Navigácia

Informácie k prvému školskému dňu (5.9.2022)

 

05.09.2022 o 8.00 hod sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka
2022/23. Žiaci vstupujú do svojich tried od 7.40 hod. S prvákmi môžu ísť do
triedy aj obaja rodičia.
Pri prvom nástupe po prázdninách je potrebné sa preukázať písomným
vyhlásením o bezpríznakovosti žiaka. Tlačivo pošlete prostredníctvom edupage
triednemu učiteľovi alebo si ho stiahnete a prinesiete.

Tlačivo nájdete tu :bezpriznakovost.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria