Navigácia

Pokyny k zahájeniu školského roku

 

OZNAM

2.9.2020

Slávnostné otvorenie školského roka o 8.00 hod.

Žiaci s triednou učiteľkou sú v triedach.

S prvákmi  vstupuje do triedy jeden rodič.

Opatrenia:

                   Vstup s rúškou

Dezinfekcia rúk

Meranie teploty

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník.

Prevádzka ZŠ od 3.9.2020 do 15.9.2020: Budova školy je otvorená od 7.00 hod. Žiaci 1. stup. idú priamo do tried. Každý triedny učiteľ je v triede od 7.00 hod. Rodičia nevstupujú do budovy školy.

Rodičia žiakov 1.ročníka, môžu vstúpiť do budovy školy na nevyhnutne nutný čas so svojim dieťaťom iba prvý týždeň (do 4.9.2020). Vždy iba jeden rodič.

Žiaci 2.stup. ZŠ vstupujú do budovy školy od 7.30 hod. idú priamo do tried, kde je zabezpečený dozor.

Popoludní riadne funguje školský klub. Vychovávateľky ŠKD sú so svojimi deťmi v oddelení ŠKD, kým všetky deti neodídu domov – najdlhšie však do 16.30 hod. Rodič nevstupuje do budovy školy. Dieťa si prevezme na školskom dvore, alebo pri vstupe do budovy.

 

 

 

 

 

 

 

Platby:

Poplatok za ŠKD: 15 €

Poplatok za stravu v ŠJ:   režijné náklady september – december : 20€

1 obed žiak 1.stup.  -  doplatok 0,01€/ obed

                     2.stup. – doplatok 0,10 €/ obed

Od septembra do  decembra vyberáme pre žiakov  prvého ročníka 26€. Ostatní platia v závislosti od preplatkov alebo nedoplatkov z minulého školského roka. Výška poplatku platí do 31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900- mzdová ekonómka - sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria