Navigácia

Plán práce

na školský rok 2019/2020

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
Adresa školySpartakovská 5
Telefón033/3236900
E-mailsekretariat@zsspartaktt.edu.sk
WWW stránkaspartakovska.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Lýdia Gašparovičová32369010918540870sekretariat@zsspartaktt.edu.sk
ZRŠ 2.stup.Mgr. Adriána Královičová3236903  
ZRŠ 1.stup.Mgr. Jana Kvasnicová3236903  
ZRŠ MŠBc. Ivana Šuranová3236769  
ZRŠ MŠ Mgr. Jarmila Hacajová3236799  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Jana Jakubcová 
pedagogickí zamestnanciEva Kollárová 
ostatní zamestnanciJana Haladová 
zástupcovia rodičovIng. Lenka Klimentová PhD. 
 Norbert Kocian 
 Andrea Levčíková 
 Soňa Chocholoušková 
zástupca zriaďovateľaIng.Bohuslava Rumanová 
poslanci MZ  
 Ing. Vladimír Ekhardt 
 Emanuel Gronský 
 Mgr. Magdaléna Eliášová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDMgr. Andrea Chlpatá  
MZ 1.- 4.ročníkPaedDr. Martina Landrišičova  
PK SJL-DEJMgr. Stanislava BožekováSLJ,DEJ,ILI,RŠF 
PK MAT-FYZ-INFMgr. Lucia JanáčkováMAT,FYZ,INF 
PK CJMgr. Denisa HanákováANJ,NEJ,RUJ 
PK výchovných predmetovMgr. Hlušková VeronikaTEV,VYV,OBV,ETV,NBV,TEH 
PK prírodovedné predmetyMgr. Olga SivákováGEG,CHE,BIO 
výchovná komisiaMgr. Lýdia Gašparovičová  
enviromentálna komisiaMgr. Olga Siváková  
koordinátor ŠkVPPaedDr. Tomáš Šimek  
koordinátor IKTMgr. Stanislav Očkovský  
koordinátor pre projektyMgr.Jana Jakubcová  
koordinátor prevencie soc.patologických javovMgr. Slavomíra Šimončičovánástenka prevencie soc.patol.javov 1.posch pavil.F,  
koordinátor testovania žiakov 5. a 9.ročníkaMgr. Adriána Královičová  
koordinátor finančnej gramotnostiPaedDr. Katarína Smolková  
koordinátor dopravnej výchovyMgr. Nataša Osvaldová  
školská zdravotníčkaMgr. Jana Kvasnicová  
školská psychologička, výchovná poradkyňaMgr. Slavomíra Šimončičová  
kariérová poradkyňaMgr. Denisa Hanáková  
vedúca ŠJMária Krchová  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
    
Mgr. Lýdia GašparovičováRiaditeľka  
Mgr. Jana KvasnicováZástupkyňa  
Mgr. Adriana KrálovičováZástupkyňa technik OPP
Mgr.Dominika AdámikováUčiteľka  
Mgr. Benciová DrahomíraUčiteľkaIV.Asprávca kabinetu HUV, , spevácke súžaže na 2.stup.
Mgr. Martin BaranTréner  
Mgr. Erika BartoňováUčiteľkaI.ARozprávkové vretienko, Hollého pamätník
PaedDr. Petra BenešováUčiteľkaII.AŠaliansky Maťko
Mgr. Anna BošnákováUčiteľkaIV.Dprírodovedná súťaž a vlastivedná súťaž 3.-4.roč.
Mgr. Stanislava BožekováUčiteľkaVI.B kabinet SJL, správca učebneANJ,vedúca PK Sjl-Dej, všetky literárne súťaže na 2.stup.
Mgr. Čáliková LenkaUčiteľkaVI.Cškolský časopis, správca kabinetu CJ
Mgr. Natália FridrichováUčiteľka výtvarné súťaže na 2.stup., kabinet VYV
Ing. Katarína Gottwaldová PhD.UčiteľkaVII.Anástenka ANJ 1.posch pavilón D,
Mgr. Beáta ĎugováUčiteľkaII.Cšportové súťaže I.stup., distribúcia časopisov na I.stup
Mgr. Denisa HanákováUčiteľkaVI.A nástenky výchovného poradcu 1.poschodie pavilon F
Mgr. Veronika HluškováUčiteľka športové súťaže II.stup.
Mgr. Katarína HaščíkováUčiteľkaII.Dkabinet roč.1.-4.
Mgr. Kristína HoráčkováUčiteľka nástenka CJ, 1.posch. pavil.B, recitačná súťaž v ANJ pre 3.a4.roč.
Mgr. Jana JakubcováUčiteľkaV.Czápisnice z pracovných porád, geografická nástenka na 1.posch pavilón B,
Mgr. Lucia JanáčkováUčiteľkaVII.Bsprávca kabinetu MAT a ETV, OBV
Mgr. Zita KochanováUčiteľkaV.Bsprávca školskej dielne, Fyzikálna a Technická olympiáda
Mgr. Eva KollarovičováUčiteľkaIII.Azápisnice z pedagogických rád, kronika školy, Pytagoriáda 3.-4. roč., matematické súťaže, výtvarné súťaže 1.-4.roč.
PaedDr. Gabriela KoreňováUčiteľka  
Mgr. Simona KlačanskáUčiteľkaI.D 
Mgr. Anna KukučkováUčiteľka  
Mgr. Bohuslava KukučkováUčiteľkaIII.Bnástenka pri 3.-4.,roč.
PaedDr. Martina LandrišičováUčiteľkaIII.Cspevácke súťaže
Mgr. Mária MarkováUčiteľkaI.B 
Mgr. Zuzana MalčekováUčiteľkaIX.C 
PaedDr. Richard MatovičUčiteľ športové akcie 2.stup.
Mgr. Lucie MelicherováUčiteľkaIX.Akabinet CHEM, učebňa CHE, Chemická olympiáda, nástenka Chémia 2.posch pavilón F
Mgr. Marta MinárikováUčiteľkaII.Bsklad učebníc I.stup., súťaž: Malý počtárdistribúcia PZ na I.stup,
Mgr. Denisa MiklošovičováUčiteľka športové súťaže 2.stup.
Mgr. Iveta NovákováUčiteľkaIV.Cliterárne súťaže 1.stup.
Mgr. Alena NovákováUčiteľka  
Mgr. Stanislav OčkovskýUčiteľVIII.Aelektron.schránka,nástenka BIO1.posch pavilón F a nástenka BIO 2.posch. učebňa INF I
Mgr. Nataša OsvaldováUčiteľka dopravná výchova, recitačná súťaž v ANJ pre 3. a 4.roč.
Mgr. Jozef PiknaUčiteľ správca kabinetu NBV, Biblická olympiáda, nástenka príze.C,
PaedDr. Ingrid RýzkováUčiteľkaIV.Bsprávca školskej knižnice, koordinátor čitateľskej gramotnsti, nástenka knižnice
Mgr. Oľga SivákováUčiteľkaV.Aenviromentálna nástenka 1.posch.poschodie pavilón B, sklad učebníc - 2.stup.GEG olympiáda
Mgr. Zuzana SlivováUčiteľka  
PaedDr. Katarína SmolkováUčiteľkaII.E 
Mgr. Lenka ŠaradínováUčiteľkaI.Cnástenka pri 1.-2.roč.
PaedDr. Mária SvitokováUčiteľka  
PaedDr. Tomáš ŠimekUčiteľIX.Bsprávca učebne INF2, kabinet audiotechniky, internetová stránka školy, správca učebne BIO a kabinet BIO
Mgr. Katarína ŠimkováUčiteľka  
Mgr. Lucia ŠtroncerováUčiteľkaVIII.Bnástenka na 2.posch pavilón F- Fyzika, učebňa Fyz, kabinet Fyz
Mgr. Radomír Vařákučiteľ  
Mgr. Alena ViceníkováUčiteľkaVIII.Ctechnik BOZP,kabinet GEG-DEJ, Dejepisná olympiáda,nástenka DEJ- 1.posch, pavilón F panel 1.
    
    
Zuzana FrišováVychovávateľka výzdoba chodby prízemieI.stup.
Mgr. Andrea ChlpatáVychovávateľka výzdoba chodby , kronika ŠKD
Zdenka IštvancováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup. prízemie, kabinet ŠKD
Bc. Ľubica KobetičováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup.
Ľubica SkýpalováVychovávateľka  
Ľubica StillerováVychovávateľka výzdoba chodby prízemie I.stup.
Alena ŠantováVychovávateľka  
Jana SuhayováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup.
Mgr. Kristína ValkóvVchovávateľka  
Danka VančováVychovávateľka výzdoba chodby prízemie I.stup.
Bc. Blažena VranovičováVychovávateľka  
Martina Kiripolskáosobný asistent  
Jana HaladováEkonómka  
Jozefína MrvováEkonómka  
Zdenka VaškováIný nepedag.pracovník  
Mária Krchovávedúca stravovne  
Jana VöröšováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Zuzana KupkovičováKuchárka  
Alena GabrielováKuchárka  
Terézia Hertingerovápomocná kuchárka  
Anna Hodulíkovápomocná kuchárka  
Helena HorváthováKuchárka  
Mária Horváthovápomocná kuchárka  
Gabriela MužíkováKuchárka  
Andrea Suchoňovákuchárka  
Lídia Vlachovičovápomocná kuchárka  
Eva ŠkolnikovičováKuchárka  
Lenka Orlickápomocná kuchárka  
Bubánová JozefínaUpratovačka  
Vladimír KocianŠkolník  
Yvetta BrešťanskáUpratovačka  
Darina Voščinárováupratovačka  
Eva Valentovičováupratovačka  
Emília SaganováUpratovačka  
Oľga NádaskáUpratovačka  
Terézia MalovcováUpratovačka  
Peter MrvaInformátor -údržbár  
    
Mgr. Silvia Suskováučiteľka MD
Mgr. Lucia Šergovičováučiteľka MD
Mgr. Vladimíra Ondrejovičovávychovávateľka MD
Mgr. Jana Šmičkováučiteľka MD

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried45343323330
počet žiakov9111079938188587568743
z toho ŠVVP1 256636231
z toho v ŠKD851007074     329

Organizácia školského roka

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 27.januára 2020.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 23. júna 2020.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné30.10.-31.10.2019
vianočné23.12.2019 - 7.1.2020
polročné3.2.2020
veľkonočné prázdniny9.4.-14.4.2020
jarné17.2. -21.2.2020

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)
19.9.2019Účelové cvičenie5.- 9. ročníkPaedDr. Richard Matovič
19.9.2019Didaktické hry1. - 4.ročníkMgr. Jana Kvasnicová
september 2019Plavecký kury3.roč.Mgr. Jana Kvasnicová
septemberr 2019divadelné predstavenie 5.,7.,8.,9.ročn.Mgr. Malčeková Zuzana
 Čas premien6.,roč.dievčatáMgr. Adriána Královičová
26.9.2019Európsky deň jazykov Mgr. Hanáková Denisa
27.9.2019Európska noc výskumníkov6.A,BMgr. Lucie Melicherová, PaedDr. Tomáš Šimek
máj 2020dopravné ihrisko1.-4.ročMgr. Nataša Osvaldová
september 2019Európský týždeň športu Mgr. Veronika Hlušková
30.9.-11.10.2019Zber papiera1. - 9. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
26.9.2019Cezpoľný beh5. - 9. ročníkPaedDr. Richard Matovič, Mgr. Veronika Hlušková
 Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice1. a 2.stup.PaedDr. Ingrid Rýzková
 anglické divadelné predstavenie  Mgr. Denisa Hanáková
október 2019Planetárium Hlohovec4. ročníkMgr. Iveta Nováková
december 2019výchovný koncert2 -3.ročníkMgr. Jana Kvasnicová
máj 2020Škola zážitkov -výchovný koncert2.stup.Mgr. Adriána Královičová
14.11.2019Komparo9. ročníkMgr. Adriána Královičová
20.11.2019Testovanie 5-20195.ročníkMgr. Adriána Královičová
20.12.2019Vianočná akadémia1. a 2. stup.Mgr. Anna Kukučková, Mgr. Stanislava Božeková
 divadelné predstavenie v anglic.jazyku1.stup. - 4.roč.Mgr. Denisa Hanáková
január - február 2020fašiangový karnevalŠKDMgr. Andrea Chlpatá
8.2.2020školský ples vedenie školy
23.2.-28.2.2020LVK7. ročníkPaedDr. Richard Matovič
marec 2020Deň narcisov1.a 2.stup.vedenie školy v spolupráci s nadáciou
marec 2020plavecký kurz 7.ročníkMgr. Hlušková Veronika
2. a 3. 4. 2020zápis žiakov do 1. ročníka Mgr. Jana Kvasnicová
1.4.2020Testovanie žiakov 9. ročníka9.ročníkMgr. Adriána Královičová
15.4.2020náhradný termín Testovanie 99.ročníkMgr. Adriána Královičová
máj 2020zápis do MŠ Bc. Ivana Šuranová
20.4.-24.4.2020škola v prírode4. ročníkMgr. Iveta Nováková
máj 2020zber papiera1.- 9. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
9.5. 20201.sv.príjímanie3.ročníkMgr. Jozef Pikna
1.6.2020jarmok dobrej náladyŠKDMgr. Andrea Chlpatá
31.5.2020birmovka9.ročníkMgr. Jozef Pikna
23.6. 2020účelové cvičenie2.stup.PaedDr. Richard Matovič
23.6.2020didaktické hry1. stup.Mgr. Jana Kvasnicová
    
 Trnavské športové hry  
 Tirnavia Trophy  
školský rok 2019/2020ostatné akcie podľa plánov...MZ, PK  

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
26.8.2019 pedagogická poradavnútorný poriadok a organizačný poriadok školy
2.9.2019 pedagogická poradaŠkolský vzdelávací program a Inovovaný školský program
25.9.2019 pedagogická poradaPlán práce školy
13.11.2019 štrvrťročná klasifikačná porada 
27.1.2020 polročná klasifikačná porada 
15.4.2020 trištvrtročná klasifikačná porada 
23.6.2020 koncoročná klasifikačná porada 

SWOT analýza

Silné stránky školy

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov s viacročnými pedagogickými skúsenosťami.

Záujem pedagogických zamestnancov o odborný rast a rozširovanie si kvalifikácie.

Realizácia adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie a zabezpečenie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov.

Zapájanie pedagógov a žiakov do národných projektov s cieľom naučiť sa používať a ďalej rozširovať získané vedomosti a zručnosti.

Pravidelný a cielene riadený tok finančných prostriedkov v súlade s normatívom na žiaka pre zabezpečenie plynulého edukačného procesu.

Výborná spolupráca vedenia školy so zriaďovateľom.

Výborné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie prevádzky školy.

Otvorenosť školy aj pre žiakov z iných školských obvodov.

Široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít. Kvalitná činnosť ŠKD.

Spolupráca s HK Trnava, s Kalokagatiou CVČ.

Výborná spolupráca školy s Radou rodičov.

Výborná spolupráca s CPPPaP v Trnave. Integrácia žiakov so ZZ vývinovými poruchami učenia v bežných triedach.

Postupné zvyšovanie počtu žiakov.

Slabé stránky školy

Potreba zrevitalizovať športový areál školy.

Potreba zlepšiť výsledky žiakov tak, aby nekončili v nižších ročníkoch. Zlepšiť dochádzku žiakov, znížiť neospravedlnenú absenciu žiakov na vyučovaní.

Príležitosti

Škola je zapojená v projektoch, ktoré dopĺňajú finančný fond a rozpočet školy a vytvárajú nové možnosti aktivít pedagógov i žiakov.

Škola vytvára možnosti edukácie pre cezpoľných žiakov v rámci Otvorenej školy aj pre mimoškolské vzdelávanie širokej verejnosti.

Škola vytvára podmienky pre rozvoj športových aktivít žiakov: hokej,rýchlokorčuľovanie a krasokorčuľovanie, florbal, stolný tenis, volejbal, atletika, ale aj možnosti športových aktivít pre širokú verejnosť.(prenájmy telocviční a areálu školy)

Riziká

Nedostatočné financovanie regionálneho školstva, a teda nedodržanie zámerov vytýčených v rámci štúdie Milénium a platnej legislatívy.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

V škol.roku 2019/2020 postupujeme podľa POP na škol.rok 2019/2020 a ŠVP v 1.- 9.roč. schválený 6.2.2015 pod č. 2015-51301760:1 10AO

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu schváleného pedagogickou radou 2.9.2019 .

Schválené hodnotenie prospechu a správania: Hodnotiť vyučovacie výsledky známkou v každom predmete od 1. po 9. ročník okrem NBV, ETV, ILI ,RŠF, TKC a INF na 1.stupni Tieto sa hodnotia slovne.

Jazyk a komunikácia:

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením. Klásť dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti. plán čitateľskej gramotnosti a plán práce školskej knižnice ropracovať v plánoch MZ a PK.

Spolupracovať s Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Dopĺňať knižný fond školskej knižnice.

V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa zapojíme do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. (zodp.PaedDr.Rýzková)

V rámci prevencie čitateľských ťažkostí sa odporúča spolupracovať so špeciálnym pedagógom (PaedDr.Rýzková).

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. ( zodp.všetci vyučujúci)

V školskom roku 2019/2020 budeme realizovať rôzne aktivity pre žiakov v rámci hodín dejepisu. (Besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie tém v školskom časopise)

Cudzie jazyky:

Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti, uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda vyučovania , metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu-TPR, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplyvajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio./video-prezentácie riešenia úloh. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopností a druh inteligencie.Medzinárodné partnerské projekty riešime v rámci projektu Mladí mailujú-eTwinning. (zodp.vyučujúce cudzích jazykov)

Naďalej organizovať školské kolá olympiád. (zodpovedná Mgr.Hanáková) Od 3.ročníka prejsť na výučbu ANJ podľa učebnice Project 1.

Polytechnický charakter výchovno-vzdelávacieho procesu:

V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce. V školskom roku 2019/2020 venujeme zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební biológie, fyziky chémie a techniky. Sme pilotnou školou v projekte: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

(zodp.vyučujúci matematiky, biológie, fyziky, chémie)

Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova:

V Školskom vzdelávacom programe budeme rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, enviromentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci prírodovedných predmetov rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie v rozvoji osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. (zodp.všetci vyučujúci)

Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa - koordinátora enviromentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať enviromentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom realizovať enviromentálny program školy.

Zapájať sa do zberu papiera.Zapájať sa do zberu použitého kuchynského oleja. (zodp.Mgr. Siváková)

Ľudské a detské práva:

V rámci výchovy k ľudským právam vychovávať žiakov v duchu humanizmu so vzdelávaním oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. (zodp.všetci vyučujúci)

V zmysle plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2019-2020 zabezpečíme efektívnu spoluprácu školy , rodičov, mimovládnych organizácii a širokej miestnej komunity. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci výchovných predmetov zapájať žiakov do aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied. (zodp.PaedDr.Koreňová)

V rámci priaznivého multikultúrneho prostredia v škole budeme napomáhať žiakom porozumieť iným kultúram.

(zodp.všetci vyučujúci)

Zdravotnícku osvetu rozvíjať pomocou súťaží, účelových cvičení a didaktických hier. Prvú pomoc zabezpečí Mgr. Kvasnicová, pravidelné dopĺňanie lekárničiek zabezpečí Mgr. Alena Viceníková, PaedDr. Šimek pripravuje žiakov 2. stupňa na súťaž hliadky mladých zdravotníkov.

Zdravý životný štýl

V školskom roku 2019/2020 budeme aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl. Aktivity sú rozpracované v Pláne Prevencie a obezity detí a žiakov, ktoré vychádzajú z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025.

Bezpečnosť a prevencia

Predchádzať šikanovaniu - dodržiavať rozpracovanie Smernice č.36/2018 Prevencia k riešeniu šikanovania žiakov.Predchádzať šíreniu nelegálnych drog v školskom prostredí. V súlade s odporučaním Rady Európskej únie o prevencií úrazov a zvyšovaní bezpečnosti zlepšovať mechanizmus sledovania a vykazovania úrazov a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie úrazov. (zodp.Mgr. Šimončičová a všetci vyučujúci)

V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča zaviesť opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich ochranu a riešiť vzniknutý problém, v súčinnosti so školským psychológom, prípadne s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom. (zodp.vedenie školy)

V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016-2020 sa odporúča učiteľom a vychovávateľom aplikovať článok 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním vo výchovno-vzdelávacom procese, na triednických hodinách a v mimovyučovacích aktivitách. (zodp.Mgr. Šimončičova všetci vyučujúci)

V súlade c článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa budeme denne kontrolovať pravidelnú dochádzku žiakov do školy, aby sme obmedzili počet žiakov, ktorí školskú dochádzku neukončia. (zodp.triedni učitelia)

Zvyšovanie bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách zabezpečíme prostredníctvom ich teoretického a praktického výcviku na detskom dopravnom ihrisku v Trnave. (zodp.Mgr.Osvaldová)

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - školská integrácia:

Žiak so zdravotným znevýhodnením v základnej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie po predložení žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o školskú integráciu a vyjadrenia poradenského zariadenia k forme vzdelávania na základe diagnostikovaných ŠVVP.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú individuálne integrovaní v bežných triedach základnej školy. Dodržiavať ustanovenie § 55 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. a zásady podľa prílohy č.2 metodického pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporučení príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka. Aj v školskom roku 2019/2020 zabezpečujeme niektorým individuálne integrovaným žiakom asistenta učiteľa. Po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy umožňujeme zákonnému zástupcovi dieťaťa účasť na výchove a vzdelávaní.

Žiaci so ZZ sa učia podľa inovovaných vzdel. programov, zabezpečujeme odborne výučbu ILI, RŠF a TKC.

(zodp. PaedDr.Rýzková, Mgr. Kvasnicová, Mgr. Šimončičová)

Venujeme zvýšenú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia a deťom so zdravotným znevýhodnením (zodp.všetci vyučujúci).

Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii. ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vyplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii nemôže opakovať ročník.

U detí a žiakov so ZZ dôsledne dodržiavame pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňujeme ich potreby vo výchovno-vzdelávacom procese. (zodp.všetci vyučujúci)

Uskutočniť cieľavedomú osvetovú činnosť medzi žiakmi i rodičmi zameranú na ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi. Predchádzať porušovaniu školského poriadku. Vyskytnuvšie sa porušenia školského poriadku treba ihneď riešiť podľa závažnosti priestupku v spolupráci s rodičmi, vo výchovnej komisii, MÚ v Trnave -odbor sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s ÚPSVaR - odbornom sociálnych vecí alebo v spolupráci s políciou.

(zodp.vedenie školy a všetci vyučujúci)

Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, teda na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vzdelávacia činnosť zameraná na prípravu detí na vyučovanie. Tvorí organickú jednotu s výchovným pôsobením rodiny a výchovno-vzdelávacou činnosťou vo vyučovacom procese.

Finančná gramotnosť:

Národný štandard finančnej gramotnosti je zapracovaný v ŠkVP a v učebných osnovách a tématických výchovno-vzdelávacích plánoch tak, aby sa rozvíjala finančná gramotnosť žiakov. 24 vyučujúcich ukončilo vzdelávanie "Finančná gramotnosť do škôl" v spolupráci s MPC Trnava.

Súťaže:

Celoročne zintenzívniť podporu športu vo všetkých triedach a zvýšiť starostlivosť o športovo talentovanú mládež. Akcie v ŠKD zamerať na zvýšenie fyzickej zdatnosti žiakov, organizačne zabezpečiť LVZ pre 7.ročníky (zodp.:PaedDr.Matovič), plavecký kurz pre 3. a 7. .ročníky (zodp.Mgr. Kvasnicová, Mgr. Hlušková), školu v prírode (zodp.Mgr.Nováková ), účasť na športových akciách organizovaných Mestským úradom v Trnave, Kalokagatiou CVČ so zameraním na Trnavské športové hry (zodp. Mgr. Hlušková, PaedDr. Matovič, Mgr. Miklošovičová)

- zapájať sa do kultúrnych súťaží s umeleckým zameraním: Tirnavia trophy, (zodp.vyučujúci 1.-4.roč, SJL,VYV,HUV)

- zapájať sa do športových súťaží - Trnavské športové hry. (zodp.vyučujúci TSV)

- naďalej zvyšovať účasť žiakov na predmetových olympiádach. (zodp.všetci vyučujúci)

- vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami" (zodp. vyučujúci polytechni.predmetov: MAT,FYZ,CHE,TEH,)

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Zorganizujeme triedne rodičovské združenia v mesiaci september, november, apríl. 3-krát ročne bude zasadať Rada rodičov. V spolupráci s Radou rodičov na prvých triednych rodičovských združeniach zvoliť triednych dôverníkov a schváliť finančné príspevky Rady rodičov. Zorganizujeme spoločne Školský ples a dva zbery papiera. Všetky financie využijeme na skvalitnenie výchovno -vzdelávacieho procesu. (zodp.všetci vyučujúci)

Dvakrát ročne bude zasadať Rada školy a riešiť aktuálne problémy.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

- vychádza z finančných zdrojov poskytovaných MsÚ v Trnave, z rodičovských prípevkov, z príspevkov sponzorov, z financií získaných z prenájmu, z projektov, zo školského plesu a dvoch zberov papiera.

- materiálne prostriedky získané školou využijeme v maximálnej miere na skvalitňovanie edukačného procesu.

-- budeme pokračovať v maľovaní tried, chodieb,

- budeme pokračovať vo výmene podlahovín v triedach a v kabinetoch,

- doplnenie a oprava žalúzií v učebni fyziky a chémie, oprava žalúzií v triedach, doplnenie žalúzií na obloky na chodbách a vo veľkej telocvični

- úprava vstupného vestibulu - 2.etapa

. úprava výsadby pred budovou školy

- nátery zárubní dvier, radiátorov

- revitalizácia výsadby v átriu

-oprava technického pavilónu MŠ Spartakovská 6

Financie zo zberu papiera použijeme na:

- detské ihrisko pre ŠKD - doplnenie hojdačkami

- zakúpenie nábytku pre 1.roč., kabinetu SJL 1.posch. pav F,

Požiadať MsÚ v Trnave o financie na nasledovné kapitálové investície:

- revitalizácia športového areálu,

- zateplenie MŠ Spartakovská 6,

Projekty

Názov projektu: Národný program podpory zdravia

Cieľ: viesť žiakov k zdravému životnému štýlu

Zodpovedná osoba: Mgr. Kvasnicová

Termín: priebežne

Názov projektu: Národný program prevencie HIV-AIDS

Cieľ:ochrana pred ochorením

Zodpovedná osoba: Mgr. Šimončičová

Termín: priebežne

Názov projektu: Mladí mailujú - eTwinning

cieľ:nadviazanie medzinárodného priateľstva

Zodpovedná osoba: Mgr.Slivová

Termín: priebežne

Názov projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Cieľ: zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania

Zodpovedná osoba: PaedDr.Šimek

Termín: priebežne

Názov projektu: Školská knižnica ako informačné a kultúrne centrum školy

Cieľ: rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, podporiť záujem o knihu ako čitateľské médium

Zodpovedná osoba: PaedDr. Rýzková

Termín: 2019-2020

Názov projektu: Školský časopis - Spartakovský bubienok

Cieľ: rozvoj tvorivosti a kreativity žiakov, motivácia k prezentovaniu vlastnej tvorby

Zodpovedná osoba: Mgr. Čáliková

Terrmín: 2019/2020

Názov projektu: Keď sa hráme, nehneváme

Cieľ: vyplnenie voľného času v HK Trnava

Zodpovedná osoba: Mgr. Baran

Termín:priebežne

Termín: 2019/2020

Názov projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Cieľ: Premena tradičnej školy na modernú

Zodpovedná osoba: Mgr. Gašparovičová

Termín: 2019/2020

Názov projektu: Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Cieľ:zavádzanie IKT do vyučovania SJL

Zodpovedná osoba: Mgr. Čáliková

Termín: 2019-2020

Názov projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Cieľ: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Zodpovedná osoba: Mgr. Hanáková

Termín. 2019/2020

Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Cieľ: zavedenie elektronického testovania

Zodpovedná osoba: Mgr. Královičová

Termín: 2019-2020

Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva (Digi škola)

Cieľ: Zavádzanie internetu a digitálnych interaktívnych technológií do škôl

Zodpovedná osoba:Mgr Lýdia Gašparovičová, Mgr. Očkovský, PaedDr. Šimek

Termín: 2019/2020

Názov projektu: Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie

Cieľ: Profesijná orientácia žiakov

Zodpovedná osoba: Mgr. Hanáková

Termín: 2019/2020

Názov projektu: Komiks z anglického jazyka

Cieľ: vytvoriť príbeh v anglickom jazyku, upraviť ho, vykresliť.

Zodpovedná osoba: Mgr. Štroncerová Lucia

Termín: 2019/2020

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Nemecký jazykMgr. Mináriková Marta
SpeváckyPaedDr. Martina Landrišičová
KatechézaMgr. Jozef Pikna
Folklórny krúžokMgr. Benciová
Prípravana T9 SJLMgr. Božeková Stanislava
Pohybové hryMgr. Erika Bartoňová
Video danceMgr. Gottwaldová
Školský časopisMgr. Čáliková Lenka
Príprava na T9- SJLMgr. Stanislava Božeková
Kamaráti knižnicePaedDr. Rýzková Ingrid
Príprava na monitor MATMgr. Nováková Alena
Príprava na monitor MATPaedDr. Šimek Tomáš
Pohybová prípravaMgr. Beáta Ďugová
Stolný tenisMgr. Hlušková Veronika
Matematický krúžokMgr. Adámiková Dominika
Tvorivé písanieMgr. Šimková Katarína
Tvoríme a maľujemeMgr. Mária Marková
Výtvarný krúžok Mgr. Fridrichová Natália
Turistický krúžokMgr. Beáta Ďugová
Turistický krúžokMgr. Lucie Melicherová
Maškrtné jazýčkyMgr. Lucie Melicherová
  
  
Fitkidsexternista
Lego krúžokexternista
Baseballexternista

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Škola vytvára priaznivé psychohygienické podmienky pre žiakov a zamestnancov, ktoré sú v súlade s požiadavkami, ktoré určuje platná legislatíva a Vyhláška 9/2006 Z.z. §2 odsek 2 písmena a. Podmienky sú rozpracované vo Vnútornom poriadku školy, v Prevádzkovom poriadku školy a v Pracovnom poriadku školy. Dodržiavané sú žiakmi aj pedagógmi.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné - inovačné   MPC Trnava
Adaptačné3  
Aktualizačné462019-2020ZŠ s MŠ Spartakovská 5
Inovačné15  
Špecializačné   
Kvalifikačné4  
Atestačné16  

Vnútroškolská kontrola

Výchovno-vzdelávaciu činnosť kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti využívať pri plánovanvzdelávania pedagogických zamestnancov.

Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu pedagogických zamestnancov, skvalitňovaniu vyučovania, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.

Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov

V rámci kontrolnohospitačnej činnosti odstránime nasledovné opatrenia odporúčané Štátnou školskou inšpekciou:

1. dôsledne vzkonávať kontrolnú činnosť (dokumentácie, hospitácie) a objektívne vyhodnocovať zistenia, v prípade zistenia nedostatkov prijímať adekvátne opatrenia a následne preukázateľne kontrlovať ich plnenie,

2. dôsledne oboznámiť žiakov so školským, poriadkom, s dôrazom na oblasti zýkajúce sa ochrany žiakov proti násiliu a šikanovaniu.

3. pravidelne realizovať celoplošný monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a práznakov šikanovania, vyhodnocovať sitaáciu, v prípade potreby prijímať adekvátne opatrenia a preukázateľne kontrolovať ich plnenie,

4. zaradiť do činnosti všetkých MO interné vzdelávanie zamerané na rozvíjanie vedomostí a zručností učiteľov potrebných pri rozvíjání kľúčových kompetencií žiakov na vyučovaní.

5. zadávať na vyučovacích hodinách úlohy rozvíjajúce vyššie myšlienkové procesy.

6. viesť žiakov na vyučovacích hodinách k sebahodnoteniiu a hodnoteniu výkonov spolužiakov.

7.vytvárať na vyučovycích hodinách príležitosti na prezentovanie hodnotových postojov žiakov.

8. zaraďovať na vyučovacích hodinách činnosti podporujúce vzájomnú komunikáciu a spoluprácu žiakov.

9.zaraďovať na vyučovacích hodinách činnosti rozvíjajúce kompetencie žiakov v oblasti využívania IKT.

10.overať dosiahnutie stanovených cieľov v závere vyučovacích hodín.

Záver

Vypracoval: Mgr. Lýdia Gašparovičová

V Trnave, september 2019

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 25.9.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900-sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria