Navigácia

Olympiáda zo SJL

 

 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných a stredných škôl. Organizuje sa každoročne ako predmetová súťaž jednotlivcov a prebieha v niekoľkých postupových kolách – školské, okresné, krajské, celoštátne.


OSJL sa skladá z viacerých častí. Písomnú časť tvorí didaktický test a transformácia textu. V ústnej časti si žiaci vyskúšajú rečnícke umenie a prednes, v ktorom je ich úlohou pripraviť rečnícky prejav na danú tému a predniesť ho spamäti.

 

V školskom kole si v kategórii C zmeralo svoje sily až 22 deviatakov a ôsmakov. Úspešnými riešiteľmi v školskom kole, ktorí získali 40 a viac bodov z celkového počtu 50 bodov, sa stali:

Jozef Šottník (53 bodov), Beáta Hyžná (50 b), Andrej Temňák (47 b), Hanka Partelová (47 b),

Adam Ligač (46 b), Michal Galo (46 b), Timea Indrišková (44 b), Dominika Kalná (44 b),Diana Kurincová (43 b) a Alexandra Megová (41 b).

 

Spomenutým žiakom srdečne blahoželáme a želáme aj naďalej veľa úspechov, chuti do učenia a rozvíjania svojich jazykových schopností! Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám
Mgr. K. Šimkovej, Mgr. S. Božekovej, Mgr. M. Polónyovej za prípravu žiakov na jednotlivé kolá a usporiadanie školského kola.

 

Najlepší zo školského kola, Jozef Šottník, nás dňa 10. novembra 2022 reprezentoval na okresnom kole. Jožkovi sa v okresnom kole taktiež výborne darilo a stal sa úspešným riešiteľom okresného kola OSJL. Spomedzi najlepších 27 žiakov z celého okresu skončil na celkovom štvrtom mieste. Gratulujeme!

 

 

p. uč. Polónyová

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria