Navigácia

učiaca sa Trnava

 

UČIACA SA TRNAVA

      Dňa 23.9.2022 sa žiaci 7.A a 8.A triedy zúčastnili exkurzie Učiaca sa Trnava. Ide o 2. ročník projektu rozvoja celoživotného učenia (sa) a vytvárania učiaceho sa mesta. Zastrešuje ho občianske združenie Lifestarter v spolupráci s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom. Víziou Učiacej sa Trnavy pre rok 2022 je motto ,,Byť zdravý a v pohode,,. Reflektuje to aktuálnu situáciu a potrebu učenia sa v oblasti fyzického aj duševného zdravia.

      Na pešej zóne si žiaci s Veselou vedou a so študentami Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity vyskúšali zaujímavé pokusy. Žiaci cvičili a na strom sľubov napísali svoj sľub súvisiaci s mottom festivalu. Počas exkurzie žiaci súťažili v geografii,  v angličtine, v pohybových aktivitách, dozvedeli sa množstvo užitočných informácií o školách a odboroch štúdia, ktoré ponúkajú. Takisto získali prehľad o vzdelávacích inštitúciách, ktoré v Trnave pôsobia. V stanovišti Strednej zdravotníckej školy okrem užitočných informácií mohli účastníci Učiacej sa Trnavy okoštovať rôzne druhy čajov. Účastníci festivalu sa mohli dozvedieť o nových knižných tituloch od pracovníkov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. V Trnavskej klubovni nás poinformovali o aktivitách pre mladých ľudí. O výchovno-vzdelávacích i oddychových aktivitách poinformovali zástupcovia Centra voľného času Trnava. V Makuki ateliéri zažili malí i veľkí účastníci festivalu kurz kresby.

      Pri týchto rôznorodých aktivitách pomáhali organizátorom festivalu Učiacej sa Trnavy aj dobrovoľníci, ktorým záleží na učení (sa) a chcú investovať svoj čas a energiu do rozvoja zmysluplného projektu v prospech celého mesta.

      Na festivale Učiaca sa Trnava sa predstavilo celkom 28 vzdelávacích organizácií s ponukou aktivít pre malých aj veľkých. Vzdelávacia organizácie, speváci, speváčky, tanečníci aj moderované diskusie o vzdelávaní a mentálnom či fyzickom zdraví. To všetko sme spolu zažili na exkruzii Učiaca sa Trnava. Bol to efektívne strávený čas.

PaedDr. Slávka Franková

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria