• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Búrlivé výšiny

    • 16. 5. 2024
    • 9. mája 2024 vybraní deviataci a ôsmaci spoločne s pani učiteľkou Šimkovou navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave. Boli sme na večernom predstavení Búrlivé výšiny, ktoré režíroval Marián Amsler. Videli sme mnoho známych hercov, ktorí svoje roly stvárnili perfektne. Predstavenie hovorilo o generačnom príbehu rodiny rozdelenej do dvoch sídiel: Búrlivé výšiny a Drozdovo. Rozprávačom príbehu bola milá opatrovateľka Nelly Daenová (Tatiana Kulíšková). Tá všetko videla, všetko počula a všetko vie. Do posledných detailov príbeh starostlivo vypovedá mladíkovi z Londýna, pánovi Lockwoodovi (Martin Hrónsky), ktorý sa rozhodol ísť na návštevu do sídla a je šokovaný zo znepokojujúceho správania pána domu Heathcliffa (Matúš Beniak, Tomáš Vrávnik). Predstavenie malo mysticko - hororový nádych a poukazovalo na (nie až tak) každodenné problémy rodín. Postavy boli realisticky stvárnené a samotný príbeh

    • Búrlivé výšiny: Čítať viac
    • Centrum popularizácie fyziky

    • 16. 5. 2024
    • 13.5.2024 sme so žiakmi 6.A triedy navštívili Centrum popularizácie fyziky v Trnave. Témou medzipredmetovej fyzikálno-environmentálnej prednášky boli prírodné zdroje energie: vodná, slnečná, veterná a geotermálna energia. V priebehu prednášky bola menšia prestávka, počas ktorej lektor zaspieval pieseň k téme a žiaci rozmýšľali nad súťažnými otázkami. Žiaci, ktorí správne zodpovedali na otázky, boli ohodnotení cenami. Lektori centra mali prichystané ukážky fungovania autíčka či loďky na solárny pohon. Takisto sme videli ako pomocou solárnej energie možno rozsvietiť lampu a tiež solárnu energiu uchovať do zásoby. Po prednáške boli žiaci rozdelení do pracovných skupín po šiestich žiakoch. Každá skupina si podľa pracovného postupu a za súčinnosti lektora vyrobila zariadenie, ktoré použila následne na meranie. Žiaci pripravili vodný a veterný mlyn, solárnu pec a solárny kolektor. Funkčnos

    • Centrum popularizácie fyziky: Čítať viac
    • Výtvarné súťaže

    • 6. 5. 2024
    • Žiačka 8. A. VERONIKA KRIŠTOFÍKOVÁ sa umiestnila na 1. mieste vo výtvarnej súťaži NA GAZDOVSKOM DVORE, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Trnave. Veronike k prvenstvu blahoželáme.

     Žiačky 8.A. Zina Lulkovičová a Veronika Krištofíková sa dňa 26.4.2024 zúčastnili na súťaží ZEM JE LEN JEDNA. Túto súťaž organizuje Centrum voľného času v Trnave ku Dňu Zeme. Naše žiačky sa umiestnili na prvom mieste k čomu im gratulujeme!

    • Výtvarné súťaže: Čítať viac
    • Laboratórium Zem

    • 26. 4. 2024
    • Pri príležitosti Dňa Zeme sme usporiadali na našej škole zábavno-vzdelávacie predpoludnie pre žiakov II. stupňa. Zasmiali sme sa, naľakali, zaspievali si, zasúťažili - ale predovšetkým - dozvedeli sme sa prekvapivé súvislosti o spolupráci živlov Zeme, ktoré vytvárajú životné prostredie nezávisle na človeku, a aj preňho. S naším sprievodcom, pánom Mgr. Karolom Petríkom z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci, sme sa rozprávali o štyroch zásadných fyzikálnych veličinách a silách, vďaka ktorým dokáže život na Zemi existovať. Zistili sme, ako ovplyvňuje Slnko, teplota, hustota a Coriolisova sila všetko, čo sa na našej planéte odohráva. Navštívili sme Amazonku, boli sme v Antarktíde, ponorili sme sa do hlbín oceánov a cirkulovali sme v atmosfére spolu s dymom lesných požiarov, púštnymi pieskami zo Sahary a priemyselnými exhalátmi Ameriky, Európy i Číny. Padalo na nás päťsto mi

    • Laboratórium Zem: Čítať viac
     • Priateľskí učitelia
     • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Moderná budova
     • Naša škola ponúka úžasné prostredie v ktorom sa deti cítia dobre
     • Centrum pre všetkých
     • Moderné vonkajšie priestory ponúkajú možnosti pre všetkých