Navigácia

Informácie o prímestskom tábore 2022

 

PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2022

 

ČINNOSŤ V ČASE: od 8:00 do 15:30 hod.

 

POPLATOK: 8 € na deň, spolu 40 €.

 

DIEŤA SA PRIHLÁSI DO 20.05.2022.

 

PRIHLÁSENÉ DIEŤA PRINESIE DO 20.05.2022:

- podpísaný informovaný súhlas rodiča,

- prekopírovanú kartičku poistenca,

- vyplnený spôsob odchodu dieťaťa domov (samo, rodič),

- poplatok 40 € (bez možnosti vrátenia, ak dieťa nenastúpi).

 

POČET DETÍ V PT 2022:

cca 140 detí + 13 pedagogický dozor.

 

PROGRAM:

 

„Zmysluplne trávim svoj voľný čas –poznávam, zároveň sa hrám.“

 

1.7.2022 Bádanie, Šport v telocvični

   Prvý deň – v piatok sa oboznámime s programom na celý prímestský tábor, s organizačnými a bezpečnostnými predpismi. Zabavíme sa v učebni chémie, kde nás budú čakať zaujímavé pokusy (chemická sopka, farby v mlieku, tancujúce hrozienka, štekajúci vodík a iné). Po obede v školskej jedálni sa budeme venovať telesnej, zdraviu a športu v telocvični(hod loptičkou do diaľky, hod na cieľ, preskoky na švihadle, skákanie na gume, žonglovanie s loptou, 50 m beh na čas). Obed zabezpečený.

 

4.7.2022 ZOO Bratislava

   Ochutnávka z každého kúta sveta s krásnym výhľadom na Kamzík nás čaká v pondelok, v ZOO v Bratislave. Navštívime pútavé expozície ako sú Terárium a exotárium, Pavilón primátov, Pavilón šeliem. Budeme poznávať súvislosti medzi existenciou fauny a flóry a existenciou ľudstva, spojitosť medzi ľudskými potrebami a životným štýlom, ďalej ako človek narušil rovnováhu ekosystémov a ohrozil sám seba. V závere navštívime detské ihrisko a iné atrakcie v rámci areálu ZOO. 

 

 

6.7.2022 Ranč pod Babicou

   V stredu nám Ranč pod Babicou ponúka prehliadku Zverinca, v ktorom uvidíme viac ako 40 druhov zvierat zo 6 kontinentov Zeme. Väčšinu zvierat  si odchovali sami, avšak niektoré z nich sú dovezené z nedôstojných podmienok  z rôznych miest nielen na Slovensku ale aj v  Európe. Sú radi, že im mohli pomôcť poskytnúť  kľudný „ dôchodok“ a popritom ich  vystavovať  pre potešenie, hlavne pre deti. V popoludňajších hodinách je k dispozícii detské ihrisko a rozsiahle trávnaté plochy na minifutbal a iné loptové hry.

Obed zabezpečený.

 

 

 

 

7.7.2022 Smolenický zámok, Múzeum Molpír

   Smolenický zámok, ktorý sa nachádza nad obcou Smolenice na úpätí Malých Karpát navštívime vo štvrtok. Smolenický zámok je majetkom Slovenskej akadémie vied a preto je pre verejnosť sprístupnený iba sčasti, pozrieme si záhrady, nádvorie a vyhradené miestnosti. V popoludňajších hodinách si pozrieme expozície v Múzeu Molpír, ktoré je umiestnené v budove starej fary. Časť expozície tvoria exponáty z halštattského hradiska Molpír. V múzeu majú svoj kútiky regionálny historik a učiteľ Štefan Jastrabík a vynálezca padáka Štefan Banič. Zaujímavá je i expozícia starých kníh zo 17. – 19. storočia z farskej knižnice. Na chodbách je zdokumentovaná história obce v obrázkoch. Flóra a fauna Smoleníc a okolia spolu s minerálmi môžeme vidieť v ďalšej miestnosti. V poslednej miestnosti je etnografia Smoleníc a okolia.

 

  

8.7.2022 Historická Trnava, Logo prímestského tábora

   Vychádzka zameraná na poznávanie historického centra v meste Trnava nás bude čakať v piatok. Pozrieme si najstaršie tehlové opevnenie mesta, Mestskú vežu, Klasicistickú stavbu divadla, Baziliku sv. Mikuláša, Kostol sv. Jozefa – paulínsky, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Anny – uršulínsky, Kostol sv. Heleny. Náučnú vychádzku zakončíme zábavno-pohybovými hrami v Promenáde. Po obede v školskej jedálni sa zabavíme v tvorivých dielňach - výtvarné zhotovenie loga prímestského tábora.                

Obed zabezpečený.

 

 

                                                                                   ZODPOVEDNÁ: Mgr. Andrea Chlpatá

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
  033/3236903 - zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria