Navigácia

Prímestský tábor 2021

 

PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2021

 

ČINNOSŤ V ČASE: od 8:00 do 15:30 hod.

 

POPLATOK: 5 € na deň, spolu 55 €.

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS :  informovany_suhlas_PrT2021.docx

 

DIEŤA SA PRIHLÁSI DO 31.05.2021.

 

PRIHLÁSENÉ DIEŤA PRINESIE DO 31.05.2021:

- podpísaný informovaný súhlas rodiča,

- prekopírovanú kartičku poistenca,

- vyplnený spôsob odchodu dieťaťa domov (samo, rodič),

- poplatok 55 € (bez možnosti vrátenia, ak dieťa nenastúpi).

 

POČET DETÍ V PT 2021:

cca 120 detí + 11 pedagogický dozor.

 

PROGRAM:

 

„Zmysluplne trávim svoj voľný čas –poznávam, zároveň sa hrám.“

 

1.7.2021

   Prvý deň - štvrtok sa oboznámime s programom na celý prímestský tábor, s organizačnými a bezpečnostnými predpismi. Zabavíme sa loptovými a pohybovými hrami, budeme korčuľovať na rozsiahlych priestoroch športového areálu Slávia. Po obede v školskej jedálni nás bude čakať motivačné kreslenie kriedou na asfalt v priestoroch školského areálu. Kreslenie bude vyhodnotené a odmenené. Obed zabezpečený.

 

2.7.2021

   Okolie mesta Piešťany budeme obdivovať z lode Trajan, od prístavu na Nábreží Ivana Krasku až k Vtáčiemu ostrovu. Spoznáme faunu a flóru po oboch brehoch priehradného jazera Sĺňava. V popoludňajších hodinách sa zameriame na  krásy a dominanty historického i súčasného mesta z vyhliadkového vláčika nazývaného „Piešťanský expres“.

 

6.7.2021

   V utorok sa zúčastníme exkurzie na veľkom hrade v Malých Karpatoch – Červený Kameň. Spoznáme život na hrade prehliadkou dobovo zariadených hradných interiérov. Budeme prechádzať salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde si prezrieme inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Odpoludnie venujeme zábavno-pohybovým hrám na lúke pod hradom.

 

7.7.2021

   Vychádzka zameraná na poznávanie historického centra v meste Trnava nás bude čakať v stredu. Pozrieme si súsošie svätej Trojice, Mestskú vežu, divadlo Jána Palárika, Kultúrny dom, Radnicu, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Jakuba staršieho apoštola, pomník Antona Bernoláka. Vychádzku zakončíme zábavno-pohybovými hrami v Promenáde.  Po obede v školskej jedálni sa zabavíme v tvorivých dieľňach v priestoroch školy. Zhotovené práce  budú vyhodnotené a odmenené. Obed zabezpečený.

 

8.7.2021

   Na geografii budeme hľadať pirátsky poklad a po obede sa zabavíme športovo – vedomostnou súťažou spojenou so sladkou odmenou. Obed zabezpečený.

 

9.7.2021

   V piatok sa deti dopoludnia zahrajú v priestoroch školského areálu na novom namaľovanom detskom ihrisku hry, ako sú: škôlka, človeče, piškvorky, twister, rôzne prekážkové skoky a behy. Po obede v školskej jedálni deti budú vymýšľať a kresliť logo prímestského tábora. Kreslenie bude vyhodnotené a odmenené. Obed zabezpečený.

 

12.7.2021

   V pondelok sa rozhýbeme. Čaká nás „Telesná, zdravie a šport“ – Hľadanie pokladov v teréne – orientácia a vedomosti. Popoludní budeme behať cez prekážky. Obed zabezpečený.

 

13.7.2021

   „Hravá angličtina“ nás zaujme v utorok. Učenie sa hravou formou, rôzne stupne obtiažnosti, slovná zásoba, gramatické cvičenia, rozprávka v anglickom jazyku. Popoludní pohybové aktivity – pokyny v anglickom jazyku, počúvanie anglických piesní – práca s textom, dopĺňanie chýbajúcich slov. Obed zabezpečený.

 

14.7.2021

   „ Telesná, zdravie a šport“ – Súťaže: hod kriketovou loptičkou do diaľky, hod na cieľ, preskoky na švihadle, skákanie na gume, žonglovanie s loptou, 50 m beh na čas. Popoludní „Vybíjaná“ – súťaž o víťazné družstvo. Obed zabezpečený.

 

15.7.2021

   „Kráľova nad Váhom, Tomašíkovo“ - Ako vyzerá skutočná farma zistia deti na Detskej farme Humanita, kde uvidia všetky zvieratká v tesnej blízkosti s možnosťou povoziť sa na koníkoch. V popoludňajších hodinách si prezrieme vodný kolový mlyn, ktorý dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku v krásnom prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja.    

 

16.7.2021

„Dňom bádania“ zavŕšime tohtoročný prímestský tábordeti sa budú presúvať po stanovištiach: učebňa chémie – zaujímavé pokusy (chemická sopka, farby v mlieku, tancujúce hrozienka, štekajúci vodík a iné) vonku – výroba slizu, hry s farbami, učebňa fyziky – zaujímavé pokusy z fyziky, učebňa biológie – biológia v praxi. Obed zabezpečený.

 

                                                        

 

 

                                                                                   ZODPOVEDNÁ: Mgr. Andrea Chlpatá

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900- mzdová ekonómka - sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria