" (zodp. vyučujúci polytechni.predmetov: MAT,FYZ,CHE,TEH,)

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Zorganizujeme online triedne rodičovské združenia v mesiaci september, november, apríl. 3-krát ročne bude zasadať online Rada rodičov. V spolupráci s Radou rodičov na prvých triednych rodičovských združeniach zvoliť triednych dôverníkov a schváliť finančné príspevky Rady rodičov. Zorganizujeme dva zbery papiera. Všetky financie využijeme na skvalitnenie výchovno -vzdelávacieho procesu. (zodp.všetci vyučujúci)

Dvakrát ročne bude zasadať online Rada školy a riešiť aktuálne problémy.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

- vychádza z finančných zdrojov poskytovaných MsÚ v Trnave, z rodičovských prípevkov, z príspevkov sponzorov, z financií získaných z prenájmu, z projektov, dvoch zberov papiera.

- materiálne prostriedky získané školou využijeme v maximálnej miere na skvalitňovanie edukačného procesu.

-- budeme pokračovať v maľovaní tried, chodieb,

- budeme pokračovať vo výmene podlahovín v triedach a v kabinetoch,

- doplnenie a oprava žalúzií v učebni fyziky a chémie, oprava žalúzií v triedach, doplnenie žalúzií na obloky na chodbách a vo veľkej telocvični

. úprava výsadby pred budovou školy

- nátery zárubní dvier, radiátorov

- revitalizácia výsadby v átriu

-zakúpenie nábytku do tried 2.stupňa

-doplnenie stolov a stoličiek do školskej jedálne

-výmena PVC v pivnici pod kuchyňou.

Financie zo zberu papiera použijeme na:

- detské ihrisko pre ŠKD - doplnenie hojdačkami

- zakúpenie nábytku pre 1.roč., kabinetu SJL 1.posch. pav F,

Požiadať MsÚ v Trnave o financie na nasledovné kapitálové investície:

- revitalizácia športového areálu,

- zateplenie MŠ Spartakovská 6,

Projekty

Názov projektu: Národný program podpory zdravia

Cieľ: viesť žiakov k zdravému životnému štýlu

Zodpovedná osoba: Mgr. Kvasnicová

Termín: priebežne

Názov projektu: Národný program prevencie HIV-AIDS

Cieľ:ochrana pred ochorením

Zodpovedná osoba: Mgr. Šimončičová

Termín: priebežne

Názov projektu: Mladí mailujú - eTwinning

cieľ:nadviazanie medzinárodného priateľstva

Zodpovedná osoba: Mgr.Slivová

Termín: priebežne

Názov projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Cieľ: zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania

Zodpovedná osoba: PaedDr.Šimek

Termín: priebežne

Názov projektu: Školská knižnica ako informačné a kultúrne centrum školy

Cieľ: rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, podporiť záujem o knihu ako čitateľské médium

Zodpovedná osoba: PaedDr. Rýzková

Termín: priebežne

Názov projektu: Školský časopis - Spartakovský bubienok

Cieľ: rozvoj tvorivosti a kreativity žiakov, motivácia k prezentovaniu vlastnej tvorby

Zodpovedná osoba: Mgr. Malčeková

Terrmín: 2020/2021

Názov projektu: Keď sa hráme, nehneváme

Cieľ: vyplnenie voľného času v HK Trnava

Zodpovedná osoba: Mgr. Cibulka

Termín:priebežne

Termín: 2020/2021

Názov projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Cieľ: Premena tradičnej školy na modernú

Zodpovedná osoba: Mgr. Gašparovičová

Termín: 2020/2021

Názov projektu: Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Cieľ:zavádzanie IKT do vyučovania SJL

Zodpovedná osoba: Mgr. Kukučková

Termín: 2020-2021

Názov projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Cieľ: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Zodpovedná osoba: Mgr. Hanáková

Termín. 2020/2021

Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Cieľ: zavedenie elektronického testovania

Zodpovedná osoba: Mgr. Královičová

Termín: 2020-2021

Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva (Digi škola)

Cieľ: Zavádzanie internetu a digitálnych interaktívnych technológií do škôl

Zodpovedná osoba:Mgr Lýdia Gašparovičová, Mgr. Očkovský, PaedDr. Šimek

Termín: 2020/2021

Názov projektu: Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie

Cieľ: Profesijná orientácia žiakov

Zodpovedná osoba: Mgr. Hanáková

Termín: 2020/2021

Názov projektu: Komiks z anglického jazyka

Cieľ: vytvoriť príbeh v anglickom jazyku, upraviť ho, vykresliť.

Zodpovedná osoba: Mgr. Štroncerová Lucia

Termín: 2020/2021

Názov projektu: Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

Cieľ: udržanie zamestnanosti v MŠ

Zodpovedná osoba: Mgr. Gašparovičová

Termín: marec 2020- jún 2021

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Nemecký jazykMgr. Mináriková Marta
SpeváckyPaedDr. Martina Landrišičová
KatechézaMgr. Jozef Pikna
Prípravana T9 SJLMgr. Božeková Stanislava
Pohybové hryMgr. Erika Bartoňová
Video danceMgr. Katarína Gottwaldová
Školský časopisMgr. Zuzana Malčeková
Príprava na T9- SJLMgr. Stanislava Božeková
Príprava na T9- MATMgr. Nováková Alena
Príprava na T9- MATMgr. Nováková Alena
Pohybová prípravaMgr. Beáta Ďugová
Výtvarný krúžokMgr. Mária Marková
Príprava na T9- SJLMgr. Kukučková Anna
Turistický krúžokMgr. Beáta Ďugová
Zabudnuté remeslá Mgr. Guľová Andrea
Malý alchymistaPaedDr. Franková Slávka
Fitkidsexternista
Baseballexternista

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Škola vytvára priaznivé psychohygienické podmienky pre žiakov a zamestnancov, ktoré sú v súlade s požiadavkami, ktoré určuje platná legislatíva a Vyhláška 9/2006 Z.z. §2 odsek 2 písmena a. Podmienky sú rozpracované vo Vnútornom poriadku školy, v Prevádzkovom poriadku školy a v Pracovnom poriadku školy. Dodržiavané sú žiakmi aj pedagógmi.

Škola dodržiava opatrenia odporúčané Úradom verejného zdravotníctva, založené na princípe ROR- Rúško , Odstup, Ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné - inovačné   MPC Trnava
Adaptačné4  
Aktualizačnévšetci pedag.zamestnanci 2020-2021ZŠ s MŠ Spartakovská 5
Inovačné15  
Špecializačné   
Kvalifikačné4  
Atestačné   

Vnútroškolská kontrola

Výchovno-vzdelávaciu činnosť kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti využívať pri plánovanvzdelávania pedagogických zamestnancov.

Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu pedagogických zamestnancov, skvalitňovaniu vyučovania, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.

Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov

V rámci kontrolnohospitačnej činnosti odstránime nasledovné opatrenia odporúčané Štátnou školskou inšpekciou:

1. dôsledne vzkonávať kontrolnú činnosť (dokumentácie, hospitácie) a objektívne vyhodnocovať zistenia, v prípade zistenia nedostatkov prijímať adekvátne opatrenia a následne preukázateľne kontrlovať ich plnenie,

2. dôsledne oboznámiť žiakov so školským, poriadkom, s dôrazom na oblasti zýkajúce sa ochrany žiakov proti násiliu a šikanovaniu.

3. pravidelne realizovať celoplošný monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a práznakov šikanovania, vyhodnocovať sitaáciu, v prípade potreby prijímať adekvátne opatrenia a preukázateľne kontrolovať ich plnenie,

4. zaradiť do činnosti všetkých MO interné vzdelávanie zamerané na rozvíjanie vedomostí a zručností učiteľov potrebných pri rozvíjání kľúčových kompetencií žiakov na vyučovaní.

5. zadávať na vyučovacích hodinách úlohy rozvíjajúce vyššie myšlienkové procesy.

6. viesť žiakov na vyučovacích hodinách k sebahodnoteniiu a hodnoteniu výkonov spolužiakov.

7.vytvárať na vyučovycích hodinách príležitosti na prezentovanie hodnotových postojov žiakov.

8. zaraďovať na vyučovacích hodinách činnosti podporujúce vzájomnú komunikáciu a spoluprácu žiakov.

9.zaraďovať na vyučovacích hodinách činnosti rozvíjajúce kompetencie žiakov v oblasti využívania IKT.

10.overať dosiahnutie stanovených cieľov v závere vyučovacích hodín.

Záver

Vypracoval: Mgr. Lýdia Gašparovičová

V Trnave, september 2020

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 14.10.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900- mzdová ekonómka - sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria