Navigácia

Plán práce

na školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
Adresa školySpartakovská 5
Telefón033/3236901
E-mailsekretariat@zsspartaktt.edu.sk
WWW stránkaspartakovska.edupage.org
ZriaďovateľMesto Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Lýdia Gašparovičová32369010918540870sekretariat@zsspartaktt.edu.sk
ZRŠ 2.stup.Mgr. Adriána Královičová3236903  
ZRŠ 1.stup.Mgr. Jana Kvasnicová3236903  
ZRŠ MŠ Mgr. Jarmila Hacajová3236799  
ZRŠ Mgr. Dáša Gergelyová3236769  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Stanislava Božeková 
pedagogickí zamestnanciEva Kollárová 
ostatní zamestnanciJozefína Mrvová 
zástupcovia rodičovIng. Lenka Klimentová PhD. 
 Ing.Petra Hudáková 
 Mgr. Zuzana Gašparovičová 
 Mgr. Daniela Sekáčová 
zástupca zriaďovateľaIng.Bohuslava Rumanová 
poslanci MZMgr. Magdaléna Eliášová 
 Ing. Vladimír Ekhardt 
 Emanuel Gronský 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDMgr. Andrea Chlpatá  
MZ 1.- 4.ročníkPaedDr. Martina Landrišičova  
PK SJL-DEJMgr. Stanislava BožekováSLJ,DEJ,ILI,RŠF 
PK MAT-FYZ-INFMgr. Lucia JanáčkováMAT,FYZ,INF 
PK CJMgr. Denisa HanákováANJ,NEJ,RUJ 
PK výchovných predmetovPaedDr.Gabriela KoreňováTEV,VYV,OBV,ETV,NBV,TEH 
PK prírodovedné predmetyMgr. Alena ViceníkováGEG,CHE,BIO 
výchovná komisiaMgr. Lýdia Gašparovičová  
enviromentálna komisiaPaedDr.Slávka Franková  
koordinátor ŠkVPPaedDr. Tomáš Šimek  
koordinátor IKTMgr. Stanislav Očkovský  
vedenie školskej kronikyMgr.Eva Kollarovičová  
koordinátor prevencie soc.patologických javovMgr. Slavomíra Šimončičová, PaedDr. Gabriela Koreňová  
koordinátor testovania žiakov 5. a 9.ročníkaMgr. Adriána Královičová  
koordinátor finančnej gramotnostiPaedDr. Katarína Smolková  
koordinátor enviromentálnej výchovyPaeddr.Slávka Franková  
koordinátor dopravnej výchovyMgr. Nataša Osvaldová  
školská zdravotníčkaMgr. Jana Kvasnicová  
školská psychologička, výchovná poradkyňaMgr. Slavomíra Šimončičová  
kariérová poradkyňaMgr. Denisa Hanáková  
vedúca ŠJMária Krchová  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Lýdia GašparovičováRiaditeľka  
Mgr. Adriána KrálovičováZástupkyňa technik OPP
Mgr. Jana KvasnicováZástupkyňa zdravotník
Mgr. Erika BartoňováUčiteľkaI.ARozprávkové vretienko, Hollého pamätník , kvety -prízemie
Mgr. Drahomíra BenciováUčiteľkaIV.D 
Mgr. Anna BošnákováUčiteľkaIV.Aprírodovedná súťaž a vlastivedná súťaž pre 3.a4.roč., kvety -1.posch
Mgr. Stanislava BožekováUčiteľkaVIII.Bkabinet SJL, správca učebne ANJ, Olympiáda SJL všetky literárne súťaže
Mgr. Beáta ĎugováUčiteľkaIV.Cšportové súťaže pre 1.stup., distribúcia časopisov pre1.stup, nástenka v prístavbe
PaedDr. Slávka FrankováUčiteľkaVI.Aolympiáda CHE, nástenka 1.posch E, enviro-nástenka
Ing. Katarína Gottwaldová, PhD.UčiteľkaIX.Aučebne CHE, kabinet CHE, nástenka CHE-2.posch, nástenka pri učebni NEJ
Mgr. Andrea GuľováUčiteľkaII.AI bobor - súťaž pre 1.stup. nástenka -prístavba
Mgr. Denisa HanákováUčiteľkaVIII.Aolympiáda ANJ, nástenka výchovného poradcu
Mgr. Katarína HaščíkováUčiteľkaII.Csprávca kabinetu pre 1.-2. roč., Testovanie TSV - kvety - 1stup
Mgr. Martina HodulíkováUčiteľka kabinet HUV, učebňa NEJ, nástenka NEJ-1.posch. pavilón D, spevácke súťaže na 2.stup.
Mgr. Kristína HoráčkováUčiteľkaVI.Bnástenka ANJ 1.posch.pavilón D
Mgr. Lucia JanáčkováUčiteľkaIX.Bsprávca kabinetu MAT, OBN, ETV, matematické súťaže
Mgr. Zita KochanováUčiteľkaVII.Bsprávca školskej dielne, Olmypiáda z THD, FYZ
Mgr. Eva KollarovičováUčiteľkaIII.Bzápisnice z pedagog.rád, kronika školy, Pytagoriáda 3.-4.roč., matematické súťaže pre 1.stup., Výtvarné súťaže
PaedDr. Gabriela KoreňováUčiteľkaVI.Cnástenka primárnej prevencie
Mgr. Lenka KováčikováUčiteľka Olympiáda DEJ, dejepisná nástenka
Mgr. Beáta KrónerováUčiteľkaIII.A 
Mgr. Bohuslava KukučkováUčiteľkaIII.Dnástenka :3.a4.roč., recitačná súťaž v ANJ
PaedDr. Martina LandrišičováUčiteľkaI.Cspevácke súťaže na 1.stup.
Mgr. Zuzana MalčekováUčiteľka školský časopis
PaedDr. Richard MatovičUčiteľ športové súťaže
Mgr. Ivana MedárováUčiteľka  
Mgr. Denisa MiklošovičováUčiteľka športové súťaže, sklad učební -2.stup., kabinet TSV, náraďovňa, nástenka pri telocvični
Mgr. Marta MinárikováUčiteľkaII.Bsklad učebníc, distribúcia PZ na 1.stup.,Malý počtár
Mgr. Alena NovákováUčiteľka  
Mgr. Iveta NovákováUčiteľkaIV.Eliterárne súťaže pre 1.stup., kvety - 1.posch.
Mgr. Stanislav OčkovskýUčiteľVIII.Csprávca elektronickej schránky, učebni INF 1.posch, nástenka INF, BIO, súťaže I Bobor, IT Fitnes
Mgr. Nataša OsvaldováUčiteľka dopravné ihrisko, recitačná súťaž v ANJ pre 1.stup.
Mgr. Jozef PiknaUčiteľ správca kabinetu NBV, Biblická olympiáda,. nástenka pri 1.stup.
Mgr. Katarína PolákováUčiteľkaI.B 
Mgr. Michaela PolónyováUčiteľka  
PaedDr. Ingrid RýzkováUčiteľkaIV.Bsprávca školskej knižnice, koordinátor čitateľskej gramotnosti, nástenka knižnice
Mgr. Daniela SekáčováUčiteľkaV.B 
PaedDr. Katarína SmolkováUčiteľkaII.D 
Mgr. Silvia SuskováUčiteľka  kabinet VYV, výtvarné súťaže na 2.stup.nástenka-úspešný žiaci
Mgr. Lenka ŠaradínováUčiteľkaIII.Cnástenka pri 1. 2.stup.
PaedDr. Tomáš ŠimekUčiteľVII.C správca učebneBIO, kabinet BIO,správca kabinetu audiotechniky,INF 2.posch
Mgr. Katarína ŠimkováUčiteľkaVII.Azápisnice z pracovných porád
Mgr. Lucia ŠtroncerováUčiteľka správca kabinetu FYZ, učebne FYZ, nástenka pri učebni FYZ
Mgr. Radomír VařákUčiteľ  
Mgr. Alena ViceníkováUčiteľkaV.Ckabinet GEG, olympiáda z GEG, geografická nástenka
Mgr. Miroslava VlčkováUčiteľkaV.A 
Mgr. Slavomíra Šimončičováškolský psychológ  
Zuzana FrišováVychovávateľka výzdoba chodby prízemie 1.stup, vestibul školy
Mgr. Andrea ChlpatáVychovávateľka prímestský tábor
Zuzana IdunkováVychovávateľka  
Zdenka IštvancováVychovávateľka výzdoba chodby - prízemie 1.stup., správca kabinetu ŠKD, herne
Bc. Ľubica KobetičováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch.
Mgr. Zina Lančaričová PódováVychovávateľka  
Mgr. Mária MalíkováVychovávateľka  
Ľubica SkýpalováVychovávateľka výzdoba chodby v prístavbe
Ľubica StillerováVychovávateľka  
Jana SuhayováVychovávateľka  
Alena ŠantováVychovávateľka výzdoba chodby v prístavbe
Danka VančováVychovávateľka  
Bc.Martina Kiripolskáasistent učiteľa výzdoba chodby
Mgr. Andrea Chlpatáasistent učiteľa  
Miriam Benedikováasistent učiteľa výzdoba chodby
Mgr. Zina Lančaričová-Pódováasistent učiteľa  
Mgr. Veronika Škamlováasistent učiteľa  
Danka Vančováasistent učiteľa  
Ľubica Stillerováasistent učiteľa  
Peter Mrvainformátor- údržbár  
Anna Vargováinformátorka  
Róbert GašparovičÚdržbár  
Emil Černý údržbár  
Vladimír Kocian školník  
Mária Krchovávedúca školskej jedálne  
Lenka OrlickáIná nepedagogická zamestnankyňa  
Alena GabrielováKuchárka  
Helena HorváthováKuchárka  
Mária HorváthováKuchárka  
Terézia HertingerováKuchárka  
Gabriela MužíkováKuchárka  
Andrea SuchoňováKuchárka  
    
Jana Haladová Ekonómka  
Zdenka VaškováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Jozefína MrvováEkonómka  
Jana BezekováIná nepedagogická zamestnankyňa  
    
Božena BubánováUpratovačka  
Yvetta BrešťanskáUpratovačka  
Terézia Malovcováupratovačka  
Mária ŠmucerováUpratovačka  
Eva ValentovičováUpratovačka  
Darina VoščinárováUpratovačka  
Emília ŽigrayováUpratovačka  
Zuzana ŽitňanskáUpratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried34453333230
počet žiakov7483881107886768446725
z toho ŠVVP00423558229
z toho v ŠKD707873874    319

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 25.januára 2021.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 23. júna 2021.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné28.10.-29.10.2021
vianočné23.12.2021 - 7.1.2022
polročné4.2.2022
veľkonočné prázdniny14.4.-19.4.2022
jarné28.2 -4.3.2022

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)
sept-oktober 2021Do školy na bicykli1.a 2.stupMgr. Denisa Miklošovičová
november 2021I Bobor1.a 2.stup.Mgr. Andrea Guľová, Mgr. Stanislav Očkovský
máj 2022divadelné predstavenie 5.,7.,8.,9.ročn.Mgr. Stanislava Božeková
máj 2022dopravné ihrisko1.-4.ročMgr. Nataša Osvaldová
september 2021Európský týždeň športu 1.-9.roč.Mgr.Denisa Miklošovičová
25.10.2021Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice1.stupPaedDr. Ingrid Rýzková
máj 2021anglické divadelné predstavenie  Mgr. Denisa Hanáková
máj 2021Planetárium Hlohovec4. ročníkMgr. Iveta Nováková
október 2021Škola zážitkov -výchovný koncert2.stup.Mgr. Adriána Královičová
11.11.2021Komparo9. ročníkMgr. Adriána Královičová
18.5.2022Testovanie 5-20225.ročníkMgr. Adriána Královičová
apríl 2022zápis žiakov do 1. ročníka Mgr. Jana Kvasnicová
6.4.2022Testovanie žiakov 9. ročníka9.ročníkMgr. Adriána Královičová
21.4.2022náhradný termín Testovanie 99.ročníkMgr. Adriána Královičová
máj 2022zápis do MŠ Mgr. Dáša Gergelyová
máj 2022zber papiera1.- 9. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
 1.sv.príjímanie3.ročníkMgr. Jozef Pikna
1.6.2022jarmok dobrej náladyŠKDMgr. Andrea Chlpatá
 birmovka9.ročníkMgr. Jozef Pikna
22.6. 2022účelové cvičenie2.stup.PaedDr. Richard Matovič
22.6. 2022didaktické hry1. stup.Mgr. Jana Kvasnicová
 Trnavské športové hry  
 Tirnavia Trophy  
školský rok 2021/2022ostatné akcie podľa plánov...MZ, PK  

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
    
3.9.2021 pedagogická poradaŠkolský vzdelávací program a Inovovaný školský program
29.09.2021 pedagogická poradaPlán práce školy
18.11.2021 štrvrťročná klasifikačná porada 
26.1.2022 polročná klasifikačná porada 
20.4.2022 trištvrtročná klasifikačná porada 
22.6.2022 koncoročná klasifikačná porada 
30.6.2022 vyhodnocovacia porada vyhodnotenie činnosti

SWOT analýza

Silné stránky školy

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov s viacročnými pedagogickými skúsenosťami.

Záujem pedagogických zamestnancov o odborný rast a rozširovanie si kvalifikácie.

Realizácia adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie a zabezpečenie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov.

Zapájanie pedagógov a žiakov do národných projektov s cieľom naučiť sa používať a ďalej rozširovať získané vedomosti a zručnosti.

Pravidelný a cielene riadený tok finančných prostriedkov v súlade s normatívom na žiaka pre zabezpečenie plynulého edukačného procesu.

Výborná spolupráca vedenia školy so zriaďovateľom.

Výborné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie prevádzky školy.

Otvorenosť školy aj pre žiakov z iných školských obvodov.

Široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít. Kvalitná činnosť ŠKD.

Spolupráca s HK Trnava, s Kalokagatiou CVČ.

Výborná spolupráca školy s Radou rodičov.

Výborná spolupráca s CPPPaP v Trnave. Integrácia žiakov so ZZ vývinovými poruchami učenia v bežných triedach.

Postupné zvyšovanie počtu žiakov.

Slabé stránky školy

Potreba zrevitalizovať športový areál školy.

Potreba zlepšiť výsledky žiakov tak, aby nekončili v nižších ročníkoch. Zlepšiť dochádzku žiakov, znížiť neospravedlnenú absenciu žiakov na vyučovaní, čo úzko súvisí s neprospievaním žiakov.

Príležitosti

Škola je zapojená v projektoch, ktoré dopĺňajú finančný fond a rozpočet školy a vytvárajú nové možnosti aktivít pedagógov i žiakov.

Škola vytvára možnosti edukácie pre cezpoľných žiakov v rámci Otvorenej školy aj pre mimoškolské vzdelávanie širokej verejnosti.

Škola vytvára podmienky pre rozvoj športových aktivít žiakov: hokej,rýchlokorčuľovanie a krasokorčuľovanie, florbal, stolný tenis, baseball, volejbal, atletika, ale aj možnosti športových aktivít pre širokú verejnosť.(prenájmy telocviční a areálu školy)

Riziká

Nedostatočné financovanie regionálneho školstva, a teda nedodržanie zámerov vytýčených v rámci štúdie Milénium a platnej legislatívy.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

V škol.roku 2021/2022 postupujeme podľa Sprievodcu školským rokom 2021/2022 Organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania v základných školách pre škol.rok 2021/22 a ŠVP v 1.- 9.roč. schválený 6.2.2015 pod č. 2015-51301760:1 10AO

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu schváleného pedagogickou radou 2.9.2019 .

Schválené hodnotenie prospechu a správania: Hodnotiť vyučovacie výsledky známkou v každom predmete od 1. po 9. ročník okrem NBV, ETV, ILI ,RŠF, TKC a INF na 1.stupni Tieto sa hodnotia slovne, ak MŠ VVaš SR v rámci Covid pandémie, nerozhodne inak.

Jazyk a komunikácia:

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením. Klásť dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti. plán čitateľskej gramotnosti a plán práce školskej knižnice ropracovať v plánoch MZ a PK.

Spolupracovať s Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Dopĺňať knižný fond školskej knižnice.

V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa zapojíme do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. (zodp.PaedDr.Rýzková)

V rámci prevencie čitateľských ťažkostí sa odporúča spolupracovať so špeciálnym pedagógom (PaedDr.Rýzková).

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. ( zodp.všetci vyučujúci)

V školskom roku 2021/2022 budeme realizovať rôzne aktivity pre žiakov v rámci hodín dejepisu. (Besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie tém v školskom časopise)

Cudzie jazyky:

Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti, uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda vyučovania , metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu-TPR, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplyvajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio./video-prezentácie riešenia úloh. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopností a druh inteligencie.Medzinárodné partnerské projekty riešime v rámci projektu Mladí mailujú-eTwinning. (zodp.vyučujúce cudzích jazykov)

Naďalej organizovať školské kolá olympiád. (zodpovedná Mgr.Hanáková).

Polytechnický charakter výchovno-vzdelávacieho procesu:

V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce. V školskom roku 2021/2022 venujeme zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební biológie, fyziky chémie a techniky. Sme pilotnou školou v projekte: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

(zodp.vyučujúci matematiky, biológie, fyziky, chémie)

Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova:

V Školskom vzdelávacom programe budeme rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, enviromentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci prírodovedných predmetov rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie v rozvoji osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. (zodp.všetci vyučujúci)

Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa - koordinátora enviromentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať enviromentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom realizovať enviromentálny program školy.

Zapájať sa do zberu papiera.Zapájať sa do zberu použitého kuchynského oleja. (zodp.Mgr. Viceníková)

Ľudské a detské práva:

V rámci výchovy k ľudským právam vychovávať žiakov v duchu humanizmu so vzdelávaním oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. (zodp.všetci vyučujúci)

V zmysle plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2021-2022 zabezpečíme efektívnu spoluprácu školy , rodičov, mimovládnych organizácii a širokej miestnej komunity. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci výchovných predmetov zapájať žiakov do aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied. (zodp.PaedDr.Koreňová)

V rámci priaznivého multikultúrneho prostredia v škole budeme napomáhať žiakom porozumieť iným kultúram.

(zodp.všetci vyučujúci)

Zdravotnícku osvetu rozvíjať pomocou súťaží, účelových cvičení a didaktických hier. Prvú pomoc zabezpečí Mgr. Kvasnicová, pravidelné dopĺňanie lekárničiek zabezpečí Mgr. Alena Viceníková, PaedDr. Šimek pripravuje žiakov 2. stupňa na súťaž hliadky mladých zdravotníkov.

Zdravý životný štýl

V školskom roku 2021/2022 budeme aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl. Aktivity sú rozpracované v Pláne Prevencie a obezity detí a žiakov, ktoré vychádzajú z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025. (zodp.p.Šimončičová)

Bezpečnosť a prevencia

Predchádzať šikanovaniu - dodržiavať rozpracovanie Smernice č.36/2018 Prevencia k riešeniu šikanovania žiakov.Predchádzať šíreniu nelegálnych drog v školskom prostredí. V súlade s odporučaním Rady Európskej únie o prevencií úrazov a zvyšovaní bezpečnosti zlepšovať mechanizmus sledovania a vykazovania úrazov a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie úrazov. (zodp.Mgr. Šimončičová a všetci vyučujúci)

V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča zaviesť opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich ochranu a riešiť vzniknutý problém, v súčinnosti so školským psychológom, prípadne s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom. (zodp.vedenie školy)

V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016-2020 sa odporúča učiteľom a vychovávateľom aplikovať článok 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním vo výchovno-vzdelávacom procese, na triednických hodinách a v mimovyučovacích aktivitách. (zodp.Mgr. Šimončičova všetci vyučujúci)

V súlade c článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa budeme denne kontrolovať pravidelnú dochádzku žiakov do školy, aby sme obmedzili počet žiakov, ktorí školskú dochádzku neukončia. (zodp.triedni učitelia)

Zvyšovanie bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách zabezpečíme prostredníctvom ich teoretického a praktického výcviku na detskom dopravnom ihrisku v Trnave. (zodp.Mgr.Osvaldová)

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - školská integrácia:

Žiak so zdravotným znevýhodnením v základnej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie po predložení žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o školskú integráciu a vyjadrenia poradenského zariadenia k forme vzdelávania na základe diagnostikovaných ŠVVP.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú individuálne integrovaní v bežných triedach základnej školy. Dodržiavať ustanovenie § 55 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. a zásady podľa prílohy č.2 metodického pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporučení príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka. Aj v školskom roku 2021/2022 zabezpečujeme niektorým individuálne integrovaným žiakom asistenta učiteľa. Po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy umožňujeme zákonnému zástupcovi dieťaťa účasť na výchove a vzdelávaní.

Žiaci so ZZ sa učia podľa inovovaných vzdel. programov, zabezpečujeme odborne výučbu ILI, RŠF a TKC.

(zodp. PaedDr.Rýzková, Mgr. Kvasnicová, Mgr. Šimončičová)

Venujeme zvýšenú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia a deťom so zdravotným znevýhodnením (zodp.všetci vyučujúci).

Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii. ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vyplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii nemôže opakovať ročník.

U detí a žiakov so ZZ dôsledne dodržiavame pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňujeme ich potreby vo výchovno-vzdelávacom procese. (zodp.všetci vyučujúci)

Uskutočniť cieľavedomú osvetovú činnosť medzi žiakmi i rodičmi zameranú na ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi. Predchádzať porušovaniu školského poriadku. Vyskytnuvšie sa porušenia školského poriadku treba ihneď riešiť podľa závažnosti priestupku v spolupráci s rodičmi, vo výchovnej komisii, MÚ v Trnave -odbor sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s ÚPSVaR - odbornom sociálnych vecí alebo v spolupráci s políciou.

(zodp.vedenie školy a všetci vyučujúci)

Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, teda na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vzdelávacia činnosť zameraná na prípravu detí na vyučovanie. Tvorí organickú jednotu s výchovným pôsobením rodiny a výchovno-vzdelávacou činnosťou vo vyučovacom procese.

Finančná gramotnosť:

Národný štandard finančnej gramotnosti je zapracovaný v ŠkVP a v učebných osnovách a tématických výchovno-vzdelávacích plánoch tak, aby sa rozvíjala finančná gramotnosť žiakov.

Súťaže:

Celoročne zintenzívniť podporu športu vo všetkých triedach a zvýšiť starostlivosť o športovo talentovanú mládež. Akcie v ŠKD zamerať na zvýšenie fyzickej zdatnosti žiakov, organizačne zabezpečiť LVZ pre 7.ročníky (zodp.:PaedDr.Matovič), plavecký kurz pre 3. a 5. .ročníky (zodp.Mgr. Kvasnicová, Mgr. Miklošovičová), školu v prírode (zodp. ), účasť na športových akciách organizovaných Mestským úradom v Trnave, Kalokagatiou CVČ so zameraním na Trnavské športové hry (zodp. PaedDr. Matovič, Mgr. Miklošovičová)

- zapájať sa do kultúrnych súťaží s umeleckým zameraním: Tirnavia trophy, (zodp.vyučujúci 1.-4.roč, SJL,VYV,HUV)

- zapájať sa do športových súťaží - Trnavské športové hry. (zodp.vyučujúci TSV)

- naďalej zvyšovať účasť žiakov na predmetových olympiádach. (zodp.všetci vyučujúci)

- vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami" (zodp. vyučujúci polytechni.predmetov: MAT,FYZ,CHE,TEH,)

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Zorganizujeme online triedne rodičovské združenia v mesiaci september, november, apríl. 3-krát ročne bude zasadať online Rada rodičov. V spolupráci s Radou rodičov na prvých triednych rodičovských združeniach zvoliť triednych dôverníkov a schváliť finančné príspevky Rady rodičov. Zorganizujeme jeden zber papiera. Všetky financie využijeme na skvalitnenie výchovno -vzdelávacieho procesu. (zodp.všetci vyučujúci)

Dvakrát ročne bude zasadať online Rada školy a riešiť aktuálne problémy.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

- vychádza z finančných zdrojov poskytovaných MsÚ v Trnave, z rodičovských prípevkov, z príspevkov sponzorov, z financií získaných z prenájmu, z projektov, dvoch zberov papiera.

- materiálne prostriedky získané školou využijeme v maximálnej miere na skvalitňovanie edukačného procesu.

-- budeme pokračovať v maľovaní tried, chodieb,

- budeme pokračovať vo výmene podlahovín v triedach a v kabinetoch,

- doplnenie a oprava žalúzií v učebni fyziky a chémie, oprava žalúzií v triedach, doplnenie žalúzií na obloky na chodbách a vo veľkej telocvični

. úprava výsadby pred budovou školy

- nátery zárubní dvier, radiátorov

-zakúpenie nábytku do tried 1.stupňa - 4.roč.

-doplnenie stolov a stoličiek do školskej jedálne

-výmena PVC v pivnici pod kuchyňou.

- pokračovať v položení dlažby na 1.posch.

-zrevitalizovať šk.kuchynku

-položiť dlažbu na schody pri ŠKD, zadnom vchode do školy a pri vstupe do bytu školníka

Financie zo zberu papiera použijeme na:

- detské ihrisko pre ŠKD - doplnenie hojdačkami

- zakúpenie nábytku pre kabinet 1.-2. roč.,., kabinet 3.-4. ročn.,kabinetu prírodoved.predmetov, kabinetu ANJ

Požiadať MsÚ v Trnave o financie na nasledovné kapitálové investície:

- revitalizácia športového areálu,

- zateplenie MŠ Spartakovská 6,

Projekty

Názov projektu: Národný program podpory zdravia

Cieľ: viesť žiakov k zdravému životnému štýlu

Zodpovedná osoba: Mgr. Kvasnicová

Termín: priebežne

Názov projektu: Národný program prevencie HIV-AIDS

Cieľ:ochrana pred ochorením

Zodpovedná osoba: Mgr. Šimončičová

Termín: priebežne

Názov projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Cieľ: zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania

Zodpovedná osoba: PaedDr.Šimek

Termín: priebežne

Názov projektu: Školská knižnica ako informačné a kultúrne centrum školy

Cieľ: rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, podporiť záujem o knihu ako čitateľské médium

Zodpovedná osoba: PaedDr. Rýzková

Termín: priebežne

Názov projektu: Školský časopis - Spartakovský bubienok

Cieľ: rozvoj tvorivosti a kreativity žiakov, motivácia k prezentovaniu vlastnej tvorby

Zodpovedná osoba: Mgr. Malčeková

Termín: 2021/2022

Názov projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Cieľ: Premena tradičnej školy na modernú

Zodpovedná osoba: Mgr. Gašparovičová

Termín: 2021/2022

Názov projektu: Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Cieľ:zavádzanie IKT do vyučovania SJL

Zodpovedná osoba: Mgr. Polónyová

Termín: 2021-2022

Názov projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Cieľ: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Zodpovedná osoba: Mgr. Hanáková

Termín. 2021/2022

Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva (Digi škola)

Cieľ: Zavádzanie internetu a digitálnych interaktívnych technológií do škôl

Zodpovedná osoba:Mgr Lýdia Gašparovičová, Mgr. Očkovský, PaedDr. Šimek

Termín: 2021/2022

Názov projektu: Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

Cieľ: udržanie zamestnanosti v MŠ

Zodpovedná osoba: Mgr. Gašparovičová

Termín: marec 2020- jún 2021

Názov projektu: Podpora DPŠ a RŠ

Cieľ:Zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania žiakov prostredníctvom podpory získavania kvalifikácie PZ škôl

Zodpovedná osoba: Mgr. Franková

Termín: 2021/22

Názov projektu: Kurz cudzieho jazyka

Cieľ: Rozvoj komunikácie v slovenskom jazyku u cudzincov

Zodpovedná osoba: Mgr. Haščíková

Termín: 2021/22

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
KatechézaMgr. Jozef Pikna
Prípravana T9 SJLMgr. Božeková Stanislava
Just danceMgr. Katarína Gottwaldová
Výtvarný krúžok pre 2.stup.Mgr. Silvia Susková
Školský časopisMgr. Zuzana Malčeková
Príprava na T9- SJLMgr. Katarína Šimková
Spolu to zvládnemeMgr. Lucia Janáčková
Turistický krúžokMgr. Beáta Ďugová
Futbalový krúžokMgr. Jozef Pikna
Výtvarný krúžok pre 1.stup.Mgr. Marta Mináriková
Kamaráti knižnicePaedDr. Ingrid Rýzková
Matematický krúžok pre 5.roč.Mgr. Daniela Sekáčová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Škola vytvára priaznivé psychohygienické podmienky pre žiakov a zamestnancov, ktoré sú v súlade s požiadavkami, ktoré určuje platná legislatíva a Vyhláška 9/2006 Z.z. §2 odsek 2 písmena a. Podmienky sú rozpracované vo Vnútornom poriadku školy, v Prevádzkovom poriadku školy a v Pracovnom poriadku školy. Dodržiavané sú žiakmi aj pedagógmi.

Škola dodržiava opatrenia odporúčané Úradom verejného zdravotníctva, založené na princípe ROR- Rúško , Odstup, Ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

ZŠ sa riadi školským semaforom

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné - inovačné1  MPC Trnava
Adaptačné2  
Aktualizačnévšetci pedag.zamestnanci 2021-2022ZŠ s MŠ Spartakovská 5
Inovačné15  
Špecializačné   
Kvalifikačné2  
Atestačné3  

Vnútroškolská kontrola

Výchovno-vzdelávaciu činnosť kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti využívať pri plánovanvzdelávania pedagogických zamestnancov.

Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu pedagogických zamestnancov, skvalitňovaniu vyučovania, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.

Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov

V rámci kontrolnohospitačnej činnosti odstránime nasledovné opatrenia odporúčané Štátnou školskou inšpekciou:

1. dôsledne vzkonávať kontrolnú činnosť (dokumentácie, hospitácie) a objektívne vyhodnocovať zistenia, v prípade zistenia nedostatkov prijímať adekvátne opatrenia a následne preukázateľne kontrlovať ich plnenie,

2. dôsledne oboznámiť žiakov so školským, poriadkom, s dôrazom na oblasti zýkajúce sa ochrany žiakov proti násiliu a šikanovaniu.

3. pravidelne realizovať celoplošný monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a práznakov šikanovania, vyhodnocovať sitaáciu, v prípade potreby prijímať adekvátne opatrenia a preukázateľne kontrolovať ich plnenie,

4. zaradiť do činnosti všetkých MO interné vzdelávanie zamerané na rozvíjanie vedomostí a zručností učiteľov potrebných pri rozvíjání kľúčových kompetencií žiakov na vyučovaní.

5. zadávať na vyučovacích hodinách úlohy rozvíjajúce vyššie myšlienkové procesy.

6. viesť žiakov na vyučovacích hodinách k sebahodnoteniiu a hodnoteniu výkonov spolužiakov.

7.vytvárať na vyučovycích hodinách príležitosti na prezentovanie hodnotových postojov žiakov.

8. zaraďovať na vyučovacích hodinách činnosti podporujúce vzájomnú komunikáciu a spoluprácu žiakov.

9.zaraďovať na vyučovacích hodinách činnosti rozvíjajúce kompetencie žiakov v oblasti využívania IKT.

10.overať dosiahnutie stanovených cieľov v závere vyučovacích hodín.

Záver

Vypracoval: Mgr. Lýdia Gašparovičová

V Trnave, 29. septembra 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 29.09.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria