Navigácia

Plán práce

na školský rok 2017/2018

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
Adresa školySpartakovská 5
Telefón033/3236900
E-mailsekretariat@zsspartaktt.edu.sk
WWW stránkaspartakovska.edupage.org
ZriaďovateľMestský úrad v Trnave

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Lýdia Gašparovičová32369010918540870sekretariat@zsspartaktt.edu.sk
ZRŠ 2.stup.Mgr. Adriána Tomanová3236903  
ZRŠ 1.stup.Mgr. Jana Kvasnicová3236903  
ZRŠ MŠMgr. Zuzana Grmanová3236769  
ZRŠ MŠ Mgr. Jarmila Hacajová3236799  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Jana Jakubcová 
pedagogickí zamestnanciEva Kollárová 
   
   
ostatní zamestnanciJana Haladová 
   
zástupcovia rodičovIng. Lenka Klimentová PhD. 
 Norbert Kocian 
 Andrea Levčíková 
 Soňa Chocholoušková 
zástupca zriaďovateľaIng.Bohuslava Rumanová 
poslanci MZIng. Vladimír Butko 
 Mgr. Peter Haščík 
 Emanuel Gronský 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDMgr. Andrea Chlpatá  
MZ 1.- 4.ročníkPaedDr. Martina Landrišičova  
PK SJL-DEJMgr. Stanislava BožekováSLJ,DEJ,ILI,RŠF 
PK MAT-FYZ-INFMgr. Lucia JanáčkováMAT,FYZ,INF 
PK CJMgr. Denisa HanákováANJ,NEJ,RUJ 
PK výchovných predmetovPaedDr. Gabriela KoreňováTEV,VYV,VUM,OBV,ETV,NBV, SEE,TEH 
PK prírodovedné predmetyMgr. Olga SivákováGEG,CHE,BIO 
výchovná komisiaMgr. Lýdia Gašparovičová  
enviromentálna komisiaMgr. Olga Siváková  
koordinátor ŠkVPPaedDr. Tomáš Šimek  
koordinátor IKTMgr. Stanislav Očkovský  
koordinátor pre projektyMgr.Jana Jakubcová  
koordinátor prevencie soc.patologických javovPaedDr. Gabriela Koreňová  
koordinátor testovania žiakov 5. a 9.ročníkaMgr. Adriána Tomanová  
koordinátor dopravnej výchovyMgr. Nataša Osvaldová  
školská zdravotníčkaMgr. Jana Kvasnicová  
školská psychologička, výchovná poradkyňaMgr. Slavomíra Šimončičová  
kariérová poradkyňaMgr. Denisa Hanáková  
vedúca ŠJMária Krchová  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Lýdia GašparovičováRiaditeľka  
Mgr. Zuzana GrmanováZástupkyňa  
Mgr. Jana KvasnicováZástupkyňa  
Mgr. Adriana TomanováZástupkyňa technik OPP
Mgr. Mária BakošováUčiteľkaIV.C 
Mgr. Martin BaranUčiteľ   
Mgr. Erika BartoňováUčiteľkaIII.ARozprávkové vretienko, Hollého pamätník
PaedDr. Petra BenešováUčiteľkaII.AŠaliansky Maťko
Mgr. Anna BošnákováUčiteľkaIV.Aprírodovedná súťaž a vlastivedná súťaž 3.-4.roč.
Mgr. Stanislava BožekováUčiteľkaIX.Bškolský časopis, kabinet SJL, správca učebneANJ,vedúca PK Sjl-Dej, všetky literárne súťaže na 2.stup.
RNDr. Marianna ČernovskáUčiteľkaV.B 
Mgr. Beáta ĎugováUčiteľkaII.Cšportové súťaže I.stup., distribúcia časopisov na I.stup
Mgr. Denisa HanákováUčiteľkaIX.A nástenky výchovného poradcu 1.poschodie pavilon F
Mgr. Veronika HluškováUčiteľka  
Mgr. Katarína HaščíkováUčiteľkaII.Dkabinet roč.1.-4.
Mgr. Danka HornákováUčiteľkaIII:C 
Mgr. Jana JakubcováUčiteľkaVIII.Bgeografická nástenka na 1.posch pavilón B
Mgr. Lucia JanáčkováUčiteľkaV.Csprávca kabinetu MAT a ETV, OBV
Mgr. Zita KochanováUčiteľkaVIII.Asprávca školskej dielne, Fyzikálna olympiáda
Mgr. Eva KollarovičováUčiteľkaIII.Dzápisnice z pedagogických rád, kronika školy, Pytagoriáda 3.-4. roč., matematické súťaže
Mgr. Kristián KosteckýUčiteľ  
PaedDr. Gabriela KoreňováUčiteľkaV.Atechnik BOZP, nástenka prevencie soc.patol.javov 1.posch pavil.F, kabinet pestov.prác
PaedDr. Alena KrajčovičováUčiteľkaVII.Csprávca kabinetu HUV, nástenka NEJ 1.posch výchovné koncerty
Mgr. Jela KrajčovičováUčiteľka  
Mgr. Simona KlačanskáUčiteľkaIII.Anástenka pri 3.-4.,roč.
Mgr. Anna KukučkováUčiteľka  
Mgr. Bohuslava KukučkováUčiteľka školské rozhlasové relácie
PaedDr. Martina LandrišičováUčiteľkaI.Dspevácke súťaže
Mgr. Mária MarkováUčiteľkaI.Bkvety pavilón A prízemie
PaedDr. Richard MatovičUčiteľ športové akcie
Mgr. Lucie MelicherováUčiteľkaVII.Akabinet CHEM, učebňa CHE, Chemická olympiáda, nástenka Chémia 2.posch pavilón F
Mgr. Marta MinárikováUčiteľkaII.Bsklad učebníc I.stup., distribúcia PZ na I.stup, Malý počtár
Mgr. Iveta NovákováUčiteľkaIV.Dkabinet VYV, literárne súťaže 1.stup., nástenka Drogová prevencia
Mgr. Stanislav OčkovskýUčiteľVI.Anástenka BIO1.posch pavilón F a nástenka BIO 2.posch. učebňa INF I
Mgr. Mária OndrusováUčiteľka zápisnice z pracovných porád
Mgr. Nataša OsvaldováUčiteľka dopravná výchova
Mgr. Jozef PiknaUčiteľ správca kabinetu NBV, Biblická olympiáda, nástenka príze.C,
PaedDr. Ingrid RýzkováUčiteľkaIV.Bsprávca školskej knižnice, koordinátor čitateľskej gramotnsti, nástenka knižnice
Mgr. Oľga SivákováUčiteľkaVIII.Cenviromentálna nástenka 1.posch.poschodie pavilón B, sklad učebníc - 2.stup.GEG olympiáda
Mgr. Monika StrapáčováUčiteľka  
PaedDr. Katarína SmolkováUčiteľkaI.Ckoordinátor finančnej gramotnosti
Mgr. Klaudia StračárováUčiteľka nástenka ANJ 1.posch pavilón D, kabinet CJ
Mgr. Lenka ŠaradínováUčiteľkaIII.Dnístenka pri 1.-2.roč.
PaedDr. Mária SvitokováUčiteľka  
PaedDr. Tomáš ŠimekUčiteľVII.Bsprávca učebne INF2, kabinet audiotechniky, internetová stránka školy, správca učebne BIO a kabinet BIO
Mgr. Jana ŠmičkováUčiteľka  
Mgr. Lucia ŠtroncerováUčiteľkaVI.Bnástenka na 2.posch pavilón F- Fyzika, učebňa Fyz, kabinet Fyz
Mgr. Alena ViceníkováUčiteľkaVI.Ckabinet GEG-DEJ, nástenka DEJ- 1.posch, pavilón F panel 1.
Bc. Blažena VranovičováVychovávateľka  
Mgr. Vladimíra DzurákováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup.
Zuzana FrišováVychovávateľka výzdoba chodby prízemieI.stup.
Mgr. Andrea ChlpatáVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup. prízemie, kronika ŠKD
Zdenka IštvancováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup. prízemie, kabinet ŠKD
Bc. Ľubica KobetičováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup.
Ľubica SkýpalováVychovávateľka  
Ľubica StillerováVychovávateľka výzdoba chodby prízemie I.stup.
Jana SuhayováVychovávateľka výzdoba chodby 1.posch I.stup.
Danka VančováVychovávateľka výzdoba chodby prízemie I.stup.
Natália Fridrichováosobný asistent  
Jana HaladováEkonómka  
Jozefína MrvováEkonómka  
Zdenka VaškováIný nepedag.pracovník  
Mária Krchovávedúca stravovne  
Jana HupkováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Ľubomíra KubíkováKuchárka  
Alena GabrielováKuchárka  
Terézia Hertingerovápomocná kuchárka  
Anna Hodulíkovápomocná kuchárka  
Helena HorváthováKuchárka  
Mária HorváthováKuchárka  
Gabriela MužíkováKuchárka  
Lenka Orlickápomocná kuchárka  
Katarína KnížatováUpratovačka  
Vladimír KocianŠkolník  
Yvetta BrešťanskáUpratovačka  
Rozália Nevrlováupratovačka  
Eva Valentovičováupratovačka  
Emília SaganováUpratovačka  
Eva ŠkolnikovičováKuchárka  
Štefan ŠkoríkÚdržbár  
    
Mgr. Zuzana Malčekováučiteľka MD
Mgr. Lenka Čálikováučiteľka MD
Mgr. Silvia Suskováučiteľka MD
Mgr. Lucia Šergovičováučiteľka MD
Mgr. Zuzana Slivováučiteľka MD

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried44443333230
počet žiakov809982936677797256704
z toho ŠVVP 2144524426
z toho v ŠKD7690756000000301

Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2018.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 a končí sa 29. júna 2018.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 24. júna 2018.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné30.10.-31.10.2017
vianočné23.12.2017-5.1.2018
polročné2.2.2018
jarné5.3.-9.3.2018

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)
 prezentácia športov1.stup.Mgr. Jana Kvasnicová
 týždeň športu1. a 2.stupeň 
14.9.2017Účelové cvičenie5.- 9. ročníkPaedDr. Richard Matovič
14.9.2017Didaktické hry1. - 4.ročníkMgr. Jana Kvasnicová
 divadelné predstavenie 2. stupeňMgr. Božeková Stanislava
26.9.2017Európsky deň jazykov6.A,6.CMgr. Alena Krajčovičová
29.9.2017Európska noc výskumníkov8.A, 8.CMgr. Lucie Melicherová, PaedDr. Tomáš Šimek
október 2018dopravné ihrisko1.-4.ročMgr. Nataša Osvaldová
2.10.. - 13.10.2017Zber papiera1. - 9. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
27.9.2017Cezpoľný beh5. - 9. ročníkPaedDr. Richard Matovič, Mgr. Veronika Hlušková
24.10.2017Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice1. a 2.stup.PaedDr. Ingrid Rýzková
16. a 23. 10.Planetárium Hlohovec4. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
október 2016Čas premien6. ročník - dievčatáMgr. Adriána Tomanová
  divadlo1.-2 ročníkMgr. Jana Kvasnicová
november 2017Komparo9. ročníkMgr. Adriána Tomanová
22.11.2017Testovanie 5-20175.ročníkMgr. Adriána Tomanová
22.12.2017Vianočná akadémia1. a 2. stup.Mgr. Anna Kukučková
18.12.2017Muzikál Annie1.stupMgr. Katarína Haščíková
január - február 2018fašiangový karnevalŠKDMgr. Andrea Chlpatá
10.2.2018školský ples vedenie školy
február 2018divadelné predstavenie3.- 4. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
21.1-26.1.2018LVK7. ročníkPaedDr. Richard Matovič
marec 2018Deň narcisov1.a 2.stup.vedenie školy v spolupráci s nadáciou
marec 2018výchovný koncert1.stup.+2.stupMgr. Alena Krajčovičová
september 2017, marec, jún 2018plavecký kurz3. a 7.ročníkMgr. Jana Kvasnicová, PaedDr. Matovič
apríl 2018zápis žiakov do 1. ročníka Mgr. Jana Kvasnicová
21.3.2018Testovanie žiakov 9. ročníka9.ročníkMgr. Adriána Tomanová
5.4.2018náhradný termín Testovanie 99.ročníkMgr. Adriána Tomanová
máj 2018zápis do MŠ Mgr. Zuzana Grmanová
máj 2018škola v prírode4. ročníkMgr. Anna Bošnáková
máj 2018zber papiera1.- 9. ročníkMgr. Jana Kvasnicová
30.5.2018výchovný koncert 2.stupeňMgr. Adriána Tomanová
máj 20181.sv.príjímanie3.ročníkMgr. Jozef Pikna
1.6.2018jarmok dobrej náladyŠKDMgr. Andrea Chlpatá
20.5. 2018birmovka9.ročníkMgr. Jozef Pikna
22.6. 2018účelové cvičenie2.stup.PaedDr. Richard Matovič
22.6.2018didaktické hry1. stup.Mgr. Jana Kvasnicová
    
 Trnavské športové hry  
školský rok 2017/2018ostatné akcie podľa plánov...MZ, PK  

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
plán činnosti školy v šk.roku 2016/201720.9.2017pedagogická
hodnotenie práce 1.štvrťroka 2016/201715.11.2017klasifikačná
klasifikácia za 1.polrok24.1.2018klasifikačná
hodnotenie práce 3.štvrťroka18.4.2018klasifikačná
klasifikácia za 2.polrok22.6.2018klasifikačná
vyhodnotenie školského roka 2017/201829.6.2018vyhodnocovacia
pracovné poradyraz za mesiac 
gremiálne porady prvá streda v mesiaci 
   
rozvrh hodín na školský rok 25.8.2017pedagogická
ŠVP a IŠVP4.9.2017pedagogická

SWOT analýza

Silné stránky školy

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov s viacročnými pedagogickými skúsenosťami.

Záujem pedagogických zamestnancov o odborný rast a rozširovanie si kvalifikácie.

Realizácia adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie a zabezpečenie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov.

Zapájanie pedagógov a žiakov do národných projektov s cieľom naučiť sa používať a ďalej rozširovať získané vedomosti a zručnosti.

Pravidelný a cielene riadený tok finančných prostriedkov v súlade s normatívom na žiaka pre zabezpečenie plynulého edukačného procesu.

Výborná spolupráca vedenia školy so zriaďovateľom.

Výborné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie prevádzky školy.

Otvorenosť školy aj pre žiakov z iných školských obvodov.

Široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít. Kvalitná činnosť ŠKD.

Spolupráca s HK Trnava.

Výborná spolupráca školy s Radou rodičov.

Výborná spolupráca s CPPPaP v Trnave. Integrácia žiakov so ZZ vývinovými poruchami učenia v bežných triedach.

Postupné zvyšovanie počtu žiakov.

Slabé stránky školy

Potreba zrevitalizovať športový areál školy.

Potreba zlepšiť výsledky žiakov tak, aby nekončili v nižších ročníkoch. Zlepšiť dochádzku žiakov, znížiť neospravedlnenú absenciu žiakov na vyučovaní.

Príležitosti

Škola je zapojená v projektoch, ktoré dopĺňajú finančný fond a rozpočet školy a vytvárajú nové možnosti aktivít pedagógov i žiakov.

Škola vytvára možnosti edukácie pre cezpoľných žiakov v rámci Otvorenej školy aj pre mimoškolské vzdelávanie širokej verejnosti.

Škola vytvára podmienky pre rozvoj športových aktivít žiakov: hokej, florbal, stolný tenis, volejbal, atletika, ale aj možnosti športových aktivít pre širokú verejnosť.(prenájmy telocviční a areálu školy)

Riziká

Nedostatočné financovanie regionálneho školstva, a teda nedodržanie zámerov vytýčených v rámci štúdie Milénium a platnej legislatívy.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

V škol.roku 2017/2018 postupujeme podľa POP na škol.rok 2017/2018 a IŠVP v 1.,2.,3., 5.a 6.a 7.roč. a ŠVP v 4.,,8.,9.roč.

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu schváleného pedagogickou radou 4.9.2017 .

Schválené hodnotenie prospechu a správania: Hodnotiť vyučovacie výsledky známkou v každom predmete od 1. po 9. ročník okrem NBV, ETV, IFV, ILI a RŠF. Tieto sa hodnotia slovne.

Jazyk a komunikácia:

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením. Klásť dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti. plán čitateľskej gramotnosti a plán práce školskej knižnice ropracovať v plánoch MZ a PK.

Spolupracovať s Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Dopĺňať knižný fond školskej knižnice.

V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa zapojíme do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. (zodp.PaedDr.Rýzková)

V rámci prevencie čitateľských ťažkostí sa odporúča spolupracovať so špeciálnym pedagógom (PaedDr.Rýzková).

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. ( zodp.všetci vyučujúci)

V školskom roku 2017/2018 budeme realizovať rôzne aktivity pre žiakov v rámci hodín dejepisu. (Besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie tém v školskom časopise) Pripomenieme si výtznam histirických udalostí: 100 rokov od vzniku Česko- Slovenska (28.10.1918), 100 rokov od prijatia Martinskej deklarácie (30.10.1918), 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky (1.1.1993), 50. rokov od začiatku obrodného procesu v roku 1968 s dôrazom na osobnosť A. Dubčeka a 100 rokov od ukončenia I. svetovej vojny ( 11.,11.1918) s dôrazom na osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

Cudzie jazyky:

Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti, uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda vyučovania , metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu-TPR, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplyvajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio./video-prezentácie riešenia úloh. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopností a druh inteligencie.Medzinárodné partnerské projekty riešime v rámci projektu Mladí mailujú-eTwinning. (zodp.vyučujúce cudzích jazykov)

Naďalej organizovať školské kolá olympiád. (zodpovedná Mgr.Hanáková) Od 3.ročníka prejsť na výučbu ANJ podľa učebnice Project 1.

Polytechnický charakter výchovno-vzdelávacieho procesu:

V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov úpravou ŠVP pre ISCED 1 a ISCED 2. Zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce. V školskom roku 2017/2018 venujeme zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební biológie, fyziky chémie a techniky. Sme pilotnou školou v projekte: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

(zodp.vyučujúci matematiky, biológie, fyziky, chémie)

Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova:

V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016 budeme rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, enviromentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci prírodovedných predmetov rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie v rozvoji osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. (zodp.všetci vyučujúci)

Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa - koordinátora enviromentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať enviromentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom realizovať enviromentálny program školy.

(zodp.Mgr. Siváková)

Zapájať sa do zberu papiera a petfliaš.

Ľudské a detské práva:

V rámci výchovy k ľudským právam vychovávať žiakov v duchu humanizmu so vzdelávaním oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. (zodp.všetci vyučujúci)

V zmysle plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2017-2018 zabezpečíme efektívnu spoluprácu školy , rodičov, mimovládnych organizácii a širokej miestnej komunity. (zodp.všetci vyučujúci)

V rámci výchovných predmetov zapájať žiakov do aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied. (zodp.PaedDr.Koreňová)

V rámci priaznivého multikultúrneho prostredia v škole budeme napomáhať žiakom porozumieť iným kultúram.

(zodp.všetci vyučujúci)

Zdravotnícku osvetu rozvíjať pomocou súťaží, účelových cvičení a didaktických hier. Prvú pomoc zabezpečí Mgr. Kvasnicová, pravidelné dopĺňanie lekárničiek zabezpečí PaedDr. Koreňová, PaedDr. Šimek pripravuje žiakov 2. stupňa na súťaž hliadky mladých zdravotníkov.

Zdravý životný štýl

V školskom roku 2017/2018 budeme aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl. Aktivity sú rozpracované v Pláne Prevencie a obezity detí a žiakov, ktoré vychádzajú z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025.

Bezpečnosť a prevencia

Predchádzať šikanovaniu - dodržiavať rozpracovanie Metodického usmernenia č.7/2006 Prevencia k riešeniu šikanovania žiakov.Predchádzať šíreniu nelegálnych drog v školskom prostredí. V súlade s odporučaním Rady Európskej únie o prevencií úrazov a zvyšovaní bezpečnosti zlepšovať mechanizmus sledovania a vykazovania úrazov a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie úrazov. (zodp.PaedDr. Koreňová a všetci vyučujúci)

V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča zaviesť opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich ochranu a riešiť vzniknutý problém, v súčinnosti so školským psychológom, prípadne s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom. (zodp.vedenie školy)

V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľudmi na roky 2015-2018 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a obchodovaním s ľuďmi. V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva realizovať aktivity prevencie a elilminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov.

(zodp.PaedDr.Koreňová a všetci vyučujúci)

V súlade c článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa budeme denne kontrolovať pravidelnú dochádzku žiakov do školy, aby sme obmedzili počet žiakov, ktorí školskú dochádzku neukončia. (zodp.triedni učitelia)

Zvyšovanie bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách zabezpečíme prostredníctvom ich teoretického a praktického výcviku na detskom dopravnom ihrisku v Trnave. (zodp.Mgr.Osvaldová)

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - školská integrácia:

Žiak so zdravotným znevýhodnením v základnej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie po predložení žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o školskú integráciu a vyjadrenia poradenského zariadenia k forme vzdelávania na základe diagnostikovaných ŠVVP.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú individuálne integrovaní v bežných triedach základnej školy. Dodržiavať ustanovenie § 55 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. a zásady podľa prílohy č.2 metodického pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporučení príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka. Aj v školskom roku 2017/2018 zabezpečujeme niektorým individuálne integrovaným žiakom asistenta učiteľa. Po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy umožňujeme zákonnému zástupcovi dieťaťa účasť na výchove a vzdelávaní.

Žiaci so ZZ sa učia podľa inovovaných vzdel. programov, zabezpečujeme výučbu ILI a RŠF

(zodp. PaedDr.Rýzková, Mgr. Kvasnicová)

Venujeme zvýšenú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia a deťom so zdravotným znevýhodnením (zodp.všetci vyučujúci).

Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii. ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vyplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii nemôže opakovať ročník.

U detí a žiakov so ZZ dôsledne dodržiavame pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňujeme ich potreby vo výchovno-vzdelávacom procese. (zodp.všetci vyučujúci)

Uskutočniť cieľavedomú osvetovú činnosť medzi žiakmi i rodičmi zameranú na ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi. Predchádzať porušovaniu školského poriadku. Vyskytnuvšie sa porušenia školského poriadku treba ihneď riešiť podľa závažnosti priestupku v spolupráci s rodičmi, vo výchovnej komisii, MÚ v Trnave -odbor sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s ÚPSVaR - odbornom sociálnych vecí alebo v spolupráci s políciou.

(zodp.vedenie školy a všetci vyučujúci)

Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, teda na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vzdelávacia činnosť zameraná na prípravu detí na vyučovanie. Tvorí organickú jednotu s výchovným pôsobením rodiny a výchovno-vzdelávacou činnosťou vo vyučovacom procese.

Finančná gramotnosť:

Národný štandard finančnej gramotnosti je zapracovaný v ŠkVP a v učebných osnovách a tématických výchovno-vzdelávacích plánoch tak, aby sa rozvíjala finančná gramotnosť žiakov. 24 vyučujúcich ukončilo vzdelávanie "Finančná gramotnosť do škôl" v spolupráci s MPC Trnava.

Súťaže:

Celoročne zintenzívniť podporu športu vo všetkých triedach a zvýšiť starostlivosť o športovo talentovanú mládež. Akcie v ŠKD zamerať na zvýšenie fyzickej zdatnosti žiakov, organizačne zabezpečiť LVZ pre 7.ročníky (zodp.:PaedDr.Matovič), plavecký kurz pre 3.ročníky (zodp.Mgr. Kvasnicová), školu v prírode (zodp.Mgr. ), účasť na športových akciách organizovaných Mestským úradom v Trnave, Kalokagatiou CVČ so zameraním na Trnavské športové hry (zodp. Mgr. Hlušková, PaedDr. Matovič)

- zapájať sa do kultúrnych súťaží s umeleckým zameraním: Tirnavia trophy, (zodp.vyučujúci 1.-4.roč, SJL,VYV,HUV)

- zapájať sa do športových súťaží - Trnavské športové hry. (zodp.vyučujúci TSV)

- naďalej zvyšovať účasť žiakov na predmetových olympiádach. (zodp.všetci vyučujúci)

- vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami" (zodp. vyučujúci polytechni.predmetov: MAT,FYZ,CHE,TEH,SEE)

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Zorganizujeme triedne rodičovské združenia v mesiaci september, november, apríl. 3-krát ročne bude zasadať Rada rodičov. V spolupráci s Radou rodičov na prvých triednych rodičovských združeniach zvoliť triednych dôverníkov a schváliť finančné príspevky Rady rodičov. Zorganizujeme spoločne Školský ples a dva zbery papiera. Všetky financie využijeme na skvalitnenie výchovno -vzdelávacieho procesu. (zodp.všetci vyučujúci)

Dvakrát ročne bude zasadať Rada školy a riešiť aktuálne problémy.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

- vychádza z finančných zdrojov poskytovaných MsÚ v Trnave, z rodičovských prípevkov, z príspevkov sponzorov, z financií získaných z prenájmu, z projektov, zo školského plesu a dvoch zberov papiera.

- materiálne prostriedky získané školou využijeme v maximálnej miere na skvalitňovanie edukačného procesu.

-- budeme pokračovať v maľovaní tried, chodieb,

- budeme pokračovať vo výmene podlahovín v triedach a v kabinetoch,

- doplnenie a oprava žalúzií v učebni fyziky a chémie, oprava žalúzií v triedach, doplnenie žalúzií na obloky na chodbách a vo veľkej telocvični

- výmena dlažby pri jedálni

- úprava vstupného vestibulu - 2.etapa

. úprava výsadby pred budovou školy

- nátery zárubní dvier, radiátorov

- revitalizácia výsadby v átriu

Financie zo zberu papiera použijeme na:

- detské ihrisko pre ŠKD - doplnenie hojdačkami

- zakúpenie nábytku do tried 5.roč., kabinetu SJL 1.posch. pav F,

Požiadať MsÚ v Trnave o financie na nasledovné kapitálové investície:

- revitalizácia športového areálu,

- zateplenie MŠ Spartakovská 6,

- vybudovanie multifunkčnej budovy na mieste impaka

- maľovanie celej MŠ v Jame 3

Projekty

Názov projektu: Národný program podpory zdravia

Cieľ: viesť žiakov k zdravému životnému štýlu

Zodpovedná osoba: Mgr. Kvasnicová

Termín: priebežne

Názov projektu: Národný program prevencie HIV-AIDS

Cieľ:ochrana pred ochorením

Zodpovedná osoba: Mgr. Šimončičová

Termín: priebežne

Názov projektu: Mladí mailujú - eTwinning

cieľ:nadviazanie medzinárodného priateľstva

Zodpovedná osoba: PaedDr. Krajčovičová

Termín: priebežne

Názov projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Cieľ: zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania

Zodpovedná osoba: PaedDr.Šimek

Termín: priebežne

Názov projektu: Školská knižnica ako informačné a kultúrne centrum školy

Cieľ: rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, podporiť záujem o knihu ako čitateľské médium

Zodpovedná osoba: PaedDr. Rýzková

Termín: 2017-2018

Názov projektu: Školský časopis - Spartakovský bubienok

Cieľ: rozvoj tvorivosti a kreativity žiakov, motivácia k prezentovaniu vlastnej tvorby

Zodpovedná osoba: Mgr. Božeková

Terrmín: 2017/2018

Názov projektu: Keď sa hráme, nehneváme

Cieľ: vyplnenie voľného času v HK Trnava

Zodpovedná osoba: Mgr. Baran

Termín:priebežne

Termín: 2017/2018

Názov projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Cieľ: Premena tradičnej školy na modernú

Zodpovedná osoba: Mgr. Gašparovičová

Termín: 2017/2018

Termín: 2017/2018

Názov projektu: Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Cieľ:zavádzanie IKT do vyučovania SJL

Zodpovedná osoba: Mgr. Haščíková

Termín: 2017-2018

Názov projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Cieľ: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Zodpovedná osoba: Mgr. Hanáková

Termín. 2017/2018

Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Cieľ: zavedenie elektronického testovania

Zodpovedná osoba: Mgr. Tomanová

Termín: 2017-2018

Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva (Digi škola)

Cieľ: Zavádzanie internetu a digitálnych interaktívnych technológií do škôl

Zodpovedná osoba:Mgr Lýdia Gašparovičová, Mgr. Očkovský, PaedDr. Šimek

Termín: 2017/2018

Názov projektu: Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie

Cieľ: Profesijná orientácia žiakov

Zodpovedná osoba: Mgr. Hanáková

Termín: 2017/2018

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Futbalový krúžokMgr. Jozef Pikna
Nemecký jazykMgr. Mináriková Marta
SpeváckyPaedDr. Martina Landrišičová
KatechézaMgr. Jozef Pikna
Krúžok cudzích jazykov NEJ/RUJPaedDr. Krajčovičová Alena
Tvorivé rukyMgr. Šaradínová
ANJ hrouMgr. Nataša Osvaldová
Pohybové hryMgr. Erika Bartoňová
Čitateľský krúžokMgr. Danka Hornáková
Školský časopisMgr. Stanislava Božeková
Príprava na T9 SJLMgr. Stanislava Božeková
Kamaráti knižniceMgr. Rýzková Ingrid
Tanečný krúžokMgr. Klačanská Simona
príprava na T9- SJLMgr. Anna Kukučková
Rozhlasovo-dramatickýMgr. Bohuslava Kukučková
Stolnotenisový krúžokMgr. Hlušková Veronika
Tvorba internetových stránokMgr. Očkovský Stanislav
Pestrá paletaMgr. Mária Bakošová
Matematický krúžokMgr, Mária Ondrusová
Tvoríme a maľujemeMgr. Mária Marková
English is easyMgr. Krajčovičová Jela
Veselá angličtinaMgr. Strapáčová Monika
Výtvarný krúžokMgr. Fridrichová Natália
Turistický krúžokMgr. Beáta Ďugová
Turistický krúžokMgr. Lucie Melicherová
Biochemický krúžokMgr. Lucie Melicherová
Šachový - začiatočníciMgr.Szitkey
Spolu to zvládnemeMgr. Lucia Janáčková
Cvičenia z MATMgr. Černovská Marianna
Dobrá vareškaMgr. Černovská Marianna

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Škola vytvára priaznivé psychohygienické podmienky pre žiakov a zamestnancov, ktoré sú v súlade s požiadavkami, ktoré určuje platná legislatíva a Vyhláška 9/2006 Z.z. §2 odsek 2 písmena a. Podmienky sú rozpracované vo Vnútornom poriadku školy, v Prevádzkovom poriadku školy a v Pracovnom poriadku školy. Dodržiavané sú žiakmi aj pedagógmi.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné - inovačnéMgr. Gašparovičová Lýdia  MPC Trnava
AdaptačnéMgr. Hlušková Veronika, Mgr. Klačanská Simona, Mgr. Fridrichová Natália  
Aktualizačné11 MPC Trnava
Inovačné1  
Špecializačné   
Kvalifikačné   
AtestačnéI.atestácia: 2 MPC Trnava
 II.atestácia: 1  

Vnútroškolská kontrola

Výchovno-vzdelávaciu činnosť kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti využívať pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu pedagogických zamestnancov, skvalitňovaniu vyučovania, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.

Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov.

Záver

Vypracoval: Mgr. Lýdia Gašparovičová

V Trnave, 4. septembra 2017

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 20.9.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900-sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904 - ekonómka
  033/3236902-centrálna výrobňa jedáleň
  033/3236769-Materská škola Spartakovská
  033/3236770-Materská škola Spartakovská
  033/3236791-Materská škola V jame

Fotogaléria